Keratoconjunctivitis sicca är den medicinska termen för torra ögon orsakat av en försämrad tårkanal. Detta beror även på grund av en försämrad tårproduktion eller att tårarna förångas snabbt från ögar. Som resultat av detta lämnas ögonen torra. Det finns flera olika faktorer som kan påverka och göra dina ögon torra och som ett resultat av detta kommer ögat kännas torrt. Detta tillstånd orsakar obehag, synnedsättning och kan även potentiellt skada ögats yta. Villkoren åtföljs av att tårfilmen blir hyperosmolär och orsakar inflammation på ögans yta.1

Information på den här sidan

En del känner igen känslan av att ha grus i ögat, en stickande känsla eller att ögat känns som sandpapper. Det är även vanligt att vakna upp och uppleva att ögonen har geggat ihop på morgonen. Ögat kan även se rött ut. Torra ögon är även vanligt i stigande ålder, och mer vanligt hos kvinnor än män.

Torrhet i ögonen är oftast ett långvarigt tillstånd så länge det inte beror på vissa läkemedel. Torra ögon är även mer benägna att drabbas av skador på till exempel hornhinnan än ögon som är skyddade av tårar. De flesta människor som har milda till måttliga besvär lever mycket bra med små problem tack vare ögondroppar.

Vad orsakar torra ögon?

Orsakerna till torra ögon är många. När ögonen utsätts för minskad tårproduktion eller ökad förångning, kommer det att orsaka komplikationer. Några av orsakerna kan lösas, medan andra är naturliga skäl. Många skäl kan vara inblandade:

 • Naturliga åldersförändringar
 • Hormonala förändringar i kroppen
 • Flera typer av medicinering kan ge torra ögon som en oönskad effekt.
 • Kontrollpiller och antihistaminer för allergi
 • Torra ögon ses i kroniska sjukdomar, särskilt vid autoimmuna eller reumatiska sjukdomar, såsom reumatoid artrit och systemisk lupus erythematosus
 • Kontaktlinser
 • Torra ögon är ett av de viktigaste symptomen på Sjögrens syndrom
 • Vitamin A-brist (vanligast hos barn i utvecklingsländer)
 • Tidigare operation på ögonen eller ärrbildning

Symtom

Torra ögon kan orsaka mycket olika symtom och tecken. Dessa symtom bör noteras:

 • Sting och smärta
 • Rinnande ögon
 • Otydlig eller varierande syn
 • Röda ögon
 • Ljuskänslighet
 • Ömhet
 • Brännande känsla
 • Sandkänsla
 • Torr känsla
 • Klåda
 • Trötta ögon
 • Obehag vid användning av kontaktlinser

Behandling

Skyddsglasögon kan användas i situationer med känd damm / vindexponering, t.ex. cykling. Vissa kommer att dra nytta av att byta från kontaktlinser till glasögon.

Huvudbehandling för torra ögon är artificiell tårvätska i form av ögondroppar eller gel, även ibland en salva. Du använder då ögondroppar och du ska droppa dina ögon varje dag. Hur ofta du ska ta ögondropparna och hur de påverkar dina ögon beror på vilket preparat du väljer. Du kan köpa behandlingen receptfritt.

De senaste studierna har visat att omega-3-preparat kan ha en positiv effekt på torra ögon. Det har inte fastställts vilken dos som ska användas, så en dos som rekommenderas av hälsovårdsmyndigheterna bör användas.

Om läkaren misstänker en underliggande infektion kan man försöka med antibiotika och i vissa fall kan immunhämmande ögondroppar (cyklosporin) vara till hjälp.

Vid minskad blinkning kan ett neutralt ögonsalva och en täckplatta på natten vara lugnande. Det kan också vara tillrådligt att göra ett litet kirurgiskt ingrepp vid ögonavdelningen.

Om det finns en speciell medicin som orsakar torrhet och om du inte är helt beroende av den, kanske du vill försöka byta ut den eller sluta helt. Det måste emellertid avgöras i samband med din läkare.

Hur allvarliga är symtomen   Treatment
1 Milda symtom Ögondroppar
2 Måttliga symtom När det gäller nivå 1 kompletterad med:

 • topisk antiinflammatorisk behandling (t ex dexametason x 3 i 2 veckor och topisk cyklosporin x 2 i min 4 månader).
 • lacrimal punctum
3 Allvarliga symtom När det gäller nivå 2 kompletterad med:

 • autologa serum – ögondroppar (t ex x 4-8) – kontaktlinser
 • permanent ockultation
4 Väldigt allvarliga symtom När det gäller nivå 3 kompletterad med:

 • systemisk antiinflammatorisk behandling
 • kirurgi

När ska jag söka vård?

Torra ögon ska behandlas om det stör vardagen. Om du drabbas av torra ögon ska du göra en undersökning med optiker / ögonläkare. Undersökningen ska kunna avslöja orsaker och svårighetsgrad. Torra ögon ska alltid tas med allvar.

Källor:

 1. Syndrome – NHS