Lanzo är en medicin som finns tillgänglig i form av upplösliga tabletter. Det används för att ge lindring från GERD-symptom, inklusive sura uppstötningar och halsbränna. Lanzo är effektivt i att minska nivåerna av magsaft, vilket minskar de obehagliga symptomen, samtidigt som det minskar magsmärta och risken att utveckla magsår. Lanzo kommer som en munsönderfallande tablett Det är utvecklat och producerat av Pfizer och är inte receptfritt utan behöver ordineras av vårdpersonal.

Information på den här sidan:

Vad orsakas halsbränna av?

Halsbränna är en term som beskriver ett karaktäristiskt symptom av gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), en brännande känsla i bröstet och halsen. Detta symptom orsakas av att magsyra stiger från magen och upp i matstrupen, vilket kan orsaka skador på matstrupen.

Hos friska individer hindras magsaften från att stiga av esofageala sfinktrar – ett antal glatta muskler belägna mellan matstrupen och magen, som har till uppgift att fungera som en ventil, vilket gör det möjligt för maten att nå magen, och förhindra syran från matstrupen. Men om musklernas funktion av någon anledning inte är full (antingen på grund av en sjukdom eller ett ökat tryck på magen), kommer de inte att stängas helt, vilket gör att magsyran stiger i halsen och orsakar obehaget.

Hur hjälper det mot halsbränna?

Lanzos aktiva substans är lansoprazol, som är klassificeras som en H2-receptoragonist, vilket innebär att dess huvudsakliga verkningsmekanism är direkt kopplad till de förebyggande aktiviteterna gentemot H2-receptorer, vilka återfinns inuti magsäcken (samma som t.ex. LansoprazolPantoprazol). En av dessa receptorers funktioner är att skicka signaler för produktion och frisättning av magsyra när de aktiveras. När deras aktivitet istället blockeras av Lanzo, förhindras produktionen av magsyra så att det finns mindre volym magsaft att stiga upp i matstrupen, och därmed är risken för halsbränna förminskad.

Kan jag köpa Lanzo receptfritt på apoteket?

Ja, det är möjligt att köpa det här läkemedlet online. Men om du vill köpa Lanzo i Sverige, bör du komma ihåg att du bara kan för ut det mot ett giltigt recept utfärdat av en certifierad läkare. Detta innebär att läkemedlet inte kan köpas utan kontakt med vården, oavsett om du vill köpa medicinen online eller via apoteket. Om du vill förnya ditt recept måste du dock försäkra dig om att du sedan tidigare har ett recept. Läkaren som är anställd på den onlineklinik du har valt kommer att ställa dig några frågor för att bekräfta din lämplighet och om allt matchar kommer läkemedlet att skickas till den adress du angav.

Om det är första gången du köper Lanzo, bör du först och främst se till att ha ett recept. För att få det kommer läkaren som är anställd på internetkliniken först att försöka förstå sig på ditt tillstånd och få information om din hälso- och sjukvårdsprofil för att bedöma din lämplighet för behandlingen. Detta görs vanligen via någon form av chattapp eller vanligtvis genom ett detaljerat och anpassat medicinskt frågeformulär som du ombeds att fylla i. Om läkaren anser att du säkert använda Lanzo, och om det är lämpligt för din användning, receptet utfärdas och användas för tillfället att få medicinen skickas till den adress du har angett.

Hur använder jag Lanzo?

Innan du påbörjar en Lanzo-behandling bör du vara helt säker på att du har bekantat dig med alla detaljer kring hur du använder den. Din läkare kommer att ge dig detaljerade riktlinjer för användningen, vilka du bör prioritera över annan information som du kommer över. Om du har ytterligare frågor, var noga med att fråga din läkare eller sjukvårdsupplysningen innan du påbörjar behandlingen. Om du känner behov av att snabbt fräscha upp minner så kan du alltid se till bipackssedeln som kommer med medicinen.

Nedan kommer vi att ge dig några av de mer allmänna riktlinjerna för att hjälpa dig att få en bättre uppfattning om vad en behandling med Lanzo kan innebära. Observera att följande avsnitt inte ska betraktas som en ersättning för bipacksedeln, utan istället tjänar som ett allmänt exempel.

  • Använd alltid som ordinerat
  • Om läkarens instruktioner skiljer sig från patientinformationen, följ din läkares råd.  
  • En typisk startdos är en tablett om 15mg eller 30mg om dagen
  • Om den stigande magsyran redan har orsakat skada kommer läkaren att rekommendera en högre startdos
  • Varaktigheten av behandlingen avgörs av läkaren, men kommer sällan att vara längre än 4 veckor
  • Lanzo är som mest effektiv när det tas ungefär en halvtimma innan ett mål
  • Placera tabletten på din tunga och den kommer att upplösas på bara några sekunder, och frisätta små microgranulat
  • Du kan också ta tabletten hel, med ett glas vatten

Ger Lanzo biverkningar?

Innan du påbörjar en Lanzo-behandling bör du vara helt säker på att du har bekantat dig med alla detaljer kring hur du använder den. Din läkare kommer att ge dig detaljerade riktlinjer för användningen, vilka du bör prioritera över annan information som du kommer över. Om du har ytterligare frågor, var noga med att fråga din läkare eller sjukvårdsupplysningen innan du påbörjar behandlingen. Om du känner behov av att snabbt fräscha upp minner så kan du alltid se till bipackssedeln1som kommer med medicinen.

Nedan kommer vi att ge dig några av de mer allmänna riktlinjerna för att hjälpa dig att få en bättre uppfattning om vad en behandling av Lanzo kan innebära. Observera att följande avsnitt inte ska betraktas som en ersättning för bipacksedeln2, utan istället tjänar som ett allmänt exempel.

När det kommer till biverkningar av Zoton som du bör vara speciellt medveten om finns det vissa saker som du noggrant bör övervaka. Dessa är tecken på en allergisk reaktion, angioödem, minskade blodcellsnivåer eller magnersiumnivåer samt diarré.

Andra dokumenterade biverkningar inkluderar:

Förekomstfrekvens Biverkningar
Vanliga (1 av 10 användare) Huvudvärk, yrsel, magsmärta, förstoppning, flatulens, muntorrhet, utslag
Ovanliga (1 av 1000 användare) Depression, smärta i muskler och leder, ödem, förändringar i blodcellsnivåer
Sällsynta (1 av 1000 användare) Rastlöshet, feber, sömnighet, förvirrning, sömnsvårigheter, vertigo, tunusinflammation, abnormala hudreaktioner, ljuskänslighet, impotens, anemi, lever och njurproblem, pankreatit
Väldigt sällsynta (1 av 10.000 användare) Inflammation i munnen, kolit, fluktuerande natriumnivåer i blodet, förändringar i kolesterol- och triglyceridnivåe

Vänligen kom ihåg att detta inte är en hel lista av alla biverkningar som har rekommenderats – för en mer komplett översikt, se till den officiella patientinformationen som skrivs ut med varje förpackning av Lanzo.

Källor:

  1. Bipackssedel 15mg – FASS
  2. Bipackssedel 30mg – FASS