På grund av många års dedikerad forskning som utförs av experter över hela världen är farorna med rökning nu välkända, och det finns en vetenskaplig konsensus av en stor lista över sjukdomar som orsakas av rökning, vilket inkluderar några mycket allvarliga och farliga komplikationer och tillstånd, inklusive flera former av cancer, särskilt lungcancer. Bara i Sverige är rökning direkt relaterad till en av fyra orsaker till cancer och står för upp till femtedel av dokumenterade cancerfall.

Men medicinska experter världen över är överens om att eventuellt den största delen av denna statistik är det faktum att de flesta av dessa dödsfall kan stoppas – helt enkelt genom att sluta röka. Men eftersom nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne, kan rökare inte med enkelhet överge sin dåliga vana, i själva verket, medan vissa lyckas sluta direkt, måste andra förlita sig på nikotinbehandlingar eller andra mediciner för att hjälpa dem att klara sig utan nikotin i form av cigaretter. Ändå visar statistiken tydligt att du borde fimpa cigaretten.

Information på den här sidan

Vilka sjukdomar orsakas av cancer?

Rökning är relaterad till många medicinska tillstånd, inklusive många infektioner som kan uppstå som följd av den negativa effekten som rökning har på immunsystemet, många olika andnings- och lungsjukdomar, impotens hos män, minskad fertilitet hos kvinnor, hjärt- och kärlsjukdomar och samt flera former av cancer.1

Lungcancer är oftast förknippad med rökning på grund av uppenbara orsaker – inte bara att röken har den mest direkta påverkan på lungorna, men statistiken visar tydligt att rökning är den främsta orsaken till lungcancer över hela världen. I själva verket, har 22% av rökare lungcancer före de är 85 år, icke-rökare däremot har mycket bättre odds på bara 1%.

Lungorna är dock inte det enda organet som hotas av denna dåliga vana. På grund av det faktum att nikotin och andra skadliga kemikalier som finns i tobaksrök kommer in i blodet och därmed blodomloppet, kan de påverka hela kroppen. De organ som är direkt utsatta för rök är dock de som har högst risk för komplikationer. Så det kommer inte som en överraskning att cancer i munnen, övre och nedre halsen, näsan och bihålorna, struphuvudet samt matstrupen är märkbart vanligare hos rökare än hos icke-rökare. Men bortsett från detta har studier även visat en direkt koppling mellan rökning och ökad risk att utveckla anomalier i celler i lever, bukspottkörtel, mag, njurar, tarmar, äggstockar, blåsor och livmoderhals. Det finns också tecken på att sjukdomar som orsakas av rökning också kan vara vissa typer av leukemi och även bröstcancer.

Orsaker för lungcancer

Bortsett från nikotin och kolmonoxid innehåller cigarettrök över sextio cancerframkallande föreningar, inklusive bensen, polonium-210, nitrosaminer, beryllium och jämn, bly, cyanid och arsenik. Alla dessa kemikalier skadar DNA:t inuti lungceller, medan vissa andra, som också förekommer i cigarettrök, som krom och benspyren, håller sig fast vid DNA-molekylerna, vilket ökar risken för långvarig skada.

Medan cellulära reparationsmekanismer försöker mildra all skada på DNA:t och sluta kopiera och reproducera den skadade genetiska koden är processen inte 100% perfekt och kemikalier som nickel och arsenik kan även störa vägarna för att reparera och innehålla skadade DNA. När alla dessa faror med rökning kombineras ökar risken till ett misstag på en cellulär nivå och det finns en möjlighet att en skadad DNA-kod kan kopieras och reproduceras och därmed cellen cancer.

Men det finns en annan riskfaktor, ett mindre direkt sätt där rökning kan orsaka denna allvarliga sjukdom, och det är genom att försämra immunförsvaret och sänka kroppens förmåga att hantera toxiner som kan vara helt orelaterade med cigarettrök. På grund av denna mekanism kan rökare minska sin biologiska förmåga att lindra skador orsakade av sekundära källor.

Medan människokroppen är anmärkningsvärt bra för att reparera det skadade DNA:t och stoppa dess reproduktion, uppskattar forskarna att för varje 15 rökta cigaretter finns det en DNA-förändring i en enda cell som kan leda till cancer om naturliga reparationsmekanismer inte löser problemet. Eftersom de flesta gör det, tror medicinska experter att den ”sanna” orsaken till lungcancer är uppbyggnaden av skada i en enda cell som först förändrar DNA och sedan stör reparationsmekanismerna så att det skadade DNA:t slutar reproduceras och kopieras till nya celler, vilket leder till sjukdom. För de flesta tar det år, även årtionden innan denna skada uppstår, men det finns ingen garanti för att alla kan ha så lång tid. Faktum är att fall där människor fick lungcancer från exponering för begagnad rök visar att det inte finns någon säker gräns i någon mängd eller tid när det gäller tobaksrök.2

Rökning och muncancer

En annan typ av cancer som har visat sig vara direkt kopplad till rökning är muncancer eller även kallad skivepitelcancer. Även om det finns andra identifierade orsaker, inklusive humant papillomvirus (eller HPV förkortat), är cigarettrökning och annan tobak fortfarande den ledande riskfaktorn i världen.

Eftersom muncancer kan utvecklas i olika delar av munnen, kan det vara lite svårt att identifiera och är mestadels upptäckt av en tandläkare och inte en läkare. Den mekanism som rökning leder till denna allvarliga sjukdom är dock densamma som i lungcancer, nämligen att cancerframkallande kemikalier i tobaksrök skadar DNA i munceller, vilket leder till ackumulering av skador som i sin tur leder till reproduktion och replikering av cancercellen.

Båda dessa typer av cancer visar tydligt att de organ som direkt påverkas av tobaksrök är mer benägna att drabbas. Men eftersom inandade föreningar också går in i blodomloppet och sålunda transporteras genom kroppen, är risken också att den kan uppträda på andra organ och kroppsdelar.

På grund av det faktum att cigarettrök utan tvekan är skadligt och det inte finns något säkert sätt att filtrera det, borde du sluta röka nu, inte bara för din egen skull utan för de runt omkring dig som du genom passiv rökning riskerar livet på.

Källor:

  1. Förebygg sjukdomen Cancer – WHO
  2. Den enskilt största påverkan till sjukdomen – Cancerfonden