Siden Pfizer utga den revolusjonerende potenspillen Viagra i slutten av 1990-tallet, har populariteten av den lille blå pillen konstant vært økende. I dag er sildenafil baserte legemidler normen for ED-behandling over hele verden, brukt av millioner av menn globalt. Etter 2013, da Pfizers patentutløp og generiske produkter veltet markeder, ble etterspørselen etter Viagra markert som redusert i enkelte deler av verden, mens interessen for mer rimelig generisk Sildenafil økte betydelig.

I andre regioner gjorde de billigere versjonene svært liten skade på populariteten til Viagra-merkevaren, da forbrukerne fortsatt valgte kunnskap og pålitelighet over lavere priser. Alle disse forskjellige trendene forteller oss en interessant historie, ikke bare om potensens rolle i dette markedet, men også om atferdsmønstre og vaner hos menn som bruker stoffet.

Informasjon på denne siden

Utbredelse av Viagra i Norden

I denne artikkelen vil vi undersøke trender, statistikk og popularitet av Viagra i de fire største nordiske landene, nemlig Danmark, Sverige, Norge og Finland. Vi vil prøve å se etter mønstre og sammenhenger mens vi fokuserer på statistiskanalyse. Vår primære kilde til informasjon og data vil være nasjonale helsetjenester i de enkelte landene og statistikken de gir om bruk og salg av potensialet de siste par årene.1

Hovedmålet med analysen er derfor å beskrive spredningen av Viagra-bruk i Norden i detalj – fra estimert antall brukere i ulike tidsperioder til endringer over tid. I tillegg vil vi også se på hvordan noen spesifikke hendelser påvirker disse trendene og mønstrene, viktigst; utseendet av generiske utgivelser av stoffet i 2013.

Norden-database

Siden de fire landene har forskjellige populasjoner, må vi først foreta beregninger med prosentandeler av befolkningen som bruker stoffet. Derfor må vi først samle offisielle data om befolkningsstørrelse for å sikre at vi kan konvertere antall pasienter til prosentandeler, noe som gir oss et mer nøyaktig bilde av Viagra forbruk over hele Norden.

Grunnleggende data vil bli presentert i denne tabellen:

Land/

Innbyggertall

Danmark Sverige Norge Finland
  5.758.769 10.142.686 5.295.619 5.509.717

I artikkelen vil vi referere til denne tabellen for å vise forekomsten av Viagra forbruk i prosent. Vi kan begynne med å se på 2017:

Land Danmark Sverige Norge Finland

Viagra-pasienter i 2017

53.366 115.168 49.504 132.233

Bruk av Viagra i prosent

0.92% 1.13% 0.93% 2.4%

Så i 2017 ser det ut til at finske bruker mest Viagra – noe som ikke er overraskende siden flere studier har hevdet at utbredelsen av legemiddelbruk i Finland er nesten tre ganger så høy som i Sverige, som kommer på andreplass i vår lille testforskning. Norske menn kommer på tredje, og danskene kom sist med bare 0,01% mindre brukere enn Norge. På dette punktet bør det være klart hvordan prosentandeler hjelper oss med å få et klarere bilde uavhengig av befolkningens størrelse.

Fordeling av Viagra i Norden før 2013

Nå vil vi se på trender i bruk av Viagra i Norden i løpet av det siste tiåret. Fra 2007 vil vi ta en titt over de neste ti årene og fullføre analysen med 2017-statistikken, som allerede er presentert over. Men da vi vil være spesielt oppmerksomme på virkningen av utløpet av Pfizers patent, vi vil videre splitte denne perioden i to deler – fra 2007 til 2013 og fra 2014 til 2017.

Men siden vi først og fremst vil være interessert i antall pasienter som bruker Viagra gjennom årene, samler vi denne informasjonen fra de respektive nasjonale helsebyråene. Fimea, Finlands Helseforbund, presenterer imidlertid ikke disse historiske dataene for publikum for tiden, men er i stedet basert på DDD (Definert daglig dose) per. 1000 innbyggere om dagen for statistikken. Selv om vi kan bruke denne informasjonen til å gjøre et grovt estimat, kan feil føre til betydelige avvik mellom estimater og aktualiteter.

Samtidig kan Helsedepartementet kun gi oss data fra 2013 og framover, noe som vil vise seg å være ytterligere problematisk for vår forskning, noe som effektivt begrenser oss til Norge og Sverige, da de bare er de landene som har historiske data av den typen offentlig tilgjengelig. Situasjonen endres imidlertid ved å analysere neste periode, da vi vil kunne vurdere tre nordiske land, nemlig Danmark, Norge og Sverige.

År Danmark Norge Sverige
2007 Ingen data 33.096 57.856
2008 Ingen data 34.605 60.375
2009 Ingen data 34.576 61.475
2010 Ingen data 34.196 63.413
2011 Ingen data 34.398 65.404
2012 Ingen data 34.140 64.564
2013 35.467 34.986 67.845

Nå presenterer vi den samme dataen, men som en prosentandel av den totale befolkningen i stedet.

År Danmark Norge Sverige
2007 Ingen data 0.62% 0.57%
2008 Ingen data 0.65% 0.59%
2009 Ingen data 0.65% 0.6%
2010 Ingen data 0.64% 0.62%
2011 Ingen data 0.64% 0.64%
2012 Ingen data 0.64% 0.63%
2013 0.61% 0.66% 0.66%

I sammenligningen hittil kan vi se at Norge og Sverige er ganske nær når det gjelder spredning av Viagra-forbruk. Begge opplevde mindre svingninger i etterspørselen, og begge nådde 0,66% av brukerne, basert på den totale befolkningen i et land.

Statistikk etter 2013

Nå ser vi på de samme dataene fra 2013 til 2017. Danmarks nasjonale helsemyndighet har informasjon om denne perioden, så det vil også bli tatt med i analysen. La oss se.

År Danmark Norge Sverige
2014 41.363 36.333 83.586
2015 46.461 39.486 98.978
2016 51.055 40.018 107.183
2017 53.336 49.504 115.168

Hvis vi ser på prosentandelen i stedet, gir det oss et klarere bilde:

År Danmark Norge Sverige
2014 0.71% 0.6% 0.82%
2015 0.8% 0.74% 0.97%
2016 0.88% 0.75% 1.05%
2017 0.92% 0.93% 1.13%

Konklusjon

Som det viser tydelig, er forekomsten av Viagra-bruk i Norden generelt sett på som økende. Spesielt bemerkelsesverdig da det oppstod en topp i 2013/2014 da den generiske versjonen av styrken først oppstod på europeiske markeder. Men mens en plutselig økning i Viagra-salg over hele Norden kan forklares av fremkomsten av en rimeligere versjon, kan den langsiktige trenden med konstant økning i etterspørselen ikke. Her kan en annen faktor være i spill – mange studier har vist at den moderne stillesittende livsstilen, karakterisert ved mangel på fysisk aktivitet, dårlige og usunne kostholdsvalg, kan være forbundet med impotens. En dårlig livsstil kan forårsake diabetes og aterosklerose, noe som kan føre til impotens.

I tillegg har det blitt mindre tabu å snakke om erektil dysfunksjon, og det kan derfor føre til at menn oppsøker lege oftere for å få medisinsk behandling. Dette kan også føre til økt salg av potensmiddel i Norden.

Kilder:

  1. Ungemenn bruker potensmidlet – NRK