Tutkijoiden tekemän tutkimusten myötä tupakoimisen vaarat ovat yleisesti tiedossa. Lisäksi ihmiset ovat tietoisia tupakoinninin aiheuttamista sairauksista, joihin liittyy erittäin vakavia sekä hengenvaarallisia komplikaatioita. Näihin sairauksiin kuuluvat  syövän eri muodot, kuten esimerkiksi keuhkosyöpä. Suomessa keuhkosyöpä on miehillä toiseksi yleisin syöpä ja naisilla neljänneksi yleisin syöpämuoto.

Asiantuntijat ovat kuitenkin kaikki samaa mieltä siitä, että keuhkosyöpään liittyvät kuolemat oltaisiin voitu estää tupakoinnin lopettamisella. Nikotiini on kuitenkin riippuvuutta aiheuttava aine, joten tupakoitsijoiden on vaikea luopua huonoista tavoistaan. Jotkut heistä kuitenkin onnistuvat lopettamaan ikään kuin “kylmiltään”, mutta toiset kääntyvät nikotiinikorvaushoitojen tai muiden lääkkeiden puoleen, jotka puolestaan auttavat heitä selviytymään nikotiinin aiheuttamista vieroitusoireista. Tilastot kuitenkin osoittavat, että tupakoinnin lopettaminen on ainoa keino ehkäistä kyseisten sairauksien tuloa. Mitä kauemmin tupakoiminen jatkuu, sitä todennäköisempää sairastuminen syöpään tai muuhun sairauteen on.

Sisältö:

Mitä sairauksia tupakoiminen aiheuttaa?

Tupakoinnilla on todettu olevan yhteys lukuisiin sairauksiin, jotka syntyvät heikentyneen immuunijärjestelmän myötä. Näihin sairauksiin lukeutuvat erilaiset hengitys- ja keuhkosairaudet, sydän- ja verisuonitaudit, erektiohäiriöt, hedelmällisyyden aleneminen sekä erilaiset syöpätaudit.

Keuhosyöpä voittaa liittää suoraan tupakoimiseen, sillä se vaikuttaa suoraan keuhkoihin ja tilastot osoittavat selvästi tupakoinnin aiheuttavan keuhkosyöpää. Lisäksi tupakoitsijat sairastuvat sairastuvat keuhkosyöpään 22% todennäköisemmin ennen 85 ikävuotta, kun taas tupakoimattomilla todennäköisyys on vain 1%.

Keuhkot eivät ole kuitenkaan ainoa elin, jota tupakoiminen vahingoittaa. Nikotiini ja muut tupakansavussa esiintyvät kemikaalit imeytyvät verenkiertoon, joten ne vaikuttavat koko ihmiskehoon. Tupakansavuun altistuvat elimet ovat kuitenkin suurimmassa vaarassa, joten kenellekään ei pitäisi tulla yllätyksenä, että suu, ylä- ja alaraajojen, nenän ja onteloiden, kurkunpään ja ruokatorven syöpä ovat huomattavasti yleisempiä tupakoitsijoilla kuin tupakoimattomilla henkilöillä. Tämän lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että tupakoinnilla on suora yhteys erilaisten epämuodostumien ja solumuutoksien synnyssä maksassa, haimassa, mahalaukussa, munuaisissa, suolessa, munasarjassa, virtsarakossa sekä kohdunkaulassa. On myös esitetty väitteitä, joiden mukaan tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin sisältyy myös leukemia ja rintasyöpä. Lue tarkemmin tupakoinnin haittavaikutuksista.

Tupakointi ja keuhkosyöpä

Tupakansavu sisältää nikotiinin ja hiilimonoksidin lisäksi yli kuuttakymmentä syöpää aiheuttavaa yhdistettä, kuten bentseeniä, polonium-210:a, nitrosamiineja, berylliumia, lyijyä, syanidia sekä arseenia. Kaikki kyseiset kemikaalit vahingoittavat henkilön DNA:ta keuhkoissa, kun taas tupakansavussa olevat kromi ja bentsopyreeni, imeytyvät DNA-molekyyleihin, joka puolestaan kasvattaa pitkäaikaisten vaurioiden todennäköisyyttä.

Solujen korjaushoidot yrittävät parantaa DNA:ssa tapahtuneita vahinkoja ja pysäyttää vaurioituneen geneettisen koodin uudelleen muodostumisen, mutta kyseiset hoidot eivät korjaa kaikkea. Erilaiset kemikaalit kuten nikkeli ja arseeni, saattavat jopa häiritä vahingoittuneita DNA reittejä. Kun edellä mainitut tupakoinnin vaarat yhdistetään, mahdollisuus solujen vääristymiseen kasvaa ja väärä DNA koodi saattaa uusiutua, jolloin solusta kehittyy syöpä.1

Lisäksi tupakoimisessa on olemassa toinen riskitekijä, joka on kuitenkin vähemmän suora. Tupakointi voi nimittäin aiheuttaa vakavan sairauden, mikä heikentää kehon immuunijärjestelmää ja vähentää kehon kykyä selviytyä erilaisista toksiineista. Kaikki toksiinit eivät ole välttämättä riippuvaisia tupakansavusta. Tämän mekanismin vuoksi tupakoitsijoilla on heikompi kyky selviytyä toissijaisista vahingoista.

Ihmiskeho on varsin hyvä korjaamaan vaurioitunutta DNA:ta ja pysäyttämään sen lisääntymisen. Asiantuntijoiden mukaan jokaista savuketta kohden yksi DNA solu muuttuu, joka voi johtaa syöpään. Tämä tapahtuu, mikäli ihmiskehon mekanismit eivät korjaa ongelmaa. Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että keuhkosyövän todellinen syy olisi vahinkojen muodostuminen yhdestä solusta, joka muuttaa DNA:ta ja häiritsee kehon korjausmekanismeja. Tällöin vaurioitunut DNA pääsee lisääntymään uusiin soluihin, joka johtaa syöpään. Useimmiten tämä prosessi kestää vuosikymmeniä ennen kuin vahinko ilmenee, mutta ei ole mitään takeita etteikö prosessi voisi olla joissain tapauksissa lyhempi. Tapaukset, joissa henkilö on altistunut tupakansavulle ja saanut keuhkosyövän, osoittavat ettei tupakansavulle ole turvallista rajaa tai määrää.

Tupakointi ja suusyöpä

Suusyöpä tai toisin sanoen oraalisyöpä, joka on suoraan yhteydessä tupakointiin. Kyseiselle syövälle on tunnistettu myös muita syitä, kuten esimerkiksi HPV eli papilloomavirus. On kuitenkin todistettu, että tupakointi on edelleen kyseisen viruksen johtava riskitekijä.

Suusyöpä voi kehittyä suun eri alueilla, joten se tunnistaminen voi olla hankalaa ja tässä tapauksessa hammaslääkäri on henkilö, jonka puoleen tulisi kääntyä. Toimintamekanismi on sama kuin keuhkosyövässä – nimittäin tupakansavun aiheuttamat kemikaalit vahingoittavat suun DNA:ta, joka johtaa puolestaan solujen vioittumiseen. Tämä johtaa vioittuneiden solujen lisääntymiseen ja syöpään.2

Molemmat syöpätyypit osoittavat, että tupakansavuun vaikuttavat elimet ovat alttiimpia erilaisille solumuutoksille ja syövän todennäköisyydeelle. Sisäänhengitettävät yhdisteet tulevat joka tapauksessa verenkiertoon, joten ne kiertävät joka puolella kehoa. Tällöin riski on suurempi, sillä syöpä voi myös muissa elimissä ja osissa kehoa.

Täten tupakointi on haitallista ihmiskeholle, eikä ole turvallista tapaa suojautua siltä. Lisäksi passiivinen tupakointi voi johtaa kyseisiin edellä esitettyihin sairauksiin, vaikkakin huomattavasti pienemmällä todennäköisyydellä. Lue lisää tupakoinnin lopettamisesta.

Lähteet:

  1. Tietoa keuhkosairaudesta – Terveyskirjasto
  2. Tietoa suusyövästä – Terveyskirjasto