Trikomonaskolpit är en könssjukdom som behandlas med antibiotika. Sjukdomen är också känd som slidkatarr och ska inte förväxlas med bakteriell vaginos. Infektionen uppstår av parasiten trichomonas vaginalis som överförs genom sexuell kontakt då slemhinnor kommer i kontakt med varandra. Sjukdomen är inte farlig men kan ge flera obehagliga symtom som exempelvis illaluktande flytningar och sveda vid urinering.

Denna könssjukdom är en av de mest utbredda i världen, men är dock inte lika känd här hemma. Här kan du få reda på mer om sjukdomen, dess symtom och hur du kan behandla den.

Information på den här sidan

Vad är slidkatarr?

Sjukdomen uppstår på grund av en parasit. Denna parasit är en encellig organism vid namn trichomonas vaginalis och sitter i urinröret eller slidan hos kvinnor och i urinröret hos män. De flesta män upplever dock inga problem när de blir smittade men kan fortfarande sprida smittan vidare. Detta leder till att många kvinnor drabbas av besvär. Det kan bland annat klia och svida när du kissar och du kan även få illaluktande flytningar.

Hur smittar sjukdomen?

Parasiten sitter i urinröret eller slidan hos de personer som har blivit smittad. När könsorganens slemhinnor kommer i kontakt med varandra kan parasiten smitta från en person till en annan. Det behövs i de flesta fall direkt kontakt mellan slemhinnor för att smittan ska kunna överföras. Du kan alltså endast bli smittad genom sexuell kontakt och inte när du till exempel delar en handduk eller rör någon annans kön.

I teorin kan parasiten överleva utanför kroppen i upp till 24 timmar och det är därmed teoretiskt möjligt att bli smittad på toaletten eller liknande. Detta stämmer dock endast i teorin och har näst intill aldrig hänt i verkligheten. Du har alltså ingen anledning att gå runt och vara orolig för detta.

Hur många smittas?

Trikomonaskolpit en av de mest utbredda könssjukdomarna i världen men är trots det sällsynt här hemma. Varje år är det mycket få människor i Sverige som blir smittade med parasiten. Du har ingen anmälningsskyldighet om du blir smittad vilket kan betyda att det kan vara fler än vad man tror som bär på parasiten. Eftersom sjukdomen är mycket utbredd utanför Sverige kan det därför vara mycket större risk att du smittas om du har sex med någon utomlands när sjukdomen kanske är mer utbredd.

Hur smittsam är infektionen?

Trots trikomonas är relativt sällsynt i Sverige är det viktigt att vara uppmärksam på den då den är otroligt smittsam vid sexuell kontakt. Omkring 85 % av alla kvinnor som har sex med någon som är smittad kommer själv att smittas. Hos männen är denna siffra något lägre, man räknar med att omkring 70 % av alla män som ligger med någon som bär på parasiten smittas.

Trikomonas symtom

Precis som många andra sexuellt överförda sjukdomar är det inte alltid du drabbas av symtom om du är smittad med parasiten. Omkring hälften av alla kvinnor och nästan ingen man kommer inte märka av några symtom alls. Detta gör sjukdomen väldigt listig då det ofta inte finns några som helst tecken på att man bär på en väldigt smittsam sjukdom i underlivet.

De symtom som kan uppstå hos kvinnor är:

 • Förändrade flytningar –  de kan vara tunna, skummande och ha en obehaglig lukt
 • Gulgröna eller grumliga flytningar
 • Smärta i slidan
 • Klåda och sveda när du kissar
 • Smärta vid samlag
 • Röda och irriterade blygdläppar

Som sagt upplever män oftast inga som helst symtom och får heller inte några problem med smärtor eller liknande. I sällsynta fall kan män få flytningar från penis, dessa kan vara tunna och skummande samt ha en obehaglig lukt.

Upplever du något eller några av dessa symtomer bör du alltid testa dig för könssjukdomar. Många av dessa symtom, som exempelvis sveda vid urinering, kan också vara symtom på andra och mer allvarliga könssjukdomar.

Är trikomonasinfektion farligt?

Nej det är inte farligt att bli smittad av denna könssjukdom. Symtomen kan dock vara mycket besvärliga och kan i vissa fall förstöra ens vardag.

Många kvinnor som lider av problem med illaluktande flytningar tycker att det känns jobbigt och undviker därmed sexuella kontakter. Det kan till och med göra ont vid samlag och därför kan sjukdomen ha ett negativt inflytande på sexlivet. Det är också ofta i förbindelse med sex som kvinnor märker att det är något som inte står rätt till.

Utöver det kan sveda och klåda vara mycket obehagligt vilket gör att de flesta väljer att söka upp en läkare.

Lämnas sjukdomen obehandlad finns det inget som tyder på några allvarliga konsekvenser. Dock kan gravida som bär på parasiten riskera att föda för tidigt och att föra vidare parasiten till barnet. Det är därför viktigt att ta alla infektioner seriöst och få rätt behandling om man anar att man kan ha blivit smittad. 1

Såhär undviker du att bli smittad

Det finns tyvärr ingen 100 % säker metod som skyddar dig från att smittas av könssjukdomar – förutom att avstå från sex. Dock kan du minska risken betydligt genom att följa dessa råd:

 • Undvik att ha oskyddat sex och använd kondom eller femidom. Dessa är de enda preventivmedel som skyddar mot könssjukdomar. De ger dock inget garanterat skydd.
 • Har du haft oskyddat sex, se till att testa dig för könssjukdomar hos en läkare.
 • Har du en fast sexpartner bör både du och din partner testas för sjukdomar innan ni har oskyddat sex. Kom ihåg att oskyddat sex kan leda till graviditet.
 • Dra ner risken för  att smittas genom att ha få eller fasta sexpartners. Ju fler sexpartners desto större är risken att smittas av en sexuellt överförd sjukdom.
 • Har du blivit positivt testad för sjukdomen se till att berätta det för din eller dina sexpartners så att hen eller de också kan bli testade och få behandling. Annars riskeras sjukdomen att spridas vidare.

Behandling av slidkatarr

Om du har blivit testad positivt för parasiten är det väldigt lätt att få behandling och bli smittfri. Det betyder alltså att du snabbt kan komma tillbaka i balans och bli helt symtomfri och kommer heller inte sprida vidare symtomen ytterligare.

Behandligen består av antibiotika som effektivt behandlar parasiten. Oftast använder man läkemedlet metronidazol som bland annat också används för behandling av bakteriell vaginos. Oftast tas behandlingen som en engångsdos då parasiten bekämpas under de efterföljande dagarna. Behandlingen är relativt snabbverkande och tar endast några dagar för att verka fullt ut.

Under behandlingen ska du inte:

 • Dricka alkohol – Detta kan leda till obehagliga biverkningar som illamående och kräkningar
 • Ha oskyddat sex
 • Ha oskyddat sex med din partner förrän hen har blivit behandlad

Källor:

 1. Trichomonas – Healthline