Diflucan är ett svampmedel som effektivt behandlar svampinfektioner på kroppen. Det är en behandling som ofta används för behandling av hudsvamp, men den kan också användas för utbredda svampinfektioner i munhålan, slidan eller i blodomloppet. Diflucan fungerar i stor utsträckning och kan därför behandla svampinfektioner orsakade av både jästsvampar, mögel och andra svamparter.

Svampar är inte farliga, men det kan orsaka irriterande symtom som klåda och rodnad och kan också vara kosmetiskt irriterande. Vissa typer av hudsvamp går bort av sig själv efter en tid, men med rätt behandling kan du bli av med svampinfektioner snabbare.

Information på den här sidan

Hur fungerar diflucan?

Diflucan tillhör en grupp läkemedel som kallas antimykotika med den aktiva substansen flukonazol som används mot svampangrepp. Ämnet kommer in i och förstör svamparnas cellväggar, vilket gör att svampcellerna dör. Då kan kroppen hitta sin naturliga balans igen.

En svampinfektion är ett ofarligt tillstånd men kan orsaka irriterande symtom. Infektioner på huden är en ytlig inflammation orsakas av mögel eller jästsvamp. Mögel kan till exempel utlösa ringmask som uppträder som ihåliga ringar på huden eller nagelsvamp.Infektioner med jästsvamp kommer av candidiasis, vilket kan orsaka inflammation i huden eller slemhinnorna. Detta kan vara i slidan eller munnen.

En sista typ är pityrosporosis-svampen, som framträder som potyriasis versicolor svampinfektioner i huden. Det brukar ses som bruna eller vita fläckar på huden, speciellt på rygg, bröst eller armar.

Diflucan kan påverka svampinfektioner i stor utsträckning och kan därför effektivt behandla olika typer av svampinfektioner.

Hur man använder diflucan?

Behandlingen är tillgänglig som oral lösning som dricks. Det innebär att det fungerar i hela kroppen, och är därför inte lokalt aktiv, vilket är fallet med krämbaserade svampmedel. Läs alltid guiden i bipacksedeln innan du påbörjar din behandling. Läkemedlet kan tas med eller utan mat beroende på vad du föredrar.

Hur mycket läkemedel du behöver ta och hur länge du ska behandla beror på vilken typ av svamp du ska behandlas för. Därför är det viktigt att du är säker på vilken typ av svamp det handlar om. Ofta kan din läkare utvärdera enligt dina symtom, vilken typ av medicin det är. De flesta typerna av hudsvampar är ganska karaktäristiska.

Diflucan för svamp på huden

Med behandling av hudsvamp är den normala dosen 50 mg per dag eller alternativt 150 mg per vecka i ungefär 4-6 veckor. Med svamptypen pityriasis versicolor, ges i allmänhet dosen 50 mg per dag i 2-4 veckor, eller alternativt 300 mg per vecka under 2-3 veckor.

Svamp i underlivet

Om du lider av svampinfektion i underlivet bör du ha en dos på 150 mg som en enstaka dos. Om det finns ett återkommande problem kan du ta 150-300 mg med 1-4 veckors mellanrum. Detta måste göras i upp till 6 månader.

Svamp i munnen

Svampar i munnen ska behandlas med 50-100 mg per dag i 1-2 veckor. Om du har nedsatt immunsvar eller din läkare har ordinerat en långvarig behandling ska behandlingen fortsättas i 6-8 veckor.

Nagelsvamp

Nagelsvamp är vanligtvis lite svårare att få bukt med och kräver därför en lite längre behandlingstid. För behandling av nagelsvamp, ta 150 mg per vecka i 6-12 månader eller 150 mg per vecka i 3-6 månader.

Läs alltid bipacksedeln och följ läkarens anvisningar om hur du använder produkten, eftersom det kan vara individuellt. Om du har glömt en dos ska du inte ta en dubbel dos för att kompensera. Om du har tagit för mycket av din medicin jämfört med den föreskrivna dosen, kontakta en läkare.1

Diflucan biverkningar

Liksom alla andra läkemedel kan det finnas några biverkningar med läkemedlet diflucan. Det är inte receptfritt därför en läkare behöver bedöma om du är lämplig för behandling eller inte. De flesta människor kommer inte att uppleva störande biverkningar och kommer ha en enkel behandling men det är fortfarande en bra idé att förstå sig på vilka som kan uppstå.

De vanligaste biverkningar av diflucan är:

  • diarré
  • illamående
  • leverreaktion
  • buksmärtor
  • kräkningar
  • huvudvärk
  • hudutslag

Det är högst 10 av 100 som kommer att uppleva dessa. Mer allvarliga biverkningar kan också uppstå, men det händer mycket sällan. Hämta en fullständig lista över möjliga biverkningar i bipacksedeln som du bör läsa innan du börjar behandla.2

Vem är lämplig för behandling med diflucan?

De flesta som drabbas av svampinfektioner i huden, munnen, naglarna eller underlivet kan utnyttja denna typ av behandling. Men vissa människor måste ta detta läkemedel med försiktighet, eftersom det kan öka risken för biverkningar. Detta gäller till exempel nedsatt njur- eller leverfunktion eller problem med hjärtarytmi.

Om du är gravid eller ammar, ska du bara inta svampbehandling i speciella fall där en läkare har gett tillstånd. Dessutom bör ett antal andra läkemedel inte tas samtidigt som diflucan. Därför bör du alltid informera din läkare om ditt hälsotillstånd samt alla läkemedel du tar.

Fördelar

Vissa svampinfektioner kan gå över av sig själv. Detta inkluderar ringmaskar och andra hudsvampar. Men ofta kan det ta lång tid, därför kan diflucan påskynda processen väsentligt. För andra svamparter, såsom nagelsvamp, försvinner svampen sällan av sig själv, och ett effektivt svampdödande medel är därför nödvändigt.

När svamparna attackerats kommer vissa att dö och du kommer därför snabbt tillbaka till din normala balans av svamp. Drogen hjälper till att hitta kroppens naturliga svamptillstånd, så dina symtom försvinner och din hud kommer att återgå till det normala igen.

Du kan använda medicinen för korta behandlingar av svampinfektion eller återkommande svampinfektioner som kräver långvarig behandling.

Kan jag köpa diflucan receptfritt online i Sverige?

Det är möjligt att köpa diflucan på en legitimerad onlineklinik där en läkare kommer att utvärdera om du är lämplig för behandling. Om du är lämplig för behandling, kommer din läkare att skriva ut ett recept i ditt namn och du kan därefter diskret och enkelt beställa hem läkemedlet på nätet. Du kan också gå till din egen läkare och få recept på den behandling som du senare kan hämta på apoteket.

Källor:

  1. Svampinfektioner på huden – 1177 Vårdguiden
  2. Information om läkemedlet – FASS