Zantac är en medicin som används för att behandla GERD, och är mycket effektivt för att lindra dess symtom, inklusive halsbränna, magsyra och känsla av obehag av förtäring av mat. Läkemedlet är utvecklat av GlaxoSmithKline och tillverkas som ampuller, oral lösning, samt som brusande tabletter. Den har en unik mekanism som fungerar genom att hämma H2-histaminreceptorer i magen, och på så sätt ger Zantac dess ovanliga resultat.

Information på den här sidan:

Halsbränna

Halsbränna är en term som beskriver en av de mest karakteristiska symptomen av gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), en brännande känsla i bröstet och halsen. Detta symptom orsakas av magsyra som stiger från magen och in i matstrupen, vilket orsakar skador på matstrupen.

Hos friska individer hindras magsaften från att stiga av esofageala sfinktrar – en grupp av glatta muskler belägna mellan matstrupen och magen, som har till uppgift att fungera som en slags ventil, vilket gör det möjligt för maten att nå magen, och förhindra syran från matstrupen. Men om funktionen av dessa muskler av någon anledning äventyras (oftast på grund av en sjukdom eller ett ökat tryck på magen), kommer de inte att stängas helt, vilket gör att magsyran stiger i halsen och orsakar de karaktäristiska symtomen.

Hur hjälper Zantac mot halsbränna?

Zantacs aktiva substans är ranitidin, som är klassificeras som en H2-receptoragonist, vilket innebär att dess huvudsakliga verkningsmekanism är direkt kopplad till de förebyggande aktiviteterna gentemot H2-receptorer, vilka finns i överflöd inuti magsäcken (som t.ex. Losec eller Pantoprazol). En av dessa receptorers funktioner är att skicka signaler för produktion och frisättning av magsyra. När deras aktivitet istället blockeras av Zantac, förhindras produktionen av magsyra, orsakar nivå att öka samt minskar risken för att saften stiger till matstrupen, och därmed är halsbrännan avhjälpt.

Kan det köpas online?

Ja, det är möjligt att köpa det här läkemedlet online. Men om du vill köpa Zantac i Sverige, bör du komma ihåg att du bara kan för ut det mot ett giltigt recept utfärdat av en certifierad läkare. Detta innebär att läkemedlet inte kan köpas utan kontakt med vården, oavsett om du vill köpa medicinen online eller via apoteket. Om du vill förnya ditt recept måste du dock försäkra dig om att du sedan tidigare har ett recept. Läkaren som är anställd på den onlineklinik du har valt kommer att ställa dig några frågor för att bekräfta din lämplighet och om allt matchar kommer läkemedlet att skickas till den adress du angav.

Om det är första gången du köper Zantac, bör du först och främst se till att ha ett recept. För att få det kommer läkaren som är anställd på internetkliniken först att försöka förstå sig på ditt tillstånd och få information om din hälso- och sjukvårdshistoria för att bedöma din lämplighet för behandlingen. Detta görs vanligen via någon form av chattapp eller vanligtvis genom ett detaljerat och anpassat medicinskt frågeformulär som du ombeds att fylla i. Om läkaren anser att du säkert använda Zantac, och om det är lämpligt för din användning, receptet utfärdas och användas för tillfället att få medicinen skickas till den adress du har angett.

Hur används medicinen?

Innan du påbörjar en Zantac-behandling bör du vara helt säker på att du har bekantat dig med alla detaljer kring hur du använder den. Din läkare kommer att ge dig detaljerade riktlinjer för användningen, vilka du bör prioritera över annan information som du kommer över. Om du har ytterligare frågor, var noga med att fråga din läkare eller sjukvårdsupplysningen innan du påbörjar behandlingen. Om du känner behov av att snabbt fräscha upp minner så kan du alltid se till bipackssedeln som kommer med medicinen.

Nedan kommer vi att ge dig några av de mer allmänna riktlinjerna för att hjälpa dig att få en bättre uppfattning om vad en behandling av Zantac kan innebära. Observera att följande avsnitt inte ska betraktas som en ersättning för bipacksedeln, utan istället tjänar som ett allmänt exempel.

 • Använd alltid som specificerat
 • Om du använder tablettversionen1 så kommer den vanliga startdosen att vara en tablett om 150 mg, två gånger om dagen under den tid som din läkare har angett
 • De med svårare symtom kan ges en högre dos
 • Du bör försöka ha ungefär 12 timmar mellan varje dos
 • Om du använder ampuller2, kommer den vanligast rekommenderade dosen att vara 5 ml två gånger om dagen
 • Om Zantac ordinerats tillsammans med antibiotika kan de rekommenderade doserna variera avsevärt. Detsamma gäller om du tar den orala lösningen3
 • Överstiga aldrig den ordinerade dosen
 • Om du saknar en dos, försök att inte kompensera för detta: fortsätt behandlingen som tidigare

Ger Zantac biverkningar?

Liksom alla andra receptbelagda läkemedel kommer Zantac också med vissa eventuella biverkningar. Även om inte alla som använder den här medicinen drabbas, är det fortfarande viktigt att bekanta sig med dem innan du börjar behandlingen. På så sätt kommer du att kunna agera snabbt och riktigt i alla situationer som kan uppstå, och viktigast av allt du kommer att kunna skilja mellan obehagliga men ofarliga biverkningar och biverkningar som kan kräva att du omedelbart ska söka läkarvård.

De biverkningar som du bör avbryta behandlingen på grund av och som kan kräva omedelbar läkarvård är allergiska reaktioner mot läkemedlet, njurproblem, förändringar i hjärtrytmen eller pankreatit. Andra, men mindre farliga symtom, är:

Förekomstfrekvens Biverkningar
Ovanliga (1 av 100 användare) Magsmärta, förstoppning, illamående, sjukdomskänsla
Sällsynta (1 av 1000 användare) Hudutslag, förändringar i leverfunktionen, förändringar i blodcellerna
Väldigt sällsynta (1 av 10.000 användare) Blåmärken, humörsvägningar, yrsel, huvudvärk,  synproblem, impotens, smärta eller svullnad i lederna, diarré, förstorade bröst hos män

Om Zantac inte är lämpligt för dig finns det andra typer av läkemedel för behandling av GERD som kan passa bättre, så som Lansoprazol.

Källor:

 1. Mer om formen – FASS
 2. Bipackssedeln – FASS
 3. Mer om oral lösning – FASS