Som en generisk version av det mer kända Lipostat är Pravastatin en medicin för högt kolesterol som ofta ordineras. Som generisk medicin är Pravastatin bioekvivalent med Lipostat som tidigare såldes i Sverige, vilket innebär att den verkar med samma mekanism för att få samma effekt.

Information på den här sidan:

Mer specifikt kommer Pravastatin att förhindra processen av kolesterolprodukion i levern, vilket minskar nivåerna och på så sätt hjälper att minska hela kroppens kolesterolnivåer. Genom att göra det kommer medicine också att minska risken för associerade sjukdomar så som hjärtattack eller stroke. Baserat på den aktiva ingrediensen med samma namn, pravastatin, och produceras av Teva, GxMed Nordic och Sandoz AS.

Vad är högt kolesterol och hur får man diagnos?

Kolesterol är ett relativt vanligt tillstånd, vilket inte är förvånande då många idag har en skadlig livsstil och de karaktäristiska vanorna för moderna människor har visat sig vara en betydligt bidragande faktor. Tvärt emot vad många tror så producerar kolesterol inte några symptom i sig själv och det kan inte diagnostiseras utan medicinska prover som ser på kolesterol specifikt.

Om det fock lämnas obehandlat kan höga kolesterolnivåer orsaka komplikationer och sjukdomar som påverkar det kardiovaskulära och respiratoriska systemet. Men, vad är egentligen kolesterol?

”Dåligt kolesterol” förklarat

Kolesterol är ett vardagligt namn för en sorts fett som kallas lågdensitetlipoprotein (förkortat LDL). Det benämns ofta som ”dåligt kolesterol”, men LDL är inte skadligt i sig –  tvärt om är det en substans som är absolut essentiellt för att upprätthålla strukturell integritet för cellerna. Medan kolesterol kan absorberas från mat via tunntarmen så kommer majoriteten av det från kroppens egna produktion i levern. Där binds lipiderna med proteiner som hjälper dem att resa runt i kroppen till att de når cellerna där de behövs för metabolismen och cellprocesser.

Om det dock finns för mycket LDL kommer cellerna inte att hinna använda upp kolesterolet som börjar samlas i blodkärlen, vilket får dem att smalna till. Begränsat blodflöde är en av konsekvenserna och hjärtat tvingas att arbeta mer för att pumpa runt blodet ordentligt. Med den här extra bördan på det kardiovaskulära systemet ökar risken för att utveckla kardiovaskulära sjukdomar.

Vad orsakar högt kolesterol?

I det medicinska samfundet finns det viss konsensus kring huruvida ärftlighet och genetisk predisposition spelar en viktigt roll i utvecklandet av höra kolesterolnivåer. Det råder dock ännu större konsenus för tesen om att livsstilsfaktorer spelar en ännu större roll – med andra ord, människor med större genetisk predisposition för högt kolesterol lider mindre risk jämfört med de utan familjehistoria av högt kolesterol som lever ett ohälsosamt liv1.

För tillfället finns det starka indikationer på att en diet som är rik på saturerat fett, hög alkoholkonsumtion, rökning samt att låta bli att träna alla är stora bidragande faktorer till att tillståndet utvecklas hos annats hälsosamma individer. I vissa fall kan tillstånd så som diabetes och till och med högt blodtryck orsaka kolesterolet att stiga.

Läs mer om hur kolesterol fungerar här.

Behandling och hantering av högt kolesterol

Så snart det här tillståndet har diagnostiserats så kommer din läkare att rekommendera dig att göra ansträngningar i att förändra sina dåliga vanor. Detta inkluderar en hälsosammare och mer balanserad diet (en dietplan kommer ofta att utvecklas tillsammans med läkaren), att sluta röka, minska aloholintaget och att börja träna till vardags.

Den här approachen kan vara effektivt i varierande grad. Den är det ofta i tidigt upptäckta och milda fall av högt kolesterol, men i de fall så lipiderna redan har ackumulerats i viss mån kan receptbelagda mediciner vara nödvändiga för att hålla medicinen under kontroll. Kom ihåg att mediciner används som komplement till livsstilsföränringar, så du kommer att behöva att hålla dig till ett träningsprogram under behandlingen.

Pravastatin och behandling av högt kolesterol

Pravastatin är ett läkemedel som hör till klassen av farmaceutiska sammansättningar som kallas statiner och det är den generiska versionen av Lipostat som brukade säljas i Sverige. Alla statiner, så som Crestor, Zocord eller Lipitor delar alla samma verkningsmekanism och anses vara förstahandsvalet för högt kolesterol. Som sådan agerar Pravastatin genom att hämma aktiviteten hos en viss leverenzym som kallas HMG-CoA-reduktas. Då den här substansen är viktigt för koverteringsprocessen och gör att kolesterolproktionen i levern minskas så minskar också kolesterolnivåerna.

Hur används Pravastatin?

Här kommer vi att ge en generell och kort illustration av hur en Pravastatinbehandling kan se ut. Kom ihåg att detta inte är menat att vara en komplett guide för din behandling. Den bestäms av din läkare.

 • Ta medicinen som ordinerat
 • Den vanliga startdosen är en tablett om dagen, oftast i en dos av 10 eller 20mg, beroende på din mottaglighet för biverkningar
 • Det är rekommenderat att du tar pillerna vid ungefär samma tid varje dag
 • Under behandlingen kommer din läkare att övervaka din reaktion på medicinen och höja dosen om så behövs
 • Överskrid aldrig din rekommenderade dos
 • Om du missar en dos kan du fortfarande ta den, så länge det är mer än fyra timmar till att du ska ta nästa
 • Om det är mindre än fyra timmar till din nästa dos hoppa bara över den du har missat och fortsätt med behandlingen som vanligt

Ger Pravastatin biverkningar?

Alla som tar Pravastatin kommer inte att uppleva biverkningar, men det är fortfarande viktigt att läsa in sig på dem så mycket som möjligt innan du påbörjar behandlingen. På så sätt kan du undvika onödig stress och kan lätt diffrentiera mellan de biverknignar som kan kräva att du avbryter behandlingen och söka vård från de biverkningar som är obehagliga men som annars är ofarliga.

Du bör omedelbart söka akut vård om du märker av symptom så som;

 • Allergisk reaktion
 • Muskelsmärta, ömhet eller svaghet
 • Hög temperatur

Andra biverkningar som du bör har i bakhuvudet är:

Förekomstfrekvens Biverkning
Ovanliga (1 av 100 användare) Yrsel, trötthet, huvudvärk, insomnia, suddig syn, matsmältningsproblem, klåda, finnar, nässelutslag, sexuella svårigheter, håravfall, muskel- och ledsmärta, problem med blåsan
Väldigt sällsynta (1 av 10.000 användare) Stickande, brännande eller domningar i extremiteterna, lupus-liknande symptom, onormala blodprov, inflammation i levern eller bukspottskörteln

Kom ihåg att detta inte är en komplett lista över biverkningar – för en mer komplett översikt bör du se till den officiella patientinformationen som kommer med varje paket medicin2.

Är det säkert? Kontraindikationer

Som med alla receptbelagda mediciner är Pravastatin inte passande för alla och det finns vissa scenarier då användandet är kontraindikerat. Detta är till exempel om du tar andra mediciner som kan ge negativa reaktioner tillsammans med medicinen. Dessa inkluderar:

 • Andra kolesterolbehandlingar
 • Fibrater
 • Produkter som innehåller nikotinsyra
 • Harts-typen läkemedel

Alternativt kan andra medicinska tillstånd göra att Pravastatin är farligt för dig. Dessa tillstånd inkluderar:

 • Leversjukdom
 • Njursjukdom
 • Underaktiv sköldkörtel
 • Muskelsjukdom orsakat av ärftliga sjukdomar

Slutligen Pravastatin bör inte användas av kvinnor som är gravida, försöker att bli gravida eller som ammar.

Källor:

 1. Mer om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Bipackssedel – FASS