Låter detta som en osanning? I själva verket kan ungefär 30% av impotensproblem hos män direkt härledas till rökning. Detta stämmer även överens med de biverkningar och den påverkan kroppen får från tobaksrök – om du fortsätter att slösa bort pengar på cigaretter kommer du kanske behöva börja med Viagra för att hålla igång ditt sexliv.

Information på den här sidan:

Boven i dramat – blodkärlen

Majoriteten av alla fall av impotens kan spåras till icke hälsosamma artärer i penis som på ett eller annat sätt minskar blodflödet eller inte håller kvar blodet i penis vid sexuell aktivitet, vilket behövs för att få och upprätthålla erektion. Detta kan orsakas av många faktorer, inklusive fysisk skada, högt kolesterol eller andra medicinska tillstånd som påverkar hjärt- och kärlsystemet.

Bland alla dessa skadliga effekter på kroppen är rökning välkänt för att göra exakt det – skada blodkärlens insida, och påverkar därmed dess funktion. Detta innebär att rökning är en av de vanligaste orsakerna till erektil dysfunktion. Dessutom ger även varje cigarett du röker ytterligare skador på kroppens insida på andra sätt. Tänk på detta innan du tänder din nästa cigg!

En inte så tröstande studie

Det är allmänt känt att problem med erektil dysfunktion sannolikt kommer öka i framtiden, framförallt hos äldre män. Detta beror på olika faktorer som exempelvis effekterna av olika medicinska tillstånd som kommer att bli vanligare samt vanlig rättfram föråldring av människokroppen, men kan också uppstå på grund av långvariga hälsovådliga vanor.

Om du inte tror att du är i riskzonen på grund av din låga ålder så är du tyvärr fel ute. Impotens kan påverka vuxna i alla åldrar (även om äldre män oftare lider av tillståndet på grund av en kombination av de ovannämnda faktorer) är sjukdomen inte så ovanlig bland yngre män. Forskning som har publicerats i American Journal of Epidemiology belyser det direkta sambandet mellan rökning och impotens, som särskilt betonar att rökning är den främsta orsaken till impotensproblem hos yngre män.

På ett mer positivt plan menar samma studie att om du slutar röka i tidig ålder, har du goda möjligheter att lindra de negativa effekterna nikotin har på din sexuella förmåga.1

Vad säger statistiken?

För unga män kan mellan 15-20% av registrerade fall av impotens förklaras med psykologiska orsaker (sk psykologisk eller emotionell impotens), de resterande orsakerna är fysiologiska. Av de fysiologiska (80% av alla impotensfall), kan ungefär hälften kopplas till tobaksexponering. Detta ger den svindlande slutsatsen att 40% av unga män som kämpar med ED har fått tillståndet på grund av denna skadliga vana – kanske även utan att de vet om det.

Om jag slutar röka – varför behöver jag då Viagra?

Om du inte upplever några problem och är yngre än 30 år behöver du troligtvis inte börja med det så kallade lilla blå pillret. Du kan helt enkelt sluta röka och då inte längre behöva oroa dig för problem som potentiellt påverkar din erektila förmåga. Om problem redan uppstått, eller om du har rökt länge så är det dock kanske inte är lika enkelt som att bara fimpa cigaretterna.

En långvarig exponering av tobak, speciellt i kombination med andra potentiella medicinska tillstånd kan på lång sikt medföra skador på artärer som inte går över av sig själva. För en betydande andel av diagnostiserade patienter är tillståndet troligtvis temporärt – förutsatt att du slutar med sina skadliga vanor samt startar en mer hälsosam livsstil  – det kan dock ta ett tag innan du märker resultat av dina livsstilsförändringar. Att vänta på att dessa förändringar ska infinna sig är inte alltid de bästa alternativet, särskilt när det kommer till ditt sexliv. Detta på grund av de ibland psykiska lidande som många känner vid impotensproblem. Så, den enklaste och snabbaste lösningen för att få ditt sexliv tillbaka på rätt spår kan vara med hjälp av potenspiller.

Varför Viagra?

Som tidigare nämnts är impotens orsakad av stelhet i eller skada på blodkärlen, vilket i sin tur gör att blodflödet i penis inte är tillräckligt för att få och upprätthålla erektion. Viagra avhjälper detta problem genom att förlita sig på dess enda aktiva substans – sildenafil. Sildenafil verkar genom en komplex kedja av kemiska reaktioner för att slappna av glatt muskelvävnad och möjliggör ett oförhindrat blodflöde till penisen. Viagra delar denna verkningsmekanism med andra läkemedel som tillhör samma klass, som går under namnet PDE-5-hämmare.

Vad är PDE-5-hämmare?

Det är kanske inte nödvändigt att känna till dessa medel om ditt sexliv är i sin ordning, men det är ändå bra att vara medveten om vad fosfodiesteras typ 5 enzymer, allmänt känd som PDE-5, och vad cykliskt guanosinmonofosfat (förkortat cGMP) är.

Dessa två kemiska föreningar är den biokemiska kärnan av erektilmekanismen hos män. Föreningen cGMP har uppgiften att göra så att mannen får erektion medan PDE-5-enzymer gör motsatsen – de bryter ned cGMP-molekylerna, vilket innebär att erektion upphör efter utlösning och därmed förhindrar skada på penis.

PDE-5-hämmares, som namnet antyder, effekt är alltså att förhindra PDE 5-enzymer från nedbrytande cGMP-molekyler, vilket bidrar till en stark och långvarig erektion.2

Hur kan Viagra behandla impotensproblem orsakade av rökning?

På grund av dess verkningsmekanism är läkemedel som Viagra väldigt mångsidiga. Den ovan beskrivna verkningsmekanismen ger naturligt signifikanta resultat hos de män som har förhöjda nivåer av PDE 5-enzymer i deras organism vilket leder till att blod drar sig ur penis för tidigt.

Men samtidigt, genom att indirekt påverka glatt muskelvävnad och genom avslappning och ökning av blodflödet, kan Viagra också lindra de problem som orsakas av rökning. Även om blodkärl är skadade på grund av långvarig konsumtion av tobak så kan sildenafil, Viagras aktiva ingrediens, fortfarande hjälpa dem att expandera. Det kan inte få tillbaka den elasticitet och omkrets blodkärlen hade innan rökning, men det kan fortfarande hjälpa tillräckligt för att få ett tillfredsställande samlag.

Källor:

  1. Do cigarette smokers with erectile dysfunction benefit from stopping? – Wiley Online Library
  2. Information om svårighet att få stånd – 1177 Vårdguiden