Tamiflu er et middel for forebygging og behandling av influensa A og B. Med legemidlet kan du redusere sykdomsforløpet med inntil 2 dager for å få deg til å føle deg bedre igjen snart. Legemidlet er produsert og markedsført av legemiddelfirmaet Roche.

Fordi influensa skyldes et virus, kan du ikke bruke penicillin eller andre antibakterielle medisiner for å bekjempe sykdommen. De fleste må derfor ha tålmodighet og vente på at sykdommen skal gå over av seg selv. Men med Tamiflu, kan du forkorte sykdomsforløpet slik at du kan bli frisk fortere.

Informasjon på denne siden

Hvordan virker Tamiflu?

Legemidlet er en antiviral behandling som inneholder den aktive substansen Oseltamivir. Legemidlet hemmer spredningen av influensaviruset ved å hindre at viruset trer inn i nye celler i luftveiene. I tillegg stopper behandlingen utviklingen av nye virus.

For å spre seg, trenger viruset et enzym kalt neuraminidase. Dette enzymet hjelper viruset inn i kroppen, men det aktive stoffet oseltamivir binder seg til enzymet, og forhindrer dermed ytterligere virus i kroppen.

Behandlingen dreper ikke det eksisterende viruset, men ved å hemme utviklingen av viruset får kroppen arbeidsro til å slå tilbake virusangrepet. Viruset forblir derfor lokalt, og det er mye lettere for kroppens immunforsvar å kontrollere virusinfeksjonen.

Dette vil føre til at du blir bedre 1-2 dager tidligere enn uten behandling. For å oppnå den beste effekten av behandlingen, er det viktig å ta det så raskt som mulig i løpet av sykdommen.

Behandlingen kan også brukes som forebyggende behandling i spesielle tilfeller. Dette gjelder for epidemier eller pandemier, der det er store deler av befolkningen som er berørt av infeksjonen. Det kan også brukes som forebyggende behandling for personer med særlig risiko for å utvikle komplikasjoner i forhold til virusinfeksjon.

Slik bruker du behandlingen

Legemidlet kommer som en tablettform og kan tas på forskjellige tidspunkter i løpet av sykdomsforløpet eller ved mistanke om infeksjon.1

1) Når influensa allerede har oppstått, og du har allerede symptomer

I dette tilfellet er dosen:

Voksne og barn over 40 kg: 75 mg to ganger daglig i 5 dager.

For mindre barn gjelder andre doser. Følg alltid legenes eller pakningsvedleggets instruksjoner.

Behandling bør startes innen 48 timer etter at de første symptomene har startet. Etter dette er behandlingen mindre effektiv, da viruset allerede har spredt seg til andre deler av luftveiene.

2) Forebyggende behandling når du har blitt utsatt for infeksjon, men ikke opplever symptomer ennå

I dette tilfellet er dosen:

Voksne og barn over 40 kg: 75 mg en gang daglig i 10 dager

Barn som veier mindre enn 40 kg, bør ha en lavere dose. Les pakningsvedlegget eller spør helsepersonell for nøyaktige instruksjoner.

3) Forebyggende behandling når du ikke har vært utsatt for infeksjon ennå

Dosering for voksne og barn over 40 kg: 75 mg. En gang om dagen i 6 uker.

I alle tilfeller bør dosen reduseres dersom du har dårlig fungerende nyrer.

Følg alltid legenes anvisning om hvor mye du trenger og hvor lenge.

Bivirkninger av Tamiflu

Når du bruker medisiner, vil det alltid være risiko for bivirkninger. Det er imidlertid langt fra alle som vil oppleve bivirkninger når de tar forebyggende eller behandlende influensabehandling. Det er alltid en god ide å sette seg inn i de mulige bivirkningene som kan oppstå av medisinen. På den måten vet du hva du trenger å være klar over.

De vanligste er: kvalme, oppkast og hodepine. Mer enn 10% vil oppleve disse symptomene.

Mindre enn 10% opplever noen av de følgende bivirkningene: feber, smerte, tretthet, mageproblemer, hoste, høyfeber, bihulebetennelse, svimmelhet og søvnløshet. Forkjølelsessår, luftveisinfeksjoner, øreproblemer og øyebetennelse kan også forekomme. Det er viktig å gå til legen dersom du opplever noen uønskede bivirkninger av legemidlet.

I sjeldne tilfeller kan ondartede bivirkninger som hjerterytmeforstyrrelser, allergiske reaksjoner og kramper forekomme. Dette skjer imidlertid svært sjelden. Hvis du opplever noen alvorlige bivirkninger eller føler deg dårlig etter at du har tatt medisinen, kontakt lege umiddelbart.

Hvem er egnet for behandling?

De fleste kan bruke behandlingen for å forebygge eller behandle influensa. Hvis du har problemer med nyrene, er det ikke en anbefalt behandling. I tillegg bør gravide kvinner og ammende kvinner bare bruke behandlingen under spesielle omstendigheter, for eksempel hvis det er en pandemi med influensa A.

Behandlingen brukes ofte til personer som er spesielt sensitive for influensa eller som har større risiko for å utvikle komplikasjoner dersom de blir smittet med viruset. Den brukes imidlertid av de fleste til å forkorte sykdomsforløpet.

Tamiflu eller influensavaksinasjon

En behandling med Tamiflu kan ikke erstatte en influensavaksinasjon. Når du får en vaksinasjon, vil det beskytte deg mot at sykdommen oppstår i det hele tatt. Tamiflu kan bare gjøre sykdommen progressivt kortere eller forhindre sykdommen til et visst nivå i spesielle tilfeller. Det anbefales ikke å ta medisiner unødvendig, og derfor bør Tamiflu bare brukes i spesielle tilfeller som forebyggende behandling.

Hvis du har et svakt immunforsvar, eller hvis det er grunn til å mistenke at et influensavirus kan utvikle seg til alvorlige komplikasjoner hos deg, så er en influensavaksinasjon bedre beskyttelse enn Tamiflu.

Er Tamiflu på resept?

Ja, når du vil bruke Tamiflu som behandling eller forebygging av influensa, må du få resept fra lege. Siden bivirkninger kan oppstå og ikke alle er egnet for behandling, er det viktig at det er en lege som vurderer om du er egnet til behandling. Fordelen for deg med å bruke stoffet bør være større enn risikoen for bivirkninger. Det vil en lege vurdere. Når du har fått resept, kan du hente medisinen på apoteket.

I noen byer kan det være vanskelig å få time hos legen omgående eller innen kort tid. Derfor kan det være vanskelig å få medisinen innen 48 timer etter at symptomene starter. Siden effekten er begrenset etter 48 timer etter at de første symptomene har startet, er det ikke nødvendig å ta medisinen som et behandlende legemiddel. I disse tilfellene må du vente på at sykdommen skal gå bort av seg selv.

Kan man kjøpe Tamiflu online?

Ja, det kan du gjøre. Tamiflu kan kjøpes hos autoriserte nettklinikker. Her vil en lege vurdere helsen din og vurdere om du er egnet til behandling eller ikke. Hvis legen din anser Tamiflu for å være riktig behandling for deg, skrives en resept i ditt navn. Denne vil bli sendt til et registrert apotek, som sender behandlingen direkte til deg via e-post innen kort tid.

Å kjøpe på nettet kan være raskere sammenlignet med å få time hos en lege der det kan være ventetid. I tillegg risikerer du å smitte andre hvis du kommer til legen og er smittet med influensa.

Fordelene med å kjøpe Tamiflu online er:

  1. Du trenger ikke å forlate hjemmet ditt slik at du kan gå til sengs
  2. Du trenger ikke å vente på time hos legen og kan påbegynne behandlingen raskt

Kilder:

  1. Skal du bruke Tamiflu? – NHI