Siitä lähtien kun Pfizer toi “sinisen pillerin” eli Viagran markkinoille, on sen käyttö lisääntynyt jatkuvasti. Nykyään sildenafiili, joka on Viagran vaikuttava aine, on hyvin yleinen erektiohäiriön hoidossa. Vuonna 2013 Pfizerin patentti lääkkeeseen päättyi, jonka jälkeen markkinoille on saapunut suuri määrä rinnakkaislääkkeitä. Tämä on johtanut siihen, että alkuperäisen tuotteen myynti on laskenut joillakin markkinoilla, kun taas joissakin maissa, kuten Suomessa, rinnakkaislääkkeiden ilmestyminen ei juuri ole vaikuttanut alkuperäisen tuotteen myyntiin.

Tämä kertoo asiakkaiden brändiuskollisuudesta – erektiohäiriöstä kärsivät miehet luottavat mielellään tuttuun ja turvalliseen vaihtoehtoon. Kuitenkin myös rinnakkaisvalmisteet ovat hyvin suosittuja maailmalla – erityisesti siksi, että ne ovat huomattavasti alkuperäistä edullisempia.

Sisältö:

Viagran käytön yleisyys Pohjoismaissa

Tässä artikkelissa perehdymme “sinisen pillerin” käyttöön neljässä suurimmassa pohjoismaissa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lähteenä olemme käyttäneet kansallisten terveyspalvelujen tarjoamia tilastoja ja tietoa.

Kerromme erityisesti Viagran käytön yleisyydestä näissä Pohjoismaissa. Tutkimme myös, miten käyttö on muuttunut vuosien saatossa ja mitkä tapahtumat ovat saattaneet vaikuttaa tämän lääkkeen käyttöön. Voit lukea lisää Viagrasta tästä.

Perustietoa Pohjoismaista

Koska maat ovat asukasluvultaan eri kokoisia, numerot saattavat aluksi vaikuttaa harhaanjohtavilta. Siksi esitämme ensin tietoa asukasluvuista eri maissa, jonka jälkeen viagran käyttöä on helpompi verrata eri maiden välillä.

Valtio/

Asukasluku

Tanska Ruotsi Norja Suomi
  5.758.769 10.142.686 5.295.619 5.509.717

Artikkelissa viittaamme usein seuraavaan taulukkoon (Taulukko 2), joka esittää Viagran käyttöä Pohjoismaissa vuonna 2017.

Valtio Tanska Ruotsi Norja Suomi

Viagraa käyttävien määrä  2017

53.366 115.168 49.504 132.233

Viagran käyttö prosentteina

0.92% 1.13% 0.93% 2.4%

Vuonna 2017 suomalaiset käyttivät “sinistä pilleriä” eniten – tämä ei ole yllätys, sillä useat tutkimukset ovat osoittaneet, että suomalaiset käyttävät Viagraa lähes kolme kertaa enemmän kuin ruotsalaiset. Norjalaisten ja Tanskalaisten Viagran käyttö sen sijaan on vieläkin alhaisempaa.

Tilastot Pohjoismaissa ennen vuotta 2013

Pfizerin patentti sildenafiiliin raukesi vuonna 2013, joka on usein merkittävä tapahtuma alkuperäiselle lääkkeelle. Patentin rauettua mut lääkeyritykset voivat alkaa valmistaa geneerisiä versioita. Näin tapahtui myös Viagran kohdalla. Seuraavaksi tarkastelemme Viagran käyttäjien määrää kahdessa osassa; ennen ja jälkeen 2013. Valitettavasti Fimea, Suomen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, ei tarjoa tilastoja lääkken käytöstä Suomessa. Sen sijaan saatavilla on vain DDD (Defined Daily Dose) tuhatta asukasta kohden, mutta tämä tieto antaa ainoastaan karkean arvion lääkkeen käytöstä. Lue tarkemmin Viagran käytöstä Suomessa.

Lisäksi Tanksan terveysviranomainen jakaa tiedot vain vuoden 2013 jälkeen, jolloin taulukkomme on osittain puutteellinen.

Vuosi Tanska Norja Ruotsi
2007 Ei tietoa 33.096 57.856
2008 Ei tietoa 34.605 60.375
2009 Ei tietoa 34.576 61.475
2010 Ei tietoa 34.196 63.413
2011 Ei tietoa 34.398 65.404
2012 Ei tietoa 34.140 64.564
2013 35.467 34.986 67.845

Tässä sama taulukko prosentteina:

Vuosi Tanska Norja Ruotsi
2007 Ei tietoa 0.62% 0.57%
2008 Ei tietoa 0.65% 0.59%
2009 Ei tietoa 0.65% 0.6%
2010 Ei tietoa 0.64% 0.62%
2011 Ei tietoa 0.64% 0.64%
2012 Ei tietoa 0.64% 0.63%
2013 0.61% 0.66% 0.66%

Taulukosta näemme, että tämä lääke on suunnilleen yhtä suosittua sekä Ruotsissa että Norjassa.

Tilastot vuoden 2013 jälkeen

Seuraavaksi tarkastelemme Viagran käyttöä vuoden 2013 jälkeen – kun patentti on rauennut.

Vuosi Tanska Norja Ruotsi
2014 41.363 36.333 83.586
2015 46.461 39.486 98.978
2016 51.055 40.018 107.183
2017 53.336 49.504 115.168

Samat arvot prosentteina:

Vuosi Tanska Norja Ruotsi
2014 0.71% 0.6% 0.82%
2015 0.8% 0.74% 0.97%
2016 0.88% 0.75% 1.05%
2017 0.92% 0.93% 1.13%

Tästä näemme, että sildenafiilin käyttö on ollut jatkuvassa kasvussa jo pitkän aikaan. Kasvu kuitenkin kiihtyi huomattavasti vuonna 2014 ja on vain jatkunut sen jälkeen. Yhtäkkinen kasvu selittyy geneeristen lääkkeiden ilmaantumisella markkinoille, mutta se ei selitä jatkuvaa kasvua. Jatkuva kasvu sen sijaan johtuu nykyaikaisista elämäntavoista, jotka aiheuttavat sydän- ja verisuonitauteja. Näihin kansantauteihin johtavat tekijät ovat lisäksi syynä myös lisääntyviin erektiohäiriöihin. Riskitekijöitä ovat muun muassa: tupakointi, lihavuus, metabolinen oireyhtymä, valtimonkovettumistauti ja liikunnan puute. Lisäksi diabetes ja korkea kolesteroli ovat yhteyksissä erektiohäiriöihin.1

On muistettava, että erektiohäiriö on hyvin yleinen ongelma ikääntyvillä miehillä. Suomessa jopa kaksi kolmasosaa 50-70-vuotiaista miehistä raportoi jonkinasteisesta erektiohäiriöstä. Vaiva on siis tavallinen, ja koska sitä voidaan helppoa, emme voi muuta kuin rohkaista Viagran ja sen rinnakkaisvalmisteiden käyttöä.

Lähteet:

  1. Erektiohäiriölääkkeiden käyttö terhakassa nousussa – Lääkärilehti