Chlamydia är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen (STI) i Sverige, med mer än 30.000 nya fall rapporterade varje år. Det kan påverka båda könen och symtomen brukar visa sig i könsorganen, anus, hals eller ögon. Precis som med alla andra STIs sprids klamydia genom oskyddat sex. Som en bakteriell STI kan klamydia behandlas effektivt med antibiotika.

I den här artikeln kommer vi att svara på de vanligaste frågorna om denna könssjukdom.

Information på den här sidan

Vad är klamydia?

Chlamydiais en bakteriell könssjukdom orsakad av bakterierna från stammen Chlamydia trachomatis. I många fall är infektionen helt utan symtom men de som drabbas av symtom kommer börja märka av dessa under de första veckorna efter smittotillfället. Detta tillstånd kan vara ganska obehagligt, men den stora risken i samband med det är risken för ytterligare komplikationer.

Hur vanligt är klamydia?

Klamydia är utan tvekan den vanligaste könssjukdomen i Sverige med över 33.000 fall registrerade år 2017. När det gäller globalt ser det dock lite annorlunda ut och klamydia blir då petad från förstaplatsen av HPV, även känt som kondylom. Studier uppskattar att omkring 2% av den globala populationen under 25 års ålder bär på denna sjukdom.

Är klamydia vanligare hos kvinnor eller män?

Klamydia är vanligare diagnoserat hos kvinnor jämfört med män. Många medicinska experter menar dock att statistiken kan vara missvisande på grund av faktumet att kvinnor är mycket troligare att testa sig för könssjukdomar jämfört med män. Detta betyder att numret registrerade fall inte helt stämmer in på det verkliga antalet. Även när denna faktor tas med i beräkningarna verkar det som om klamydia är vanligare hos kvinnor och att den större upptäckten av tillståndet inte kan förklara den oproportionerliga prevalensen i sig.

Är klamydia en bakteriell eller viral infektion?

Chlamydia är en bakteriell STI, orsakad av bakterien Chlamydia trachomatis – en specifik stam från den bredare Chlamydia-familjen av mikroskopiska organismer.

Hur många dagar före klamydiasymtom uppstår?

Ett betydande antal klamydiafall kan förbli helt asymptomatisk, omkring hälften av alla drabbade män och åtta av tio kvinnor som drabbats visar inte några tecken på symtom på infektion. Detta gör att detta tillstånd är särskilt svårt att diagnostisera utan snabb och regelbunden STI-testning.

För de personer som upplever klamydiasymtom kan ta några veckor från infektionstillfället till det ögonblick då de är märkbara.

Vilka är symtomen på klamydia?

Symptomen på klamydia kan variera mellan könen men också baserat på vilken del av kroppen som påverkas. Vid genital klamydia innefattar de vanligaste tecknen och symtomen:

  • Smärtsam urinering
  • Förändrade flytningar
  • Flytningar från penis
  • Smärta och obehag i underlivet (vanligare hos kvinnor)
  • Vaginal blödning under eller efter sex
  • Mer intensiv mens
  • Mellanblödningar
  • Smärta i testiklarna
  • Svullnad av en eller båda testiklarna

I de fall där tillståndet är rektalt kan symptomen inkludera smärta och urladdning från anus. Å andra sidan, om ögonen påverkas, utvecklas typiska konjunktivitssymtom (röda ögon och inflammation). Endast i fall av infektion i halsen kommer inga symptom att uppstå.

Hur överförs och sprids klamydia?

Som en sexuellt överförd sjukdom sprider klamydia genom oskyddad sexuell kontakt. Detta inkluderar vaginal, anal eller oralsex och dessutom kan det också överföras genom delning av sexleksaker.

Personer som drabbats av tillståndet kommer att ha bakterier närvarande i slemhinnorna (mjuk röd vävnad inuti vagina, penis, anus, ögon eller mun) såväl som hos könsorganen. Tillståndet kan spridas mellan slemhinnorna eller alternativt kontakt mellan könsorganen och slemhinnorna.

Kan jag få klamydia av oralsex?

Ja, att ha oskyddat oralsex kan resultera i klamydiaöverföring. Alla genitala vätskor och slemhinnesekretioner kan bära bakterierna. Oskyddad oralsex innebär att klamydiainfektion kan spridas från könsorgan till mun eller alternativt från anus till mun.

Trots detta är vävnaden i munnen signifikant mer motståndskraftig mot bakterieinfektioner, så trots det risker som är förknippade med detta är oralsex det minst vanliga sättet för klamydia att spridas.

Är det möjligt att få klamydia genom analsex?

Yes, unprotected anal sex carries significant risk of infection. Kontakten mellan spermier eller penis vätskor med anus slemhinnor är ett medelvärde av chlamydia överföring och detsamma är det också sant – bakterier kan överföras från anus slemhinnor till penisens slemhinnor.

Ja, oskyddat analsex bär på en stor risk för infektion.

Kan klamydia spridas genom att dela sexleksaker?

Ja, dela sexleksaker utgör en risk för klamydiainfektion. Sexleksaker bör tvättas ordentligt mellan användning, eller så ska kondom användas. Annars kan de vaginala och anala utsöndringarna överföras från en användare till en annan.

Kan klamydia spridas från mun till mun?

Nej, mun till mun kyssar innebär ingen risk att sprida infektionen.

Är homosexuella män särskilt utsatta?

Homosexuella män står för något högre procentandel av klamydiafall jämfört med heterosexuella män, men djupare förståelse av denna fråga saknas fortfarande. En högre mottaglighet hos homosexuella män för vissa STIs som syfilis och gonorré har tidigare bekräftats. Enligt statistisk forskning utgjorde män som har sex med män (MSM) 84% av alla syfilisdiagnoser och cirka 70% av gonorrédiagnoserna vid sexuella hälsokliniker.

Är kondom ett effektivt skydd mot klamydia?

Kondom klassas som ett så kallat barriärpreventivmedel, vilket betyder att de förhindrar paret som använder dem att komma i kontakt med varandras sperma eller flytningar. Detta gör kondom inte bara till ett effektivt skydd mot oönskade graviditeter utan till ett väldigt tillförlitligt skydd mot STIs, dit klamydia hör till.

Trots faktumet att kondomer inte utgör ett 100% skydd mot könssjukdomar minskar de risken att bli smittad drastiskt. Om du och din partner inte har testats för könssjukdomar nyligen är det troligtvis bäst att alltid använda kondom.

Om du blir diagnoserad med klamydia är det rekommenderat att du helt avstår från sex, skyddat och oskyddat, tills du fått rätt behandling.

Kan p-piller skydda mig från att få klamydia?

Medan p.piller anses vara bland de säkraste preventivmedel, effektiva i 99% av fallen, ger de absolut inget skydd mot STI, inklusive klamydia.

Kan avbrutet samlag (coitus interruptus) förhindra att klamydia sprids?

No, withdrawal method isn’t a safe contraceptive practice and at the same time it doesn’t offer any protection from STIs whatsoever. The bacteria that cause chlamydia infection will be present both within sperm and vaginal fluid, but also in the mucous membranes secretions of those affected. What this means is that ejaculation is not necessary for the transmission to occur – small secretions of sperm as well as vaginal fluid can come into contact with mucous membranes, passing on the infection even prior to the climax.

Har jag klamydia? Hur kan jag testa mig?

Om du har någon anledning att misstänka att du kan smittas av klamydia är det bäst att bli testad, eftersom det är det enda sättet du säkert kan bekräfta eller förneka förekomsten av klamydiabakterier i din kropp. I de fall där tillståndet orsakar vissa symtom kan korrekt diagnos från symtomen i sig fortfarande vara frånvarande, eftersom majoriteten av symptomen på klamydia inte är specifika eller unika för det tillståndet. I båda fallen finns det inget alternativ till korrekt STI-test.

Kan jag märka av att någon annan har klamydia?

För det mesta kommer det inte att vara möjligt. Klamydia är inte bara helt asymptomatisk i 50% av manliga fall och upp till 80% av kvinnliga fall, men några av dess mildare symptom är lätta att gå miste om.

Hur kan jag testa mig för klamydia?

För att bli testad för klamydia måste du ge ett urinprov och för kvinnor vaginal swab. I vissa fall vårdpersonalen också begära swab av penisens spets.

Du kan bli testad antingen hos en vårdcentral, ungdomsmottagning eller liknande, eller genom att beställa hem ett hemmatest.

Kan jag testa mig själv för klamydia?

Om du verkligen vill undvika att prata med en läkare om detta obekväma ämne kan du testa dig hemma för klamydia själv. Specialiserade STI-test ger dig all utrustning du behöver för att samla och lagra prov. När du samlat in de nödvändiga proverna skickar du dem till ett laboratorium, varefter du kommer att bli underrättad om resultaten via din föredragna metod.

Kan jag bota klamydia?

Ja, klamydia kan behandlas effektivt med antibiotika. Om tillståndet har bekräftats genom ett STI-test kommer läkaren att förskriva dig en av de vanligaste antibiotikabehandlingarna för detta tillstånd – Azithromycin eller Doxycyklin. Den förra är en mycket effektiv engångsdos, medan den sistnämnda vanligtvis föreskrivs som en veckokur.

Om det finns några anledningar till varför du inte kan använda varken azitromycin eller doxycyklin, kan så kallade andrahandsbehandlingar ordineras istället. Dessa inkluderar:

Det är också viktigt att notera att Doxycyklin inte ska användas vid graviditet du kommer istället få andra alternativ rekommenderade för dig.

Hur lång tid tar det för klamydiabehandlingen att fungera?

I en majoritet av fallen bör du bli bättre inom en vecka eller två efter det att du påbörjat din antibiotikabehandling. Symptomen, om de är närvarande, kommer mer eller mindre att börja förbättras inom den första veckan av behandlingen. Detta är dock mest sannolikt för symptom som smärtsam urinering eller annorlunda flytningar. Å andra sidan kommer kvinnor som drabbats av klamydia att märka att symptom som är relaterade till vaginala blödningar och menstruationscykeln kan behöva så mycket som fyra veckor för att förbättras.

Hur lång tid behöver jag vänta innan jag har sex efter behandlingen?

Efter att du är klar med behandlingen och alla dina symtom försvunnit bör du ändå vänta en vecka innan du blir sexuellt aktiv igen.

Kan jag få klamydia mer än en gång?

Ja, det är möjligt att bli smittad med klamydia fleral gånger. Framgångsrik behandling av en infektion skapar ingen form av immunitet mot efterföljande infektioner och samma riskfaktorer, i synnerhet oskyddat sex, kan lätt leda till efterföljande infektioner.