Diamox, även kallad acetazolamid är en effektiv behandling av höjdsjuka. Höjdsjuka uppstår om du snabbt förflyttar dig till högre höjder, exempelvis när du bestiger berg eller klättrar. Det är resultatet av att kroppen inte haft tillräckligt med tid att anpassa sig till det nya, lägre lufttrycket och därför kan kroppen reagera mycket allvarligt.

Symtomen börjar vanligtvis märkas av på en höjd av 3000 meter eller högre. Symtom som yrsel, huvudvärk och extrem trötthet förekommer. Med förebyggande behandling och försiktighetsåtgärder kan du undvika allvarliga symptom på höjdsjuka. 

Information på den här sidan

Hur fungerar acetazolamid?

90% av blodets koldioxid finns i en kemikalie som kallas bikarbonat. Denna utsöndras vanligen genom dina lungor. När du tar diamox innehållande den aktiva substansen acetazolamid, tvingar du njurarna att utsöndra bikarbonat från din kropp. Detta sker genom din urin. Detta kommer att resultera i att ditt blod blir surare. När blodet blir surt och får ett lägre pH-värde och kroppen kommer därför att kompensera genom att öka syreproduktionen i blodet. Den ökade syreproduktionen bidrar till att kroppen acklimatiseras i förhållande till den förändrade syrehalten i luften. Detta hjälper behandlingen att förebygga och behandla höjdsjuka.

Hur använder jag Diamox 250 mg?

Följ alltid läkarens instruktioner när du använder Diamox mot höjdsjuka. Doserna kommer i 250mg och din läkare rekommenderar vanligtvis 1-4 tabletter per dag. Du ska inte ta mer än vad läkaren har rekommenderat dig att ta. Tabletten ska sväljas hel och tas med ett glas vatten. Din läkare kan ha gett rådet att börja behandlingen några dagar innan du börjar öka i höjder. Om du glömmer en dos får du inte kompensera och ta en dubbel dos nästa gång. Du bör inte öka din dos utan att först tala med din läkare. Om du har tagit för många tabletter, kontakta en läkare.

Vem kan använda behandlingen Diamox?

De flesta vuxna som behöver förhindra höjdsjuka kan använda Diamox för att behandla de troligtvisa symtomen du kan känna. Det kan till exempel vara om du planerar att bestiga ett berg eller klättra på höga platser. Det finns dock vissa grupper som inte är lämpliga för behandling, du ska inte använda behandling om du är allergisk mot någon av ingredienserna. Om du har problem med syreförgiftning eller har för lite kalium, kalcium eller natrium i ditt blod, är behandlingen inte heller för dig. Det är inte heller rekommenderat att ta behandling om du har för mycket kalk i urinen, har nedsatt funktion i njurarna, eller om din lever- eller njurfunktion är mycket reducerad. Gravida kvinnor borde också undvika att använda läkemedlet om inte läkaren uttryckligen har sagt att det är okej.

Det finns även ett antal andra läkemedel som inte ska tas i kombination med diamox. Därför bör du alltid informera läkaren om de sjukdomar och andra läkemedel du tar innan din läkare kan skriva ut recept.1

Diamox biverkningar

När du tar läkemedlet kommer det alltid att finnas risk för biverkningar. Biverkningarna är individuella och vissa känner bara av få eller inga. De vanligaste biverkningarna är yrsel, smakförändringar, aptitlöshet och trötthet. Dessutom kan huvudvärk, trötthet, illamående och kräkningar uppstå. I svåra fall kan det vara medvetenhet med djup och snabb andning. Här ska du omedelbart ringa till en ambulans.

Även om diamox biverkningar kan uppstå, kommer de flesta inte att uppleva irriterande eller allvarliga biverkningar. Om du upplever obehag efter att ha tagit behandling, kontakta en läkare eller vårdpersonal.2

Hur förhindrar jag höjdsjuka?

Diamox är den vanligaste medicinska behandlingen av höjdsjuka. Eftersom höjdsjuka är ett allvarligt tillstånd borde du alltid vara otroligt medveten om hur du känner när du klättrar i höjderna.

Om du upplever svåra symptom på hög sjukdom som huvudvärk, lätt yrsel och trötthet, kan du lindra symtomen med vanliga huvudvärkspiller. Du bör också titta längre ner eller stanna några dagar på den höjd du är. Om du upplever svåra symptom på höjdsjuka som stark huvudvärk, svår yrsel, kramper och brösttäthet, kontakta en läkare så snart som möjligt och sök dig så långt som möjligt. Det bästa är alltid att ha en lokal guide med dig, till exempel att klättra eller klättra upp i bergen. Lokala guider är ofta utbildade för att hantera höjderna och vet därför hur man hanterar höjdsjuka och deras symtom.

Det är också viktigt att du känner till ämnet och vilka symtom du bör känna till innan du börjar uppstigningen. Var välinformerad och vet vad du ska göra om du eller personer runt dig upplever symtom på höjdsjuka. Det är viktigt för säkerheten. Du kan läsa mer om höjdsjuka och dess symtom här.

Kan jag köpa Diamox online?

Diamox är inte ett receptfritt läkemedel, så du måste besöka  legitimerad onlineklinik för att göra en undersökning och godkänd onlineklinik. Här kommer du att bli ombedd om olika hälsofrågor som en läkare kommer att överväga. Om du anses lämplig för behandling, kommer en recept att skrivas ut i ditt namn. Då kan du snabbt och enkelt beställa hem läkemedlet online för att komma inom några dagar.

Källor:

  1. Tillståndet höjdsjuka kan behandlas – 1177 Vårdguiden
  2. Information om läkemedlet – FASS