Det finns många orsaker till att man upplever impotensproblem. I en del fall ligger fysiska orsaker bakom problemen men det finns även många psykologiska orsaker som kan försämra sexlivet. Det sistnämnda kallas också för psykisk impotens. Det går dock att bota psykisk impotens. Att behandla erektil dysfunktion kan därmed se ut på många olika sätt beroende på vad som ligger bakom problemen. Har du svårt att få stånd och det visar sig finnas fysiska förklaringar bakom kan potensmedel som Viagra, Cialis och potensmedel som Levitra hjälpa. Är problemen snarare mentala så behövs helt andra behandlingsmetoder för att bli bättre. Här kommer vi att skriva om några av de vanligaste psykologiska orsakerna till erektil dysfunktion för att öka förståelsen för den psykiska impotensen.

Information på den här sidan:

Vad är psykisk impotens?

För att få en bättre förståelse för vad psykisk impotens är ska vi börja med att se närmre på vad impotens faktiskt innebär. Impotens kallas med andra ord för erektil dysfunktion och innebär att en man inte kan få eller behålla en erektion för att kunna genomföra ett tillfredsställande samlag. Vid fysiska besvär är detta oftast konsekvensen av att inte tillräckligt med blod lyckas komma till penis. Några vanliga orsaker till att blodflödet inte är tillräckligt är:

  • Åderförkalkning
  • Förhöjt blodtryck
  • Högt kolesterol
  • Diabetes
  • Neurologiska problem

Vid psykisk impotens har mannen inga fysiska problem som hindrar hans förmåga att få en erektion utan det är istället något mentalt som sätter stopp. Antingen saknas sexlusten och utan sexuell stimulering är det inte möjligt att få stånd även med hjälp av läkemedel, eller så är det psykologiska tankar som spelar roll. På denna sida kommer du att få en överblick över vilka psykologiska orsaker som kan ligga bakom erektil dysfunktion.1

Stress

Stress räknas ofta som en av de största orsakerna bakom erektil dysfunktion hos medelålders män. Det är inte konstigt att vi blir stressade – i vår moderna livsstil möts vi av många stressmoment som har mer eller mindre påverkan på vårt välmående. När kroppen går igenom en stressfylld period påverkas den på fler sätt än man kanske först tror. Kroppen sätts in i ett överlevnadsläge vilket påverkar flera av de processer som sker i kroppen varje dag, något som kan ha inverkan på sexlusten och förmågan att få stånd.

Det finns många skäl till varför man kan uppleva stress. Det kan till exempel vara på grund av arbetet, familjerelationer, dödsfall, problem med förhållandet eller kanske en flytt. Problem med den sexuella hälsan kan alltså rota sig i anledningar som inte alls är relaterade till ens sexliv.

För att kunna behandla stressen är det viktigt att försöka hitta vad som kan ha orsakat problemet från första början. En effektiv metod för att identifiera problemen och hitta en lösning är terapi. För många är terapi ett effektivt sätt att identifiera olika stressfaktorer runt omkring sig och ger även verktyg för att behandla samt förebygga framtida stress.

Depression och antidepressiva

Utöver stress är depression en annan vanlig orsak till impotensproblem. Vid sexuell upphetsning startar en process i hjärnan. Hjärnan skickar sedan ut signaler i kroppen som hos män leder till att mer blod samlas i penis och man får en erektion. Är du deprimerad kan det leda till störningar i dessa signaler och processen i hjärnan startar inte trots att du känner dig upphetsad.

Många som drabbats av depression tar antidepressiva för att kunna leva ett normalt fungerande liv. Antidepressiva reglerar några av hjärnans signalsubstanser vilket hjälper till att stabilisera humöret. Detta kan dock även påverka sexlusten och potensen negativt.

Depression och antidepressiva kan alltså leda till erektil dysfunktion trots att du annars känner dig helt bekväm i sexuella situationer. Den stora roll som depression och antidepressiva har på din förmåga att få en erektion är viktig att komma ihåg när man pratar om depression och impotens.2

Prestationsångest

Hos unga är den absolut vanligaste anledningen till erektil dysfunktion prestationsångest. Sexuell prestationsångest sker i samband med samlaget och beror av en mängd olika anledningar. Det kan vara press att tillfredsställa sin partner, kroppsliga osäkerheter eller tankar kring erektion, utlösning och andra sexuella faktorer som spelar in. När du inte kan slappna av i situationen kan tankarna springa iväg och starta igång en stressreaktion i kroppen som bidrar till ytterligare problem med att få stånd.

Det leder till en ond cirkel där ångesten leder till stress och därmed ytterligare problem med potensen. Det är viktigt att du söker upp hjälp för att få styr på nerverna och kunna ha ett hälsosamt sexliv. Kanske är det självkänslan du behöver jobba på, eller kanske är ångesten resultatet av en allmänt hög stressnivå. En terapeut kan hjälpa dig att reda ut vad som kan ligga bakom din ångest, och inte bara hjälpa dig med sexlivet utan med din allmänna hälsa. Du kan bland annat få hjälp med dina problem hos en psykolog, sexolog eller en relationexpert.

Relationsproblem

Impotens kan leda till stora ansträngningar i ens förhållande, men det kan även påverka andra vägen runt. Problem i ens förhållande kan påverka en psykiskt på så sätt att det leder till erektil dysfunktion.

Problem i ens förhållande kan leda till olösta konflikter, distans, misstro och dålig självkänsla. Dessa faktorer kan följa med in i sängkammaren där de leder till impotens. Om ni har många problem utanför sängen kan det vara svårt att vara intim med varandra men även leda till allmän stress. Detta kan därmed leda till att signalsubstanserna i hjärnan inte fungerar som de ska, vilket hindrar dig från att kunna få en erektion.

Det är ytterst viktigt att du pratar med din partner, både om dina erektionsproblem men även om er generella situation. I många fall kan man lösa problemen om man ser till att verkligen prata igenom dem och isåfall finns det även stor chans att dina erektionsproblem försvinner. Annars finns det även professionell hjälp att få, en relationsexpert kan hjälpa er med att prata igenom era problem så att ni kan gå vidare och slippa problem med psykisk impotens.3

Källor:

  1. Can Stress and Anxiety Cause Erectile Dysfunction? – Healthline
  2. Psychological Causes – WebMD
  3. Five common causes of ED – Science Daily