Yasmin är ett kombinerat monofasiskt p-piller som utvecklas och marknadsförs i Storbritannien av Bayers läkemedelsföretag. Som en hormonell behandling innehåller Yasmin syntetiska hormoner som kallas etinylestradiol och drospiernon som fungerar som bioekvivalenter till östrogen respektive progesteron. Förutom att vara mycket skicklig för att förhindra graviditet, är Yasmin också vanligt ordinerat för behandling av tung och smärtsam menstruationsblödning.

Information på den här sidan:

Hur pålitlig är Yasmin?

 • 99% effektiv för att förhindra graviditet
 • Ger ytterligare skydd tack vare etinylestradiol
 • Förhindrar ägglossning
 • Gör det svårt för spermier att nå äggcellen
 • Effektiviteten kan nedsättas av vissa läkemedelsinteraktioner

Yasmin är ett relativt säkert och tillförlitligt preventivmedel som är 99% effektivt för att förebygga oönskade graviditeter om de används korrekt. Som ett kombinerat oralt preventivmedel är Yasmin effektivare jämfört med minipiller som endast innehåller progesteron på grund av det ytterligare skydd som kommer med etinylestradiol.

För att du ska få ut det mesta av att ta Yasmin p-piller måste du se till att du använder dem riktigt – det betyder att du måste ta pillerna dagligen utan att missa en dos och samtidigt följa riktlinjerna som tillhandahålls i den officiella patientinformationen som kommer med varje förpackning av Yasmin.

Vad kan påverka effektiviteten av p-piller?

Det finns vissa mediciner och läkemedel som är kända för att kompromissa effektiviteten av p-piller, vilket gör användningen av kondom nödvändigt under dessa perioder av minskat skydd. För att lära sig mer om vilka mediciner du borde undvika och hur länge Yasmins effektivitet är nedsatt, vänligen se den officiella patientinformationen.

Några av de läkemedel som är kända för att orsaka problem med Yasmin är:

 • Antiepileptika
 • Tuberkulosläkemedel
 • HIV eller AIDS mediciner
 • Vissa antibiotikasorter
 • Johannesört
 • Cyklosporin

Hur förhindrar Yasmin graviditet?

 • Härmar aktiviteten hos naturligt förekommande könshormoner
 • Förhindrar att ägglossningen sker
 • Ökad tjocklek av livmoderns slemhinna
 • Förändrar miljön i livmodern
 • Flera skyddsmekanismer

Yasmin är ett kombinerat p-piller, vilket innebär att det innehåller två aktiva beståndsdelar – de syntetiska hormonerna etinylestradiol och drospirenon som verkar genom att efterlikna aktiviteten av östrogen respektive progesteron. Båda dessa naturligt förekommande könshormoner spelar viktiga roller i de förändringar kvinnokroppen genomgår varje månad för att förbereda sig för eventuell graviditet.1 Så det kommer kanske inte som någon överraskning att Yasmins funktion är förankrad i att störa dessa processer.

Hur förhindrar p-pillret ägglossning?

Progesteron är ett mycket viktigt könshormon eftersom det spelar en avgörande roll för att utlösa ägglossningen, då en äggcell frigörs och kan bli befruktad. Genom att införa syntetiskt progesteron (progesterons bioekvivalent, drospirenon i det här fallet) är det möjligt att lura kroppen för att uppfatta det som att ägglossningen redan har ägt rum. Detta gör att ingen äggcell kommer att släppas, vilket gör det omöjligt för kvinnan att bli gravid månaden.

Vad är östrogenets roll i orala preventivmedel?

Som exemplifierat av minipiller så är syntetiskt östrogen (etinylestradiol hos Yasmin och de flesta andra p-piller som finns tillgängliga i Sverige) inte nödvändigt för att preventivmedel ska fungera. Så, vad är dess roll egentligen?

Syntetisk progesteron:

 • Förhindrar ägglossning

Syntetisk östrogen:

 • Gör det svårare för spermier att nå äggcellen
 • Gör det svårare för äggceller att implantera i livmodern

Syntetiskt östrogen i Yasmin har två syften. Å ena sidan bidrar det till att förebygga hormonell obalans och minskar därigenom risken för biverkningar som är direkt kopplade till hormonell obalans. Å andra sidan kommer syntetiskt östrogen att tillhandahålla ytterligare ett andra skyddsmekanism genom att ände miljön i livmodern.

Mer specifikt kommer östrogenet att bidra till förtjockningen av vissa vaginala vätskor, vilket gör det svårare för spermier att navigera genom livmoderhalsen. Samtidigt kommer den här föreningen att förändra slemhinnan vid livmoderväggen, vilket gör det svårare för en befruktad äggcell att framgångsrikt implantera. Fastän hindrad ägglossning på grund av syntetiskt progesteron kommer att räcka för att minska risken för oönskade graviditeter, kommer syntetiskt östrogen istället att fungera som ett extra skydd mot säkerhet.

Kan jag köpa Yasmin online i Sverige?

Ja, det är möjligt att köpa Yasmine online i Sverige, men du kan endast göra det med ett giltigt recept utfärdat av en certifierad läkare, då p-piller är ett receptbelagt läkemedel. Lyckligtvis, om du är ute efter att köpa Yasmin utan att behöva lämna ditt hem och skaffa det internet istället, är den goda nyheten att det här är helt genomförbart!

 • Kontakta en online klinik efter eget val
 • Rådfråga läkare om din lämplighet för att använda Yasmin
 • Få receptet online
 • Köp Yasmin online (via onlinekliniken)
 • Vänta på leverans till den adress du angav vid registrering

Läkemedlet för denna typ av läkemedel kan ibland erhållas utan ansikte mot ansikte samråd med en läkare, men du måste fortfarande fylla i ett detaljerat medicinsk frågeformulär som läkaren kommer att använda för att bedöma din lämplighet för att använda Yasmin. Ibland kan du också vara tvungen att kontrollera ditt blodtryck, men många onlinkliniker har samarbeten med apotek dit du lätt kan gå när det passar dig eller så kan du skaffa en mätare för att kontrollera ditt blodtryck hemma.

Om allt är som det ska, kommer receptet att utfärdas och används för att få läkemedlet skickat från partnerapoteket till adressen du angav. Alternativt kan läkaren rekommendera ett alternativt oralt preventivmedel.

Användning

För att säkerställa maximala skyddsnivåer måste du ta Yasmin exakt enligt instruktioner från din läkare och i enlighet med riktlinjerna i den officiella patientinformationen som utfärdas med varje förpackning av läkemedlet. De viktigaste sakerna du bör tänka på är att ta Yasmin piller i ordning utan att hoppa övern något eller att glömma en dos. Man tar ett piller vid samma tid varje dag i 21 dagar följt av en vecka utan några piller.

Hur tar man Yasmin för första gången?

Om du ska börja ta Yasmin för första gången eller om du byter från ett annat p-piller måste du noggrant läsa igenom informationsbroschyren för att få veta hur exakt du ska göra övergången eller börja Yasmin behandling för första gången.

Ger Yasmin biverkningar?

Vanliga (1 av 10 användare) Ovanliga (1 av 100 användare) Sällsynta (1 av 1000 användare)
·       Depression

·       Huvudvärk

·       Migrän

·       Generell sjukdomskänsla

·       Bröstsmärta

·       Ömhet i brötet

·       Menstruationsproblem

·       Småblödningar

·       Vaginala flytningar

·       Svampinfektion

·       Förstorade bröst

·       Minskat libido

·       Förändringar i blodtryck

·       Illamånede

·       Diarré

·       Akne

·       Hudirritation

·       Ödem

 

 

·       Hörselproblem

·       Astma

·       Bröstutsöndringar

 

 

 

 

 

 

 

Observera att detta inte är en komplett lista över alla dokumenterade biverkningar. För en mer omfattande översikt hänvisas till den officiella informationen i bipacksedeln som du hittar i ditt paket med Yasmin.2 Om det här pillret inte är för dig kan du tillsammans med din läkare se på alternativt såsom pillerna Zoley eller tabletterna Cerazette.

Källor:

 1. Mer om menscykeln – 117 Vårdguiden
 2. Bipacksedel – FASS