Pantoprazol är ett vanligt läkemedel som ofta ordineras och används för behandling av gastroesofageala sjukdomar (GERD), inklusive matsmältningsbesvär, halsbränna och problem med att själva mat. Medicinen har också uppnått ovanliga resultat vid behandling av refluxesofagit och som förebyggande behandling mot sår hos patienter som använder icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. De som vill köpa Pantoprazol i Sverige kan göra det mot ett giltigt recept utfärdad av en medicinsk expert. Med endast en tablett om dagen kommer denna generiska behandling att minska symtomen på GERD.

Information på den här sidan:

Hur behandlar man halsbränna?

De stora framgångstalen för Pantoprazol kommer från dess aktiva substans med samma namn1. Den här kemiska föreningen tillhör klassen av farmaceutiska föreningar som går under namnet protonpumpshämmare. Detsamma gäller liknande mediciner så som omperazol, och båda är kända för sin förmåga att effektivt och tillförlitligt minska mängden magsyra. Detta gör de genom att hämma protonpumparnas aktivitet: biologiska element som finns i cellerna på magens insida som är de som producerar och frisätter magsyror. När deras funktionalitet hämmas, börjar nivåerna av magsaft att minska.

Men hur hjälper det egentligen mot halsbränna? Den obehagliga brännande känslan som är kännetecknande för halsbränna beror på att syran i magen stiger upp i matstrupen. I mer allvarliga fall kan den skada strupen i viss mån. Magsyran stiger på grund av att musklerna som fungerar som en ventil mellan magen och matstrupen inte fungerar ordentligt. När de inte fungerar som de ska så är öppningen mellan de två organen inte helt stängd, så att syran kan läcka igenom. Men med reducerad mängd magsaft förhindras denna process.

Är Pantoprazol receptfritt?

Ja, det är möjligt att köpa Pantoprazol online, men om du vill köpa medicinen i Sverige bör du känna till att den endast är tillgänglig genom ett giltigt recept hos en kvalificerad läkare. Om du bara vill förnya din recept och byta från ditt lokala apotek till en onlineklinik, påvisa bara att du redan har recept. Om allt är korrekt kommer din läkare förmodligen att fråga dig några ytterligare frågor för att bekräfta att du är lämplig för den här behandlingen och kommer sedan att utfärda receptet.

Om det är första gången du köper Pantoprazol måste du först få recept. Lyckligtvis erbjuder de flesta onlinekliniker sina kunder en relativt smart process där du konsulterar en läkare som är anställd på kliniken. Ännu mer effektivt är att du kan göra det från ditt eget hem via en speciell chattapp, eller mer allmänt förekommande genom ett anpassat och detaljerat medicinskt frågeformulär som hjälper läkaren att bedöma ditt tillstånd och få en djupare förståelse för dina hälsoprofil och sjukdomshistoria.

Om allt klickar, och läkaren bestämmer att du är lämplig för behandling med pantoprazol, kommer han att ge ut ett recept och använda samma tid att beställa medicin från en partner apotek och få det levererat till den adress.

Hur använder jag tabletterna?

När du använder detta läkemedel, följ i första hand instruktionerna från din läkare eller apotekspersonalen. Detta hjälper dig att nå optimala resultat med behandlingen samtidigt som det minskar risken för biverkningar. Om du har några frågor om hur du använder Pantoprazol, tala med din läkare eller sjukvårdsupplysningen innan du börjar behandlingen. Och om du snabbt vill få en bred översikt över behandlingen bör du alltid läsa bipacksedeln, vilket du bör se till att göra i vilket fall innan behandlingen påbörjas.

Följande avsnitt är en kort översikt över de grövre riktlinjerna för behandling med Pantoprazol. Tänk på att detta inte ska betraktas som en ersättning för den officiella broschyren, men mer som ett antal exempel som hjälper dig att förstå bättre vad Pantoprazol behandling kan innebära.

  • Använd alltid som ordinerat
  • Den vanligaste dosen är i de flesta fall en tablett om 20mg dagligen2
  • Det rekommenderas starkt att du tar Pantoprazol ca 60 minuter före varje måltid
  • Ta tabletterna hela, utan att tugga eller krossa dem
  • Om du av misstag får i dig mer medicin än den föreskrivna dosen, kontakta din läkare omedelbart
  • Om du skulle glömma en dos, försök inte att kompensera detta tex genom dubbel dos. Fortsätt istället behandlingen som vanligt
  • Om du har andra tillstånd som påverkar levern kommer din maximala dos med stor sannolikhet att vara en 20 mg tablett dagligen
  • Detta läkemedel ska inte ges till barn under 12 år

Vilka biverkningar kan jag få?

När du tar medicin och receptbelagda läkemedel ska du alltid lära dig så mycket som möjligt om de dokumenterade biverkningarna innan du börjar behandlingen. På så sätt kommer du att kunna handla korrekt i alla de situationer som kan uppstå som ett resultat av din behandling. Mest av allt bör du kunna skilja mellan de allvarliga biverkningarna som kräver att du omedelbart slutar behandlingen och söker akutvård, samt biverkningar som kan vara obehagliga men ganska ofarliga.

De biverkningar som ger anledning till oro är svåra allergiska reaktioner, blåsor eller plötslig försämring av huden, gulsot eller inflammation i njurarna.

Andra dokumenterade biverkningar inkluderar:

Ovanliga (1 av 100 användare) Sällsynta (1 av 1000 användare) Väldigt sällsynta (1 av 10.000 användare)
·       Kräkningar

·       Gaser

·       Förstoppning

·       Klåda

·       Magsmärtor

·       Huvudvärk

·       Sömnighet

·       Allergisk reaktion

·       Synrubbningar

·       Depression

·       Ledsmärta

·       Feber

·       Muskelsmärta

·       Nässelutslag

·       Blodsjukdomar

·       Förvirrning

·       Svillna bröst

·       Agranulocytos

Observera att detta inte är en uttömmande lista över alla de dokumenterade biverkningarna. För en mer omfattande översikt, se bipacksedeln, som finns i förpackningen som Pantoprazol kommer med.

Om Pantoprazol inte verkar lämpligt för dig att använda kan möjligtvis läkemedel som Omeprazol, Zantac eller Nexium (läs här, här och här) vara en lösning för dig.

Källor:

  1. Mer om substansen – FASS
  2. Mer om medicinen – 1177 Vårdguiden