Zocord är en behandling för högt kolesterol som kommer i form av en tablett. Den här medicinen utvecklas och marknadsförs av det farmaceutiska företaget Merker Sharp and Dome (MSD). Den skrivs ofta ut fnär man har högt kolesterol. I olika doser är Zocord lämpligt för olika allvarlighetsgrader av tillståndet och kan också användas i mindre doser för de som är mer mottagliga för biverkningar än andra.

Information på den här sidan:

Med bara en tablett om dagen kommer Zocord effektivt att verka på den speciella enzymen som i levern producerar kolesterol. Detta minskar dess produktivitet och minskar därmed nivåerna av kolesterol i organismen.

Högt kolesterol: en översikt

Högt kolesterol är ett tillstånd som faktiskt inte ger några specifika symptom, och kan därmed inte upptäckas förrän man testar sig. Tillståndet kan alltså finnas obemärkt i kroppen en längre tid. Om det lämnas obehandlat kan högt kolesterol orsaka allvarliga och ibland livshotande komplikationen och medicinska tillstånd.

Det här tillståndet defineras av de ökade nivåerna av vissa fetter (lågdensitetslipoproteiner, förkortat LDL) i blodkärlen och är direkt kopplat till komplikationer så som förhindrat blodflöde, hjärtattack, kärlkramp och stroke. Medan vissa typer av mat kan innehålla det här ämnet som sedan tas upp i tunntarmen så produceras majoriteten av kroppens kolesterol i levern.

Det är värt att nämna att tvärt emot vad många tror så är kolesterol inte i sig självt dåligt – tvärt om så spelar det här ämnet en viktigt roll i upprätthållandet av en hälsosam och stabil cellstruktur. Det är på grund av detta som levern producerar den här typen av fetter – så snart de har frisatts binds de till proteiner och blir lipoproteiner som sedan förs runt blodomloppet till cellerna som sedan använder dem för sin funktion. Om nivåerna av LDL dock blir för höga kommer cellerna inte att ha tid att använda sammansättningen, vilket får det att ansamlas i blodkärlen istället. Detta leder till försmalnade blodkärl och kan sedan leda till minskat blodflöde och ateroskleros.

Vad orsakar högt kolesterol?

Högt kolesterol är delvis ett ärftligt tillstånd. Det innebär att om du har en familjehistoria av högt kolesterol så är det en indikator på att du lider risk att utveckla tillståndet. Medicinska experter är dock eniga om att andra faktorer spelar en mycket större roll. Med det menas att en individ som har anlag för högt kolesterol men som lever ett hälsosamt liv lider mindre risk att faktiskt utveckla tillståndet till skillnad från en person som inte har anlag, men som lever ett ohälsosamt liv1. De mest bidragande livsstilsvanorna har identifierats som:

 • Avsaknad av fysisk aktivitet och träning
 • Rökning
 • Överdriven alkoholkonsumtion
 • Diet rik på mättade fetter

På grund av detta så kommer din läkare så snart tillståndet har diagnostiserats att begära dig att anta vissa livsstilsförändringar som eliminerar de här skadliga vanorna. I de flesta fall kommer en medicinsk expert att hjälpa dig att utveckla ett program med en speciell diet och träningsrutin för att hjälpa dig att sänka dina kolesterolnivåer.

Om du vill veta mer om tillståndet kan du läsa vidare här.

Behandling med Zocord

I de fall då ansamlingen av LDL i blodkärlen redan har nått en viss punk kommer receptbelagda mediciner att användas parallellt med träning och dietprogram. En vanligt använd klass med mediciner är statiner. Zocord tillhör den här klassen i och med dess aktiva ingrediens simvastatin. Den här sammansättningen fungerar genom att direkt störa produktionen av kolesterol i levern. Andra mediciner i den här kategorin inkluderar Crestor, Lipostat och Pravastatin.

Mer specifikt så hindras aktiviteten av en speciell enzym som går under namnet HMG-CoA som är den som sköter kolesterolproduktionen. Genom att minska aktiviteten av enzymen kommer Zocor att bidra till minskandet av kolesterolnivåer i kroppen, vilket sedan minskar risken för komplikationer.

Hur används Zocord?

Nedan kommer vi att skriva ut några generella riktlinjer för användandet av Zocord. Du bör dock komma ihåg att detta på intet sätt ersätter den behandlingsplan du har fått av din läkare, utan snarare fungerar som en illustration för hur en behandling med Zocord kan se ut.

 • Använd som instruerat
 • Den vanligaste dosen är antingen 10mg eller 20mg per dag
 • Det rekommenderas att du tar medicinen ungefär samma tid varje dag
 • Ta tabletten hel med vatten
 • Ditt kolesterolvärde bör kontrolleras med jämna mellanrum under behandlingen
 • Efter första delen av din behandling kan din läkare bestämma att höja din dos
 • Maxdosen per dag är 80mg
 • Överskrid aldrig den rekommenderade dosen
 • Om du missar en dos, hoppa bara över den och fortsätt behandlingen som vanligt

Ger Zocord biverkningar?

Fastän biverkningar inte kommer att manifesteras hos alla som använder den här medicinen så är det viktigt att läsa in sig på dem så mycket som möjligt om något skulle gå fel. På så sätt kan du lätt skilja mellan de biverkningar som kan vara farliga och kräver omedelbar vård och de biverkningar som är obehagliga men ofarliga.

Du bör omedelbart kontakta akut vård om du upplever något av följande2:

 • Smärtande eller ömma muskler
 • Stark svaghet
 • Allergisk reaktion
 • Inflammation i leder
 • Inflammation i blodkärlen
 • Utmattning
 • Hepatit
 • Pankreatit

Andra biverkningar som har dokumenterats hos 1 av 1000 användare inkluderar:

 • Anemi
 • Domnande eller svaghet i lemmarna
 • Huvudvärk
 • Stickande känsla
 • Yrsel
 • Matsmältningssvårigheter
 • Allmän sjukdomskänsla
 • Utslag
 • Håravfall
 • Insomnia
 • Minnesproblem

Är Zocord säkert?

Alla mediciner som tillhör statingruppen av medicinska sammansättningar anses vara relativt säkra. Det finns dock vissa situationer då dess användning är kontraindikerat.

Till exempel kan Zocord reagera illa tillsammans med bland annat följande mediciner:

 • Ciklosporin
 • Läkemedel mot svamp
 • Antibiotika
 • HIV-läkemedel
 • Antikoagulantia
 • Amlodipin
 • Nefazodon
 • Andra statiner

Utöver detta är Zocord kontraindikerat för människor med följande tillstånd:

 • Njursjukdom
 • Leversjukdom
 • Dysfunktionell sköldkörtel
 • Muskelproblem orsakade av annan medicinering
 • Alkoholism

Slutligen bör Zocord inte användas av kvinnor som är eller försöker att bli gravida, alternativt ammar. Människor av asiatisk ursprung och de som är äldre än 65 år bör också ta medicinen med försiktighet.

Källor:

 1. Mer om anlagets betydelse för tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Bipackssedeln – FASS