Idag finns det ingen generisk version av Champix tillgänglig på marknaden. Frånvaron av generisk Champix är inte en indikation på lågt intresse för tillverkningen av detta läkemedel (eller brist på ekonomiska fördelar hos företaget), tvärtom är efterfrågan på Champix otroligt stort, anledningen att de inte finns någon generisk version just nu är att det ursprungliga patentet inte ännu gått ut. På grund av detta är läkemedelsföretag förbjudna att tillverka generiska versioner.

Information på den här sidan

Om du kom över ett erbjudande att köpa generisk Champix online, är webbplatsen förmodligen en bluff, eftersom generisk Champix inte existerar på marknaden. Alla företag som hävdar att sälja det försöker antingen göra vinst av falsk reklam eller säljer en förfalskad version av detta sluta-röka-läkemedel.

Förfalskade läkemedel är särskilt farliga och bör undvikas eftersom de inte har kliniskt testats och det finns ingen garanti för att de inte innehåller några potentiellt skadliga ingredienser, precis som det inte finns någon garanti för att de innehåller den ursprungliga aktiva ingrediensen Vareniklin alls.

Vad är generisk Champix?

För närvarande finns det ingen generisk Champix, eftersom den ursprungliga versionen av vareniklinbaserad läkemedel fortfarande finns under patent, som det har varit sedan 2006 när det först godkändes för försäljning i Europa av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Men hur fungerar patent inom läkemedelsindustrin?

När ett läkemedelsföretag först börjar utveckla ett visst läkemedel, kommer det samtidigt att ansöka om patent (i de flesta fall). Genom att göra detta säkerställer företaget att ingen annan juridiskt kan producera det specifika läkemedlet för det specifika syftet under det valda varumärket. Patent av detta slag är dock inte permanenta, utan tvärtom – begränsade till en viss tidsram.

Medan de flesta patent kvarstår i cirka 20 år, är orsaken till att vissa läkemedel verkar börja säljas generiskt mycket tidigare än andra, att patentet är giltigt från början av utvecklingen. Och inom medicinsk industri är det inte så ovanligt att en produkt blir tillgänglig på den öppna marknaden så mycket som 10 till 15 år efter den inledande början av utvecklingen.

Detta kan antingen bero på långvarig process för att utveckla och perfekta läkemedlet eller på grund av förseningar eller oförutsedda förseningar i den kliniska prövningsfasen. Oavsett den exakta orsaken, för många läkemedel, kan patentet löpa ut relativt kort efter att de kommit ut på marknaden. Vid det tillfället kan läkemedelsföretaget bakom läkemedlet ansöka om att förlänga ett patent.

När patentet har löpt ut, kan andra läkemedelsföretag lagligt producera det. För att erhålla licens för marknadsföring och försäljning av generisk medicin, måste läkemedelsföretaget som utvecklar det dock ha ett bevis på bioekvivalens. Det betyder att den generiska versionen måste innehålla samma aktiva ingrediens, i samma koncentration för behandling av samma förhållanden med samma framgångsgrad och samma potentiella biverkningar.

Så, när patent på Champix upphör, kommer andra läkemedelsföretag än Pfizer att kunna producera sluta-röka läkemedel baserat på vareniklin, marknadsföra och sälja dem under olika namn – sannolikt Varenicline, efter den aktiva beståndsdelen i den märkta versionen är en mycket vanlig praxis inom medicinsk industri.1

Kan jag köpa Champix online i Sverige säkert?

Ja, det är möjligt att lagligt och säkert köpa Champix online i Sverige. I själva verket är det med den ständigt växande förekomsten av online-kliniker nu mycket mer vanligt att köpa läkemedel på nätet än tidigare, även säkrare. Du kan nu enkelt identifiera certifierade onlinekliniker och apotek genom att leta efter GPhC-logotypen på webbplatsen, som när du klickar leder dig till företagets registrering i rådets register.

En annan sak du bör tänka på är att Champix är receptbelagt läkemedel, så en certifierad online klinik kommer endast att sälja dig Champix om du redan har en giltig recept. Det kan du få genom en legitimerad onlineklinik där du får genomgå en konsultation. Varje webbplats som erbjuder dig att köpa Champix utan recept är verksamt utanför lagen och bör därför undvikas.

Är generiska mediciner farliga?

Nej, lagligt producerade generiska läkemedel kommer att vara helt identiska med den ursprungliga versionen i alla aspekter förutom namn och förpackning. Förutom detta måste generiska läkemedel testas och godkännas av antingen MHRA eller EMA för att lagligt säljas. Varje generiskt läkemedel som inte har testats och godkänts av dessa relevanta institutioner är troligen falsk.

Det finns flera anledningar att undvika falska eller förfalskade versioner av Champix (eller något annat läkemedel):

  • De kan innehålla skadliga ingredienser
  • De innehåller kanske inte den aktiva ingrediensen som krävs
  • De har troligtvis inte testats korrekt och kan som sådan vara farliga

Hur vet jag om Champix är äkta?

Verklig märkesversion av Champix kan från och med nu vara lagligt producerad av Pfizer läkemedelsföretag, så förpackningen med Pfizer-logotypen och all relevant information om det företaget bör vara den första indikatorn. Förutom detta är tabletterna tillverkare i bara två mycket specifika doser – 0,5 mg, märkta med Pfizer-logotypen och texten ‘CHX 0.5’ och 1 mg som har bokstäverna ‘CHX 1.0’ på sidan med den igenkännbara logotypen. Branded patientinformation bör också inkluderas.2

Källor:

  1. Information om medicinen – Läkemedelsverket
  2. Läkemedelsinformation – FASS