Forebyg højdesyge med den effektive behandling Diamox, også kendt under navnet acetazolamide.

Højdesyge opstår, hvis man bevæger sig op i højderne, fx hvis man bestiger et bjerg eller klatre, og symptomerne vil typisk starte i en højde på 3000 meter eller over. Det kan udvikle sig til alvorlige komplikationer, hvis man ikke tager det alvorligt. Højdesyge opstår på grund af manglende ilt, og kan blandt andet give symptomer som svimmelhed, hovedpine og ekstrem træthed. Med en forebyggende behandling og forholdsregler, kan man undgå at få alvorlige eller genenerede symptomer på højdesyge.

Information på denne side:

Hvordan virker acetazolamide?

90 % af blodets carbondioxid findes i et kemikalie, der kaldes for bicarbonat. Dette udåndes normalt gennem dine lunger. Når du tager diamox, som indeholder det aktive stof acetazolamide, tvinger du nyrerne til at udskille bicarbonat fra din krop. Dette sker gennem din urin. Dette vil resulterer i, at dit blod bliver mere surt. Når blodet bliver mere surt og får en lavere pH-værdi, vil kroppen kompenserer ved at øge iltproduktionen i blodet.

Den øgede iltproduktion, hjælper kroppen med at akklimatisere i forhold til den ændrede iltmængde i højderne. På den måde hjælper behandlingen til at forebygge og behandle højdesyge.

Hvordan skal du bruge lægemidlet?

Du skal altid følge lægens anvisning, når du bruger Diamox mod højdesyge. Doserne kommer i 250 mg, og lægen vil normalt ordinere 1-4 om dagen. Du bør aldrig tage mere end det lægen har anbefalet dig at tage. Tabletterne skal synkes hele og tages med et glas vand. Din læge kan have rådet dig til at starte behandlingen et par dage inden, du begynder at stige op i højderne.

Glemmer du en dosis, må du ikke kompensere og tage en dobbeltdosis næste gang. Du bør heller ikke øge din dosis uden at have snakket med lægen først.

Hvis du har taget for mange tabletter, bør du kontakte en læge.

Hvem kan bruge behandlingen?

De fleste voksne, der har behov for at forebygge højdesyge, kan bruge Diamox til behandling af symptomerne. Det kan blandt andet være hvis du planlægger at bestige et bjerg eller hvis du skal ud og klatre i høje områder. Der er dog nogle grupper, der ikke er egnet til behandlingen, eller som skal være ekstra opmærksomme.

Du bør ikke bruge behandlingen, hvis du er allergisk overfor indholdsstofferne. Har du syreforgiftning eller har for lidt kalium, kalk eller natrium i blodet, er behandlingen heller ikke for dig. Det er ikke en anbefalet behandling, hvis du har for meget kalk i urinen, har nedsat funktion i nyrebarken eller hvis din lever- eller nyrefunktion er meget nedsat. Gravide kvinder bør også undgå brugen af lægemidlet, med mindre lægen udtrykkeligt har sagt, det er okay. Da midlet også kan bruges til grøn stær, bør du være forsigtig, hvis du lider af en bestemt type grøn stær.

Derudover så skal man være ekstra forsigtig, hvis du har for store lunger, har haft nyresten, eller hvis du har nyre- eller leversygdomme.

Derudover er der en række andre lægemidler, der ikke bør tages på samme tid som diamox. Du bør derfor altid oplyse lægen om hvilke sygdomme og hvilke andre lægemidler, du tager, før lægen kan udskrive en recept.

Bivirkninger ved Diamox

Når man tager lægemidler, vil der altid være en risiko for bivirkninger. Dette betyder dog ikke, at alle får bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger i den milde ende er svimmelhed, smagsforandringer, appetitløshed og træthed. 1 Derudover kan der forekomme hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger. I alvorlige tilfælde kan der komme bevidsthedssvækkelse med dybe og hurtige vejrtrækninger. Her skal man ringe efter en ambulance med det samme.

Derudover findes der i sjældne tilfælde andre bivirkninger, som du kan få det fulde overblik over i indlægssedlen eller ved at spørge lægen.

Selvom bivirkninger kan forekomme, så vil de fleste ikke opleve generende eller alvorlige bivirkninger. Oplever du ubehag efter at have taget behandlingen, så bør du kontakte en læge eller sundhedspersonale.

Hvordan forebygger jeg ellers højdesyge?

Diamox er den mest almindelige medicinske behandling af højdesyge. Da højdesyge er en alvorlig tilstand, bør du dog altid være utrolig opmærksom på, hvordan du har det, når du stiger op i højderne.

  1. Føler du lette højdesygesymptomer såsom hovedpine, let svimmelhed og træthed, så kan du mildne symptomerne med almindelige hovedpinepiller. Du bør også søge længere ned eller blive nogle dage i den højde, du er. Det kommer lidt an på situationen.
  2. Oplever du alvorlige symptomer på højdesyge, såsom stærk hovedpine, stærk svimmelhed, kramper og trykken for brystet, så bør du kontakte en læge hurtigst muligt og søge så langt ned som muligt.
  3. Det bedste er altid at have en lokal guide med sig, hvis du fx er ude at klatre eller bestige bjerge. De lokale guider er ofte trænede til at begå sig med højderne og ved derfor hvordan de skal håndtere højdesyge og symptomer deraf.
  4. Det er også vigtigt, at du sætter dig godt ind i emnet og hvilke symptomer, du skal være opmærksom på inden, du starter opstigningen. Vær velinformeret og vid, hvad du skal gøre, hvis du eller folk omkring dig oplever symptomer på højdesyge. Det er vigtigt for en sikker færden i højderne.

Kan jeg købe Diamox online?

Diamox er et lægemiddel på recept, og der skal derfor altid en læge ind over, hvis du skal have udskrevet medicinen. Du kan dog stadig godt købe behandlingen online via en godkendt online klinik. Her vil du blive spurgt om forskellige sundhedsmæssige spørgsmål, som en læge vil vurdere. Vurderes du egnet til behandlingen, vil der blive udskrevet en recept i dit navn. Herefter vil behandlingen bliver sendt direkte hjem til dig med posten inden for kort tid.

Kilder:

  1. Diamox  – min.medicin