Bendroflumetiazid är en typ av läkemedel som kallas diuretikum. Det används för att behandla högt blodtryck och uppbyggnad av vätska i kroppen (ödem). Ett diuretikum är ett läkemedel som ökar mängden urin som du passerar ut från dina njurar. De kallas ibland vätskedrivande tabletter.

Bendroflumetiazid är ett generiskt läkemedel. Bendroflumetiazid-tabletter finns i två tablettformer – Alternova1 och Evolan2. Det finns också under produktnamnen Centyl K och Salures, men något annorlunda sammansättning3.

Information på den här sidan:

Vad orsakar ödem?

Ansamling av vätska i kroppen är ofta tillfälligt och kan lätt behandlas, men det kan ibland vara en indikation på ett allvarligare medicinskt tillstånd. Det kan förekomma i många olika delar av kroppen och av olika skäl. Vattenretention kan uppstå på grund av förändringar i ens regleringssystem, eller av en rad andra utlösande faktorer.

Människokroppen använder ett system av hormoner och andra ämnen som kallas prostaglandiner för att reglera vattenhalten. Detta innebär att överskott av vatten snabbt kan avhjälpas av njurarna via urinet. Vätskeretention orsakas ofta av ett ökat blodtryck på venerna, vilket i sin tur ökar trycket på kapillärerna. Oregelbundna förändringar i blodkärlen är ofta förknippade med matvanor. Läs visare om ödem här

Vad är Bendroflumethiazide?

Som ovan nämnt är Bendroflumethiazide en typ av medicin som kallas tiazid-diuretikum. Diuretikum fungerar genom att öka mängden salter, liksom kalium och natrium, vilka filtreras ut ur blodet i urinen genom njurarna. När dessa salter filtreras ut ur blodet drar de vatten tillsammans med dem. Detta sänker volymen av vätska i blodkärlen och även blodtrycket i blodkärlen.

Genom att avlägsna den kvarhållna vätskan reduceras det svullna området i storlek, vanligtvis tillbaka till sitt normala utseende. Om behandling inte löser dina symptom rekommenderar vi starkt att du kontaktar din läkare för ytterligare undersökning, då detta kan vara ett symptom på en allvarligare bakomliggande orsak.

Vilka biverkningar kan jag få av Bendroflumethiazide?

Liksom alla läkemedel kan Bendroflumethiazide-tabletter orsaka biverkningar, men alla som använder dem behöver inte bli påverkade. Det är dock alltid viktigt att känna till de potentiella biverkningarna, om de skulle upplevas.

Några av biverkningarna är:

 • Allergisk reaktion (om du misstänker att du kan vara allergisk mot någon av ingredienserna i medicinen, kontakta din läkare eller sjukhus så fort som möjligt för ytterligare råd)
 • Törstighet och torr mun
 • Sjukhetskänsla
 • Magont
 • Diarré
 • Aptitlöshet
 • Förstoppning
 • Stark ledsmärta
 • Yrsel och svimmningsepidoser
 • Oväntad viktnedgång
 • Blåsor eller hudinfektioner
 • Trötthet
 • Suddig syn

Om du får några biverkningar, kontakta din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte är listade.

Bendroflumetiazids kontraindikationer

För att säkerställa din säkerhet vid denna behandling, se alltid till att lämna all relevant information till din läkare. Detta inkluderar andra läkemedel du kanske tar just nu och andra medicinska tillstånd som du upplever. Överkänslighet mot Bendroflumetiazid är en kontraindikation. Dessutom ska denna kur inte användas om du erfar något av detta:

 • Graviditet
 • Amning

Berätta för din läkare om du tar något av dessa läkemedel innan du börjar bendroflumetiazid:

 • Icke-steroida antiinflammatriska läkemedel (NSAID) liksom Ibuprofen, Naproxen eller Aspirin för smärtlindring
 • Läkemedel för behandling av hjärtproblem, inklusive amiodaron, digoxin, disopyramid, flekainid och sotalol
 • Läkemedel för behandling av sjukdom eller illamående (antiemetika), såsom domperidon, metoklopramid och proklorperazin
 • Antidepressiva medel, såsom amitriptylin, citalopram eller venlafaxin
 • Läkemedel för andra psykiska problem, liksom klorpromazin, pimozid, trifluoperazin och litium
 • Läkemedel som påverkar salthalten (elektrolyter) i ditt blod, inklusive kalium, natrium, kalcium och magnesium, kortikosteroider eller andra diuretika
 • Läkemedel som används för astma, inklusive inhalatorer som formoterol, salbutamol eller salmeterol
 • Allopurinol, ett läkemedel för att behandla gikt
 • Ciklosporin, ett läkemedel som används för att behandla psoriasis eller reumatoid artrit
 • Insulin eller andra läkemedel som används för att behandla diabetes
 • Karbamazepin, ett läkemedel mot epilepsi
 • Kalcium- eller vitamin D-tillskott, inklusive alfakalcidol eller kalcitriol

Om du är osäker på huruvida du kan använda detta läkemedel, kontakta alltid din läkare.

Kan jag köpa Bendroflumethiazide online i Sverige?

Ja, det är möjligt att köpa det här läkemedlet online efter en snabb konsultation över chatt eller via ett telefonsamtal. Bendroflumetiazid är inte receptfritt och därför måste du alltid ha recept från din läkare för att påbörja behandlingen. Börja aldrig en sådan behandling utan att prata med en läkare, och köp inte detta läkemedel online från sidor som inte kräver läkares samråd. Dessa är obehöriga onlineapotek och kan sälja förfalskade versioner av läkemedlet.

Du kan antingen gå till din vårdcentral eller läkare och få ett recept utskrivet till dig för behandling av ödem. Ibland kan det ta riktigt lång tid för att få en icke-akut tid hos en läkare och kan det vara ett bra alternativ att istället använda sig av en onlineklinik. Om du är lämplig för behandling med Bendroflumetiazid, kan du beställa läkemedlet online via ditt apotek. I vissa fall kan du få det hemskickat, annars är det bara att hämta ut produkten i det apotek du har beställt det till.

Källor:

 1. Bendroflumetiazid Alternova – FASS
 2. Bendroflumetiazid Evolan – FASS
 3. Bendroflumetiazid – FASS