Ska du iväg på en skidresa, bestiga Mont Blanc eller vandra i Alperna?

Isåfall är det viktigt att att du läser på om höjdsjuka, även kallat AMS (Acute Mountain Sickness), ett tillstånd som kan uppstå när man befinner sig på högre höjder. Höjdsjuka tre resultatet av att kroppen inte haft tillräckligt med tid att anpassa sig till det nya, lägre lufttrycket och kan ifall kroppen reagerar kraftigt på förändringen skapa allvarliga problem.

Från omkring 2000 meters höjd börjar en del drabbas av mildare symtom på grund av ovanan vid de högre höjderna. Detta är bland annat vanligt om man åker iväg på en skidresa. Det är väldigt viktigt att du är medveten om symtomen och vad du kan göra för att motverka höjdsjuka ifall du planerar att bestiga riktigt höga berg då du annars kan drabbas av allvarliga komplikationer som i värsta fall kan vara dödliga. På denna sida kan du hitta information om vilka symtom du ska vara uppmärksam kring och hur du kan förebygga höjdsjuka inför din nästa resa.

Information på den här sidan

Varför uppstår höjdsjuka?

Högre upp ovan marken faller lufttrycket. Ju högre upp vi reser desto mindre syre innehåller luften vilket kan leda till syrebrist i kroppens celler ifall blodet inte tar upp en tillräckligt stor mängd syre. För att undvika syrebrist höjer kroppen pulsen och hjärtats minutvolym, något som stunden ger effekt men under en längre tid ger negativa hälsoeffekter. Det kan bland annat leda till ett högre tryck i lungornas cirkulationssystem och förändringar i blodets pH-värde. De negativa konsekvenserna av detta kallar vi för höjdsjuka, och uppstår när en i aktivt tempo beger sig upp i högre höjder eftersom kroppen inte hinner acklimatisera sig till den nya miljön. Det är bland annat därför bergsbestigare ser till att ta många pauser och stopp när de är påväg högt upp i bergen.

Vilka är symtomen på höjdsjuka?

Höjdsjuka kan ge många olika sorters symtom och det är därför viktigt att var uppmärksam när man ska bege sig till högre höjde. Symtomen varierar från person till person och är inte kopplade till ålder eller fysisk kondition. De mest vanliga symtomen är:

 • Huvudvärk som kan mildras med huvudvärkstabletter
 • Lätt yrsel
 • Allmän sjukdomskänsla
 • Illamående
 • Sömnbesvär

När det gäller symtom på höjder under tre kilometer räcker det ofta med att vila och vänta några dagar innan man beger sig upp igen för att bli av med sin höjdsjuka. Är man över tre kilometers höjd kan man behöva stiga ner på en lägre höjd och vänta där några dagar innan man fortsätter högre upp igen.1

Allvarliga symtom (höghöjdssjuka)

Starka symtom kan vara ett tecken på att det handlar om ett mer allvarligt fall av höjdsjuka och det är därför viktigt att direkt uppsöka läkarvård. Några symtom som man ska vara extra medveten om är:

 • Kraftig huvudvärk
 • Kraftigt illamående och kräkningar
 • Yrsel och problem med balansen
 • Synstörningar och flimmer för ögonen
 • Tryck över bröstet och andningssvårigheter
 • Svullnad i underhuden, vanligtvis omkring ögonen, händer och fötter
 • Förvirring och diffusion
 • Kramper

Om du känner igen dig på något av dessa symtom bör du kontakta en läkare så fort som möjligt samtidigt som du försöker ta dig ned till lägre höjder. Akut höjdsjuka kan leda till mycket allvarliga komplikationer och det är därför viktigt att du tar höjderna seriöst och alltid har med dig någon som känner till lokalområdet och är medveten om vilka varningssignaler att hålla koll på för att undvika problem.2

Hur kan man förebygga höjdsjuka?

Det finns många saker du kan göra innan du beger dig iväg uppåt för att undvika höjdsjuka. Detta gäller särkilt om du planerar att bestiga höjder på över 3000 meter. Det här kan hjälpa dig att motverka höjdsjuka:

 • Om destinationen är en högt belägen stad, undvik att flyga dit direkt.
 • Ta 2-3 dagar för att vänja dig vid den nya höjden innan du bestiger 3000 meter över havsnivån.
 • Bestig inte mer än 300-500 meter om dagen.
 • Se till att få rikligt med pauser och tillbringa flera dagar på en höjd innan du bestiger till en ännu högre.
 • Drick rikligt med vatten
 • Undvik alkohol och tobak
 • Undvik kraftigare konditionsträning under de första 24 timmarna.
 • Ät klokt så att du har tillräckligt med energi för dina utflykter

Hur behandlar man höjdsjuka?

Om du befinner dig på höga höjder och upplever något av de symtom som är kopplade till höjdsjuka är det viktigt att du tar tag i problemet för att undvika allvarliga komplikationer. Det finns flera saker du kan göra för att behandla höjdsjuka.

Åk ner till lägre höjder

Om du upplever allvarliga symtom ska du omedelbart ner till lägre höjder och uppsöka läkarvård.

Har du milda symtom kan kroppen hinna anpassa sig och symtomen försvinna efter 24-48 timmar ifall du stannar kvar på samma höjd. Om inte detta fungerar ska du återvända ned och kontakta en läkare. När du upplever symtom av att vara på en högre höjd – även fast de är milda – bör du inte åka högre upp förrän symtomen försvunnit helt.

Behandla symtomen

Vid mild huvudvärk räcker det att ta några huvudvärkstabletter. Försök även se till att få tillräckligt med vatten. Se till att inte överanstränga dig och vila tills dina symtom har försvunnit.

Sök läkarhjälp

Om du upplever allvarliga symtom, eller om dina symtom inte försvinner även fast du gått ner till en lägre höjd, ska du omedelbart kontakta en läkare.

Medicin mot höjdsjuka

Om man tidigare har haft problem med höjdsjuka finns det förebyggande medicin som kan motverka symtomen. Medicinen kan också tas om man planerar att åka till en höjd på över 3000 meter. Medicinen innehåller det aktiva ämnet acetazolamid och finns under namnet Diamox

Källor:

 1. Information om när ju högre upp du kommer ju högre är lufttrycket – FASS
 2. Information om tillståndet – 1177 Vårguiden