Keratoconjunctivitis sicca er det medisinske uttrykket for tørre øyne som skyldes svekket tårefilm. Det skyldes også nedsatt tåreproduksjon eller økt fordamping fra øyets overflate. Resultatet blir at øynene føles tørre. I følge Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS) er tørre øyne, eller tørt øye-syndrom, en multifaktoriell sykdom som affiserer tårene og øyets overflate. Tilstanden gir ubehag, synsforstyrrelser, og en ustabil tårefilm og kan potensielt skade øyets overflate. Tilstanden ledsages av at tårefilmen blir hyperosmolar og gir inflammasjon på øyets overflate.

Enkelte har følelsen av å ha rusk i øyet, svie eller øyet kjennes ut som sandpapir. Noen får slimtråder i øyet, som kan gjøre at øyet blir sammenklistret om morgenen. Øyet kan være rødt slik at det ligner øyekatarr. Tørre øyne er vanlig med økende alder, og vanligere hos kvinner enn hos menn.

Tørrhet i øyne er nesten alltid en en varig tilstand, så lenge de ikke skyldes bestemte medisiner. Tørre øyne er mer utsatt for sår og skader, for eksempel i hornhinnen, enn øyne beskyttet av tårer. De fleste som har milde til moderate plager, lever svært godt med lite plager ved hjelp av kunstig øyedråper.

Informasjon på denne siden

Årsaker til tørre øyne

Årsakene til tørre øyne er mange. Når øynene blir utsatt for nedsatt tåreproduksjon eller økt fordamping vil det føre til komplikasjoner. Noen av årsakene kan man gjøre noe med, mens andre er naturlige grunner. Mange årsaker kan være medvirkende: 1

 • Naturlige aldersforandringer
 • Hormonelle endringer i kroppen
 • Flere typer medikamenter kan gi tørre øyne som en uønsket virkning. Eksempler på slike medisiner er p-piller og antihistaminer mot allergi
 • Tørre øyne sees ved kroniske sykdommer, spesielt ved autoimmune eller revmatologiske sykdommer, f.eks revmatoid artritt og systemisk lupus erytematosus
 • Kontaktlinse bruk
 • Tørre øyne er et av hovedsymptomene ved Sjögren syndrom
 • Vitamin-A mangel (mest vanlig hos barn i U-land)
 • Tidligere kirurgi på øynene eller arrdannelse
 • Nedsatt blunkereferens eller tilstander hvor man ikke klarer å lukke øynene skikkelig

Symptomer på tørre øyne

Tørre øyne kan medføre svært ulike symptomer og tegn. Disse symptomene bør du være obs på:

 • Svie
 • Rennende øyne (økt tåreflod)
 • Uklart eller variabelt syn
 • Røde øyne
 • Lysømfintlighet
 • Sårhet
 • Brennende følelse
 • Sandfølelse
 • Tørrhetsfølelse
 • Kløe
 • Trette øyne
 • Ubehag ved bruk av kontaktlinser

Behandling for tørre øyne

Man kan selv forsøke å begrense de forverrede plagene ved å f.eks være i rom med aircondition, kjøre bil med vinduet åpent og for mye tid foran PC skjermen. Beskyttende briller kan brukes i situasjoner med kjent eksponering mot støv/vind, f.eks sykling. Enkelte vil ha nytte av å bytte fra kontaktlinser til briller. 2

Hoved behandlingen mot tørre øyne er kunstig tårevæske i form av dråpe eller gel, til og med noen ganger en salve. Man bruker da øyedråper og man skal dryppe øynene hver dag. Det er forskjellig hyppighet på dryppingen av øynene, varierer med preparatene og hvor sterkt man er plaget. Kunstig tårevæske kan fås på blå resept.

I de fleste studiene fra nyere tid har vist at omega-3 preparater kan ha et gunstig effekt mot tørre øyne. Det er ikke klarlagt hvilken dose som bør benyttes, så inntil videre bør man bruke dose anbefalt av norske helsemyndigheter.

Dersom legen mistenker bakenforliggende infeksjon, kan antibiotika forsøkes, og i noen tilfeller kan immundempende øyedråper (ciklosporin) være til hjelp.

Ved nedsatt blunkerefleks kan en nøytral øyesalve og en dekkende lapp om natten være lindrende. Her kan det også være aktuelt å gjøre et lite kirurgisk inngrep ved øyeavdeling.

Hvis det er en bestemt medisin som er årsaken til tørrheten og du ikke er helt avhengig av den, kan man kanskje forsøke å bytte den ut eller slutte. Men dette må avgjøres i samarbeid med legen din.

Alvorlighetsgrad Klinikk Behandling
1 Milde symptomer Kunstig tårevæske (f.eks øyegel x4-8 og øyedråper etter behov)
2 Moderate symptomer Som for nivå 1 supplert med:

 • topikal antiinflammatorisk behandling (f.eks deksametason x3 i 2 uker, og topikal cyclosporin x2 i minimum 4 mnd.)
 • tårepunktsplugger
3 Alvorlige symptomer Som for nivå 2 supplert med:

 • autologt serum øyedråper (f.eks x4.8) – kontaktlinser
 • permanent okkulsjon
4 Invalidiserende

Som for nivå 3 supplert med:

 • systematisk antiinflammatorisk behandling
 • kirurgi

Når må man oppsøke lege

Tørre øyne bør behandles hvis det er forstyrrende i hverdagen. Om du er plaget med tørre øyne bør du foreta deg en undersøkelse hos optiker/øyelege med kompetanse innenfor tørre øyne. Undersøkelsen bør kunne avdekke årsaker og alvorlighetsgrad. Tørre øyne skal behandles etter alvorlighetsgrad.

Kilder:

 1. Årsaker og symptomer – Helsebibloteket
 2. Irritable øyne – NHI