Ureaplasma urealyticum är en bakteriell infektion i urinvägarna som kan behandlas lätt och effektivt med en enkel antibiotikakur. Infektionen uppstår från bakterien Ureaplasma urealyticum. Sjukdomen är inte egentligen kategoriserad som en könssjukdom men eftersom den lätt smittar genom sexuella kontakter hamnar den ofta under denna kategori.

Bakterien tillhör mykoplasma-familjen och är därför nära besläktat med med infektionen mycoplasma genitalium. Det finns många olika typer av mycoplasma-bakterier och de allra flesta är även relativt ofarliga. Det finns dock några du bör ha extra koll på, och bland dessa tillhör just Ureaplasma urealyticum.

Information på den här sidan:

Hur smittas man av Ureaplasma urealyticum?

Infektionen kan smittas genom sexuell kontakt eftersom bakterierna sitter i slidan hos kvinnor och urinvägarna hos män. Genom vaginalt eller analt sex kan du därmed överföra smittan. Smittan sprids även genom bland annat saliv och blod.

När du har sex med en person som är smittad med bakterien riskerar du själv att få infektionen. Många är inte medvetna om att de har en ureaplasmainfektion. Du kan alltså lätt bli smittad utan att din sexpartner visar på några som helst symtom.

En del som bär på smittan får inga som helst symtom medan andra upplever några få symtom efter ett par dagar eller veckor.

Symtom på Ureaplasmainfektion

Det är långt ifrån alla som bär på smittan som upplever några symtom. Infektionen ger oftare problem hos kvinnor än hos män, men båda könen kan få symtom på infektionen.

Symtom hos kvinnor:

  • Magsmärtor
  • Det svider och gör ont när du kissar
  • Smärtor i slidan
  • Förändrade flytningar från slidan
  • Svullnad omkring urinrörsmynningen

Symtom hos män:

  • Flytningar från penis
  • Smärta i penis
  • Klåda, sveda och en känsla av att kissa glas vid urinering
  • Urinvägsinfektion

Symtomen på denna infektion påminner mycket om andra könssjukdomar som exempelvis klamydia och gonorré. Det är därför mycket viktigt att du blir testad för alla sexuellt överförbara sjukdomar eftersom en del behandlas annorlunda än andra.

Är Ureaplasma urealyticum farligt?

Har du fått positivt provsvar för ureaplasma urealyticum är det ingen anledning till oro. Infektionen är inte farlig och går lätt att behandla. Är du gravid kan den dock skapa problem som du bör vara medveten om.

Om du blir smittad medan du är gravid kan bakterierna föras över till barnet. Det kan i värsta fall leda till för låg födelsevikt och även leda till lunginflammation hos barnet. Därför bör du vara extra uppmärksam om du är gravid och byter sexpartner.

Sjukdomen kan också behandlas helt och om du varit gravid kan ditt nyfödda barn i en del fall också få en antibiotikakur.

Ureaplasma urealyticum vs Mycoplasma genitalium

Dessa två könssjukdomar hänger ofta ihop och många har svårt att skilja på dessa två typer av infektioner. Båda infektionerna orsakas av bakterier som är en del av mycoplasmafamiljen. Denna familj av bakterier är väldigt stor, men bara ett fåtal av dem skapar problem och obalans i kroppen. Ureaplasma urealyticum och mycoplasma genitalium är två av de infektioner som kräver behandling.

Båda infektioner kan ge samma symtom som exempelvis sveda vid urinering och flytningar från slida eller penis. De kan också båda orsaka urinvägsinfektion.

Du kan också få infektionerna på samma sätt då båda smittar via sexuell kontakt. Då båda infektionerna kan även smitta på andra sätt och klassas så inte som könssjukdomar men är ändå nära besläktade.

Hur behandlar man Ureaplasmainfektion?

Om du tror att du har åkt på en ureaplasmainfektion eller har generella symptom på en infektion är det viktigt att du blir undersökt hos en läkare. Eftersom många könssjukdomar och infektioner i underlivet påminner om varandra är det viktigt att bli testad hos en läkaren. Läkaren testar detta genom en provtagning från livmoderhalsen hos kvinnor eller urinröret hos män. Det är nämligen här bakterierna ofta gömmer sig. I en del fall kan även urinprov hjälpa till att ge en korrekt diagnos.

Du får ofta svaret inom några få dagar. Efter provsvaren kan läkaren skriva ut den rätta medicinen till dig. Du kan också välja att köpa läkemedel online genom en läkarkonsultation på nätet ifall du vill undvika att gå tillbaka till läkaren. I sådana fall får du sedan behandlingen direkt hemskickad diskret på posten.

Medicinsk behandling

Infektionen går över lätt med en behandling antibiotika. Det finns flera olika typer av antibiotika som kan användas för behandling.

Bakterierna som orsakar infektionen är lite annorlunda än andra bakterieinfektioner eftersom de inte har några cellväggar. Antibiotika fungerar vanligtvis genom att förstöra cellväggarna hos bakterierna. Eftersom Ureaplasma urealyticum inte har några cellväggar bör därför en annan typ av antibiotikum användas.

Generellt sätt kan flera olika typer av antibiotika användas. Den ena typen tillhör gruppen makrolider som exempelvis azitromycin och den andra är tetracykliner som doxycyklin.1

Hur lång tid tar behandlingen?

Ofta är en engångsdos tillräcklig för att bekämpa infektionen. Medicinen verkar i kroppen i några dagar och efter det är du helt frisk igen. Det kan dock vara en bra idé att testa sig igen så att du är helt säker på att infektionen är borta. Detta beror på att mycoplasmabakterier såsom Ureaplasma urealyticum kan utveckla resistens för vissa typer av antibiotika. Därför bör du hålla ett öga på dina symtom och testa dig igen 1-2 veckor efter behandlingen för att vara säker på att allt är som det ska.

Behandling för din sexpartner

Om du har blivit testad positiv för någon sjukdom som kan smitta sexuellt bör du kontakta alla dina sexpartners som kan ha varit utsatt för smittan. Det gör det möjligt för dem att testa sig och få rätt behandling ifall de har blivit smittade. En del könssjukdomar tillhör smittskyddslagen och du måste därmed enligt lag påbörja en smittspårning. Denna görs dock helt anonymt så ingen av dina nuvarande eller tidigare sexpartners kommer få reda på att det är du som är smittad.

Har du en fast sexpartner ska denna också behandlas innan ni börjar ha sex igen. På detta sätt kan ni undgå att du blir smittad igen. Ni bör först börja ha sex igen när bägge parter fått rätt behandling.

Såhär undviker du slidkatarr

Det finns två former av preventivmedel som skyddar mot könssjukdomar kondom och femidom. Du får inte ett 100 procentigt skydd men det ger det bästa skyddet. Har du en fast sexpartner kan det vara en bra idé att ni båda testa er för sjukdomar samtidigt innan ni slutar att använda kondom. Utöver det kan det vara bra att överväga andra preventivmetoder för att förhindra graviditet.

Källor:

  1. Information om tillståndet – Karolinska Institutet