Ända sedan Pfizer släppte sitt revolutionära potenspiller Viagra i slutet av 1990-talet var populariteten för “det lilla blå pillret” ständigt stigande. Idag är sildenafilbaserade läkemedel normen för potensbehandling över hela världen och används av miljontals män globalt. Efter 2013 då Pfizers patent löpte ut och generisk Viagra stormade marknaderna, minskade efterfrågan på originalet Viagra i vissa delar av världen, samtidigt som intresset för mer överkomligt generiskt Sildenafil växte betydligt.

I andra regioner har den mer billigare versionen ingen skada på populariteten hos originalet Viagra, eftersom konsumenterna har förtroende och pålitlighet över ett lägre pris. Alla dessa olika trender berättar en intressant historia, inte bara om den ständigt föränderliga, ännu framstående positionen Viagra har i det moderna samhället, men också om vem som använder det, deras vanor, överväganden och beteendemönster.

Information på den här sidan

Förekomsten av Viagra i Norden

I denna artikel kommer vi att undersöka trender, statistik och övergripande popularitet hos Viagra i fyra länderna i norden, nämligen Danmark, Sverige, Norge och Finland. Vi kommer att försöka söka efter mönster och regulariteter samtidigt som vi fokuserar på den statistiska analysen. Vår primära informationskälla och rådata kommer att vara nationella hälsovårdstjänster i de givna staterna och den statistik som de tillhandahåller om användning och försäljning av Viagra inom de senaste åren bland sina respektive populationer.

Således är det primära målet för vår analys att beskriva förekomsten av Viagra i Norden i detalj – från beräknat antal användare under olika tidsperioder, till deras förändringar över tiden. Dessutom tar vi en titt på hur vissa specifika händelser påverkat dessa trender och mönster, viktigast av allt, framväxten av generiska Viagra-läkemedel under 2013.

Data baserat på de Nordiska länderna

Eftersom de fyra länderna, med olika populationer, kan siffrorna visa sig något vilseledande först. Därför måste vi först samla in officiella uppgifter om befolkningsstorleken för att säkerställa att vi kan omvandla antalet patienter till procenttal som ger oss en mer exakt bild av förekomsten av Viagra-användning över hela Norden.

Den grundläggande statistiken kommer att presenteras här i tabellen:

Population Danmark Sverige Norge Finland
5.758.769 10.142.686 5.295.619 5.509.717

Under hela artikeln fortsätter vi att referera till denna tabell för att visa förekomsten av Viagra användning i procent. Vi kan börja med att titta enbart på 2017.

Land Danmark Sverige Norge Finland
Viagra Patienter under  2017 53.366 115.168 49.504 132.233
Användning av Viagra i procent 0.92% 1.13% 0.93% 2.4%

Så under 2017 verkar det tyckas att det är finländarna som använder Viagra mest – vilket inte är förvånande eftersom många studier har hävdat att förekomsten av Viagra i Finland är nästan tre gånger så hög som i Sverige som kommer på andra plats i vår undersökning. Slutligen kommer Norge på tredje plats, och danskarna kommer sist med bara 0,01% mindre användare jämfört med Norge. Vid den här tiden bör det vara tydligt hur procentsatser hjälper oss att få en tydligare bild, oberoende av befolkningsstorleken, vilket kan leda till felaktiga slutsatser.

Förekomsten av Viagra i Norden före 2013

Nu ska vi titta på trenderna i användandet av Viagra i Norden under det senaste decenniet. Från och med 2007 kommer vi att ta en titt på de kommande tio åren och avsluta analysen med statistiken från 2017, som redan presenterats ovan. Men eftersom vi kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt effekten av utgången av Pfizers patent på Viagra delar vi in statistiken i ytterligare i två delar – från 2007 till 2013 och från 2014 till 2017.

Sedan kommer vi främst vara intresserade av antalet patienter som använder Viagra genom åren, måste vi samla in den informationen från respektive nationella hälsovårdsmyndigheten. Men Fimea, den finska nationella hälsovårdsmyndigheten, presenterar inte denna historiska data för närvarande i större allmänhet, men beror istället på DDD (Definierad daglig dos) per 1000 invånare per dag för sin statistik. Medan vi kan använda denna åtgärd för att göra en grov uppskattning kan fel här leda till betydande skillnader mellan uppskattningarna och verkligheten.

Samtidigt kan den danska nationella hälsovården endast ge oss uppgifterna från och med 2013, vilket kommer att visa sig vara problematiskt för vår forskning, vilket effektivt begränsar oss till Norge och Sverige, eftersom de är de enda som länder som har historiska data av den typen som är offentligt tillgänglig. Situationen förändras dock vid analysen av nästa period, eftersom vi här kommer att kunna överväga tre nordiska stater, nämligen Danmark, Norge och Sverige.1

År Danmark Norge Sverige
2007 Ingen data 33.096 57.856
2008 Ingen data 34.605 60.375
2009 Ingen data 34.576 61.475
2010 Ingen data 34.196 63.413
2011 Ingen data 34.398 65.404
2012 Ingen data 34.140 64.564
2013 35.467 34.986 67.845

Nu presenterar vi samma data, endast i procent av den totala befolkningen.

År Danmark Norge Sverige
2007 Ingen data 0.62% 0.57%
2008 Ingen data 0.65% 0.59%
2009 Ingen data 0.65% 0.6%
2010 Ingen data 0.64% 0.62%
2011 Ingen data 0.64% 0.64%
2012 Ingen data 0.64% 0.63%
2013 0.61% 0.66% 0.66%

I jämförelsen hittills kan vi se att Norge och Sverige ligger ganska näravarande när det gäller användningen av Viagra. Båda upplevde mindre svängningar i efterfrågan och båda nådde 0,66% av Viagra-användare, baserat på den totala befolkningen i ett land.2

Statistik efter 2013

Nu tar vi en titt på samma data, bara från 2013 till 2017. Danmarks nationella hälsovård har information om denna period, så det kommer också att inkluderas i analysen. Låt oss ta en titt.

År Danmark Norge Sverige
2014 41.363 36.333 83.586
2015 46.461 39.486 98.978
2016 51.055 40.018 107.183
2017 53.336 49.504 115.168

Om vi konverterar samma värden till procentandelar får vi en mycket tydligare bild:

År Danmark Norge Sverige
2014 0.71% 0.6% 0.82%
2015 0.8% 0.74% 0.97%
2016 0.88% 0.75% 1.05%
2017 0.92% 0.93% 1.13%

Slutsats

Som det framgår här är prevalensen av användning i Norden är i allmänhet ständigt på väg upp. Speciellt märkbar peak hände runt 2013/2014 när den generiska versionen av Viagra först uppträdde på de europeiska marknaderna. Men medan en plötslig ökning av försäljningen av Viagra över Norden kan förklaras av utseendet på en billigare version, kan den långsiktiga trenden med en ständig ökad efterfrågan inte. Här kan en annan faktor vara i spel – många studier har visat att modern stillasittande livsstil, som är markerad av brist på fysisk aktivitet, dåliga och ohälsosamma kostvanor kan kopplas till erektil dysfunktion genom tillstånd som diabetes eller högt kolesterol vilket i sin tur är känt att orsaka potensproblem.

Å andra sidan är erektil dysfunktion år efter år mindre av ett tabubelagt ämne, så det här problemet diskuteras alltmer, vilket leder till utbredd kunskap om potentiella behandlingar. Vi kan anta att med denna trend känner många män mer öppna om möjligheten att söka medicinsk hjälp för sina impotensproblem.

Källor:

  1. Statistik för användning i Sverige – Socialstyrelsen
  2. Statistik över Finlands användning – Fimea