Tamiflu är ett läkemedel som förebygger och behandlar influensa A och B. Med läkemedlet kan du minska antalet sjukdagar med upp till 2 dagar så att du snabbare kommer på benen igen. Läkemedlet produceras och marknadsförs av läkemedelsföretaget Roche.

Eftersom influnsa beror på ett virus kan du inte använda pencillin eller annan bakteriehämmande medicin för att bekämpa sjukdomen. De flesta måste därför bara tålmodigt vänta på att sjukdomen går över av sig självt. Med Tamiflu kan du förkorta ditt sjukdomsförlopp så att du snabbare kommer tillbaka i balans.

Information på den här sidan

Hur funkar Tamiflu?

Läkemedlet är en antiviral behandling och innehåller den aktiva substansen oseltamivir. Denna substans har en verkningsmekanism som hämmar spridningen av influensaviruset vilket förhindrar viruset att tränga in i nya celler i luftvägarna. Utöver det stoppar behandlingen utvecklingen av nya virus.

För att sprida sig behöver viruset ett enzym som kallas neuraminidas. Detta enzym hjälper viruset i kroppen, men när den aktiva substansen oseltamivir binder till enzymet förhindras ytterligare spridning av virus i kroppen.

Behandlingen dödar inte det befintliga viruset, men genom att hämma virusets utveckling blir kroppen van vid att bekämpa viruset. Viruset blir därför koncentrerat på vissa ställen  i kroppen vilket gör det mycket lättare för kroppens immunförsvar att kontrollera virusinfektionen.

Detta kommer att göra att du känner dig bättre 1-2 dagar tidigare än utan behandling. För att uppnå bästa effekt av behandlingen är det bra att ta det så snabbt som möjligt under sjukdomsförloppet.

Behandlingen kan även användas som förebyggande behandling i speciella fall. Detta gäller för epidemier eller pandemier, då stora delar av befolkningen drabbas av infektionen. Det kan också användas som förebyggande behandling för personer med särskild risk att utveckla komplikationer i samband med virusinfektion.

Hur använder jag behandlingen?

Läkemedlet kommer som tablettform och kan tas vid olika tidpunkter under ett sjukdomsförlopp eller misstänkt infektion. Här kommer några tillfällen då du kan ta medicinen.

1) När influensan redan har inträffat och du har symptom

I detta fall är dosen:

Vuxna och barn över 40 kg: 75 mg två gånger dagligen i 5 dagar.

För mindre barn gäller en annan dosering. Följ alltid läkarens eller bipacksedelns anvisningar.

Behandlingen bör påbörjas inom 48 timmar efter det att de första symptomen uppkommit. Efter detta är behandlingen mindre effektiv, eftersom viruset redan hunnit sprida sig till andra delar av luftvägarna.

2) Förebyggande behandling när du har blivit utsatt för infektion men inte upplever symptom ännu

I detta fall är dosen:

Vuxna och barn över 40 kg: 75 mg en gång dagligen i 10 dagar

Barn som väger mindre än 40 kg bör ha en lägre dos. Läs bipacksedeln eller fråga vårdpersonal för exakta instruktioner.

3) Förebyggande behandling när du inte har blivit utsatt för infektion ännu

Dos för vuxna och barn över 40 kg: 75 mg. En gång om dagen i 6 veckor.

Dosen ska minskas om du har dåligt fungerande njurar.

Följ alltid läkarens hänvisning när det gäller hur stor dos du behöver och hur länge du ska ta den.

Biverkningar av Tamiflu

När du tar läkemedel kommer det alltid att finnas risk för biverkningar. Det är dock långt ifrån alla som upplever några biverkningar när de tar denna behandling. Det är alltid en bra idé att läsa på om de möjliga biverkningarna som kan inträffa när du ta medicinen. På detta sätt förbereder du dig på vad som kan hända när du tar behandlingen.

De vanligaste biverkningarna är: illamående, kräkningar och huvudvärk. Mer än 10% kommer att uppleva dessa symptom.

Mindre än 10% kommer att uppleva någon av följande biverkningar: feber, smärta, trötthet, magproblem, hosta, höfeber, bihåleinflammation, yrsel och sömnlöshet. Luftrörsinfektioner, öronvärk och ögoninflammation kan också uppstå. Det är viktigt att konsultera din läkare om du får några biverkningar av läkemedlet.

I sällsynta fall kan ovanliga biverkningar som hjärtarytmi, allergiska reaktioner och kramper inträffa. Detta händer emellertid mycket sällan. Om du upplever några allvarliga biverkningar eller om du känner dig obekväm efter att ha tagit läkemedlet, kontakta omgående en läkare.1

Vem passar behandlingen för?

De flesta människor kan använda behandlingen för att förebygga eller behandla influensa. Om du har problem med njurarna bör du inte ta denna behandling. Dessutom borde gravida och ammande kvinnor endast använda behandling under särskilda förhållanden, t.ex. om det finns en pandemi med influensa A.

Ofta används behandlingen för personer som är särskilt känsliga för influensa eller som har större risk att utveckla komplikationer om de blir smittade med viruset. Det används dock mest för att förkorta sjukdomsförloppet.

Tamiflu eller influensavaccin?

En behandling med Tamiflu kan inte ersätta ett vaccin. När du får en vaccination skyddar du dig mot att smittas av influensan. Tamiflu kan bara göra sjukdomen kortare eller förhindra sjukdomen till en viss nivå i speciella fall. Det rekommenderas inte att ta läkemedel i onödan, och därför bör Tamiflu endast användas i speciella fall som förebyggande behandling.

Om du har ett svagt immunförsvar eller finns det några andra orsaker till att ett influensavirus kan ge dig allvarliga komplikationer rekommenderas att du vaccinerar dig eftersom det ger ett bättre skydd än Tamiflu.2

Tamiflu receptfritt

Om du vill använda Tamiflu som behandling eller förebyggande av influensa behöver du ett recept från en läkare. Eftersom biverkningar kan uppstå och inte alla är lämpliga för behandlingen är det viktigt att det finns en läkare som kan avgöra om behandlingen passar dig eller inte. Fördelarna för dig att använda läkemedlet ska vara större än risken för biverkningar. När du har fått recept kan du hämta medicinen på apoteket.

I vissa städer kan det vara svårt att få en läkartid snabbt. Därför kan det vara svårt att få medicinen inom 48 timmar efter det att du blivit sjuk. Eftersom effekten är begränsad efter 48 timmar efter det att de första symtomen börjat finns det då ingen anledning att påbörja behandlingen. I dessa fall måste du vänta på att sjukdomen ska gå över av sig själv.

Köpa Tamiflu online

Tamiflu kan köpas på godkända onlinekliniker. Här kommer en läkare att granska ditt hälsotillstånd och bedöma om du är lämplig för behandling eller inte. Om din läkare anser att Tamiflu är en passande behandling för dig, skrivs ett ut recept i ditt namn. Detta skickas sedan vidare till ett registrerat apotek, som skickar behandlingen direkt hem till dig på posten.

Att köpa online på nätet kan vara snabbare jämfört med att boka en tid hos en läkare där du även riskerar en lång väntetid. Dessutom riskerar du att infektera andra om du kommer till läkaren och är infekterad med influensa.

Fördelarna med att köpa Tamiflu online är:

  1. Du behöver inte lämna ditt hem så du kan stanna under täcket om du känner dig sjuk
  2. Slipper vänta på en tid hos läkaren så du kan börja behandlingen snabbt

Källor:

  1. Influensan som varje år kommer – 1177 Vårdguiden
  2. Information om läkemedlet – FASS