Högt blodtryck är ett vanligt förekommande hälsoproblem som är förvånansvärt svårdiagnostiserat. Symtom för det här tillståndet visar sig ibland i ett mycket sent utvecklingsstadie. På grund av detta är det mest pålitliga sättet att kontrollera om du är påverkad eller inte genom att regelbundet mäta ditt blodtryck.

Information på den här sidan:

Tack och lov är det relativt lätt att mäta blodtryck. Du kan göra en mätning på din vårdcentral, i vissa apotek eller till och med i ditt hem med blodtrycksmätare utformade för hemmamätning. Det finns dock en hel del situationer då högt blodtryck, eller hypertoni som det också kallas, kan ge märkbara symptom, framförallt i de situationer då det är farligt högt. Människor som är påverkade av den mer allvarliga formen av hypertoni kan märka symptom, bland annat genom:

 • Bröstsmärtor
 • Blod i urinet
 • Oregelbunden hjärtrytm
 • Pulskänsla i bröst och öron

Om du upplever något av dessa symptom bör du bemöta situationen som ett akut medicinskt tillstånd som kräver omedelbar tillsyn av läkare1.

Dock är det många gånger som symtom för hypertoni inte ger sig till känna det redan har orsakat skada och lett till andra hjärtproblem eller relaterade komplikationer.

Myter om hypertoni

Tack vare en betydande ökning av högt blodtryck i utvecklade länder har intresset för tillståndet varit högt i många år. Som ofta när det kommer till saker som fångar människors uppmärksamhet finns det en rad med myter, falska uttalanden och halvsanningar som har ansamlat en massa felaktig information om hypertoni, speciellt online. Några av de vanligaste myterna om hypertoni inkluderar:

 • Rödhet i ansiktet
 • Frekventa näsblödningar
 • Sömproblem
 • Ökad mottaglighet för stress, ångest och nervositet

Medan dessa symptom är indikativa för andra medicinska problem, och bör undersökas av läkare, är de inte direkt orsakade av hypertoni. De kan dock förekomma parallellt med det höga blodtrycket.

Däremot, till skillnad från dessa vanligt förekommande myter är hyperoni typiskt asymptomatiskt till att det driver fram en så kallad hypertonisk kris då näsblödningar och extrem ångest kan förekomma.

Hur kontrollerar jag om jag har högt blodtryck?

Att hålla utkik efter symtom är, som vi nu har märkt, inte en särskilt pålitlig eller effektiv metod för att se om du lider av högt blodtryck, utan det bästa sättet är att faktiskt mäta blodtrycket. Som tidigare nämnt finns det flera sätt att göra detta. Blodtrycket mäts genom millimeter kvicksilver, mmHg. Till exempel är 125/80 mmHg ett normalt tryck i vilotillstånd hos en medelålders vuxen person som är frisk2.

Personer som är 40 år eller äldre behöver vanligtvis kontrollera sitt blodtryck hos sin läkare med femårsintervaller eller ännu mer frekvent om man lider av en förhöjd risk att utveckla tillståndet. Så kan vara fallet om man till exempel har familjehistorik där någon har högt bodtryck eller om man röker, konsumerar alkohol ofta eller har en allvarlig brist på fysisk aktivitet.

De flesta av dessa riskfaktorer kan leda till att yngre personer också riskerar att hamna i en högriskgrupp och behöver regelbundna kontroller.

Kan jag mäta mitt blodtryck själv?

Att avläsa ditt blodtryck är enkelt och helt smärtfritt. Blodtrycksmätare, stetoskop och specialmanschetter är några av de vanligaste verktygen för detta, men mer lättanvända digitala mätare för hemmet är också lätta att få tag på. Ändock, om du bestämmer dig för att mäta ditt blodtryck själv bör du se till att din mätare är godkänd av SUB innan du genomför ditt köp.

Vad är en hypertensiv kris och hur känner man igen den?

Som nämnts kan hypertoni orsaka vissa symtom när det utvecklas till hypertonisk kris, eller med andra ord, när blodtrycket når kritiska nivåer. Detta är vanligtvis definierat som 180 i systoliskt tryck över 110 i diastoliskt tryck, eller högre. Mäter man ett sådant värde bör ditt tillstånd behandlas som en medicinsk nödsituation.

Märkbara symptom på hypertensivkris inkluderar:

 • Andningssvårigheter
 • Synproblem
 • Svår huvudvärk
 • Trötthet
 • Bröstsmärta
 • Hjärtklappning
 • Näsblod
 • Blod i urinen
 • Extrem ångest

Observera att hypertensiv kris snabbt kan leda till allvarliga hälsokomplikationer och bör behandlas så snart som möjligt av en läkare som snabbt kan bedöma tillståndet och rekommendera handlingsåtgärder.

Kontrollera ditt blodtryck nu!

Högt blodtryck är inte bara asymptomatisk – det kan också vara godartat om det hanteras korrekt. För att förhindra ytterligare komplikationer och sjukdomar i hjärt-och-kärlsystemet bör du kontrollera ditt blodtryck regelbundet så att du kan få ett försprång så snart eventuella problem uppträder och hinna reagera i tid. Läs mer om blodtryck och hur det tar sig uttryck och om hur en behandling skulle kunna tänkas se ut.

Källor: 

 1. Info om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Symtom för tillståndet – Hjärt-lungfonden