Lipitor är en mycket populär medicin mot hög kolesterol som utvecklas och produceras av det farmaceutiska företaget Pfizer. Det tillhör kategorin av kemiska sammansättningar som kallas statiner och fungerar genom att avbryta processen av kolesterolproduktion i levern. Som sådan har den designats för att användas parallellt med kolesterol-minskande diet och träning. Som många andra mediciner mot högt kolesterol så använder man först den här medicinen i en lägre dos, oftas på 10mg per dag. Efter att en viss tid har passerat kommer läkaren att utvärdera medicinen och höja dosen om nödvändigt.

Information på den här sidan:

Har jag högt kolesterol?

Till skillnad från många andra medicinska tillstånd som påverkar det kardiovaskulära systemet så kommer inte högt kolesterol att ge dig några speciella symptom. Trot detta kan tillståndet, om det lämnas obehandlat, leda til lett antal allvarliga och potentiellt livshotande tillstånd så som hjärtattack eller stroke. Fastän det finns en generell idé om att högt kolesterol åtminstone delvis är ett ärftligt tillstånd och därmed orsakas av genetiska faktorer så håller de flesta medicinska experter med om att ärftliga element at högt kolesterol kan ses som en mottagliget för att utveckla tillståndet snarare än en löfte om att det kommer att manifesteras.

I linje med den här hypotesen så diskuterar forskare om livsstilsfaktorer spelar en mycket större roll – med andra ord, människor med genetisk predisposition till högt kolesterol kommer inte att påverkas om de åtar vissa åtgärder och ser till att leva ett hälsosamt liv medan de som har en hälsosam familjehistoria av högt kolesterol fortfarande kan utveckla tillståndet om de lever ett skadligt liv med inslag av bland annat:

 • Ohälsosam diet, speciellt en diet rik på saturerade fetter
 • Överdriven akolholkonsumtion
 • Rökning
 • Frånvaro av fysisk aktivitet och träning

I vissa fall kan högt kolesterol frammanas av ett underliggande tillstånd så som diabetes. Med det här i bakhuvudet är det enda sättet att säkerligen få reda på om du har högt kolesterol om du går till en läkare och bli testad1.

Läs mer om högt kolesterol här.

Vad är kolesterol?

För alla som är oroade eller tänker mycket på hälsa och hälsosamma livsstilsvanor så har kolesterol nästan kommit att bli ett buzzword som kopplas till problem, fetma och kardiovaskulära sjukdomar. Det kan komma som en förvåning för många att kolesterolet i sig självt inte alls är farligt – tvärt om är den här sammansättningen ett essensiellt näringsämne för cellerna och man behöver det verkligen för att skapa en hälsosam cellstruktur och upprätthåller strukturell integritet för människocellerna.

Fastän kolesterol kan hittas i många olika sorters mat så förlitar sig kroppen framförallt på kolesterolproduktion från levern. Där kan lipiderna kan kemiskt bindas till proteinmolekylerna och forma så kallade lipoproteiner som sedan reser runt i kroppen genom blodomloppet i den formen innan den absorberas av cellerna som behöver dem för att fungera.

Hur orsakar kolesterol hälsoproblem?

Om det däremot finns extra mycket lipoproteiner i systemet så kan fetterna absorberas i lägre takt än hur de kan upptas jämfört med dess produktionstakt. Som resultat av detta kommer de att börja samlas i blodkärlen, vilket minskar dem och orsakar obstuktion för blodflödet och diverse cirkulationsproblem. När blodkärlen har smalnat av kommer hjärtat att få arbeta med större styrka för att få runt blodet, vilket utsätter det kardiovaskulära systemet för extra stress och leder slutligen till problem och komplikationer, som ovan nämnt.

Behandlingen

Lipitor är en medicin som fungerar väl med att sänka kolesterolhalten och ta ner nivåerna till normala halter. Framgångarna med den här medicinen har atorvastatin att tacka. Den här aktiva ingrediensen fungerar genom att hämma aktiviteten av speciella leverenzymer som verkar genom att producera kolesterol. Genom att hindra den naturliga produktionen av kolesterol kan Lipitor effektivt föra nivåerna tillbaks till normalvärde, och minskar därmed risken för sjukdomar och komplikationer. Den här verkningsmekanismen placerar lipitor tillsammans med andra mediciner i samma kategori, så som Pravastatin, Atorvastatin, Zocord eller Simvastatin.

Lipitor 10mg, vanliga och tuggbara tabletter

Den vanligaste dosen av Lipitor är 10mg. Innan du använder den här medicinen kommer läkaren att be patienten att påbörja en väl utstuderad kolesterolsänkande diet och introducera lätt träning i ens dagliga rutin. Den lägsta dosen finns tillgänglig i två former –  en vanlig tablett och en tuggbar.

Lipitor 20mg, vanliga and tuggbara

Om dosen på 10mg inte ger önskade resultat efter fyra veckors behandling så kan läkaren välja att öka den till 20mg istället. Lipitor 20mg finns också både som vanlig tablett och tuggbar tablett.

Lipitor 40mg

Dosen på 40mg av Lipitor kan endast erhållas som en vanlig tablett och är ett steg upp från 20mg-dosen om denna inte har påverkat tillståndet.

Lipitor 80mg

Den högsta möjliga dosen av Lipitor ligger på 80mg och finns också den bara som en vanlig tablett. Det skriv sällan ut och snarare i mer allvarliga fall när de lägre doserna inte har gett önskade resultat.

Hur används medicinen?

Nedan kommer vi att ge de mer generella riktlinjerna för en behandling av Lipitor. Du bör dock komma ihåg att dessa punkter inte skall ses som en komplett auktoritet utan snarare som en illustration som kan hjälpa dig att få en bättre uppfattning om vad du kan förvänta dig av din behandling. För en mer komplett guide bör du se till patientinformationen som kommer med varje förpackning av medicinen. Personen som skrivit ut din medicin kommer att ge dig instruktioner för användandet och dessa bör vara din prioriterade informationskälla.

 • Följ noggrant instruktionera som ges dig av den som skrivit ut medicinen
 • Den vanligaste startdosen är 10gm per dag
 • Under behandlingen kommer dina kolesterolvärden att övervakas
 • Om ingen förbättring sker kan dosen komma att justeras
 • Överskrid aldrig maxdosen av 80mg per dag
 • Ta tabletterna hela, med vatten (om du inte använder den tuggbara versionen)
 • Överskrid aldrig din ordination
 • Om du missar en dos, försök inte att kompensera –  fortsätt istället med behandlingen som vanligt

Ger Lipitor biverkningar? 

Alla som använder Lipitor kommer inte att uppleva biverkningar, men det är fortfarande viktigt att bekanta sig med dem innan du påbörjar din behandling. På så vis kan du skilja mellan potentiella problem som kan kräva omedelbar medicinsk vård och de som är obehagliga men annars ofarliga.

Du bör omedelbart söka vård om du märker av några symptom av en allergisk reaktion, allvarliga hudproblem (flagnande, blåsor eller fläckar), muskelsvaghet under en längre tid eller leverproblem.

Andra dokumenterade biverkningar är som följer:

Förekomstfrekvens Biverkningar
Vanliga (1 av 10 användare) Näsinflammation, halsont, näsblödningar, förhöjda blodvärden, huvudvärk, förstoppning, matsmältningsproblem, muskel- och ryggsmärta, onormal leverfunktion
Ovanliga (1 av 100 användare) Förlorad aptit, viktfluktuation, insomnia, sänkta blodsockernivåer, känselstörningar i extremiteterna, förändrad smakupplevelse, problem med minnet, syn- och hörselproblem, pankreatit
Sällsynta (1 av 1000 användare) Blödningar eller blåmärken utan tydlig anledning, kolestat
Väldigt sällsynta (1 av10.000 användare) Allergisk reaktion på medicinen eller gynekomasti

Kom ihåg att detta inte är en komplett lista av biverkningar utan bara en översikt. För en mer komplett lista, se till patientinformationen som kommer som bipackssedel med varje paket av Lipitor2.

Källor:

 1. Mer om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Bipackssedlarna – FASS