Detrusitol är ett läkemedel som effektivt behandlar inkontinens. Det är speciellt avsett för ofrivillig urinering, något som kan vara ett extremt irriterande tillstånd som kan upplevas vara ett generande och påverkar många äldre. Inkontinens kan tyvärr upplevas vara ett tabubelagt ämne och leder ibland människor som är drabbade att må psykiskt dåligt och kan i värsta fall leda till isolering och depression om man inte får någon behandling. Läkemedlet kan i många fall hjälpa att reducera symtomen eller ta bort dem helt.

Information på den här sidan:

Hur fungerar Detrusitol?

Urininkontinens uppstår när musklerna kring blåsan plötsligt drar ihop sig, vilket gör att du får ett plötsligt behov av att kissa. Detta kan ofta komma som en blixt från klar himmel och kan därmed vara väldigt svårt att förutse, Den aktiva substansen i läkemedlet, tolterodin, hjälper att hämma impulserna i det autoimmuna nervsystemet vilket gör att musklerna i urinblåsan slappnar av och därmed inte behöver tömmas.1

Hur snabbt verkar det?

Det är individuellt hur snabbt läkemedlets effekt slår in. Om du har använt produkten i 1-2 månader utan att någon förbättring kan en läkare hjälpa dig att hitta ett annat läkemedel eller en annan metod.

Vem kan använda av Detrusitol?

Om du lider av trängningslinkontinens finns det en god chans att medicinen kommer att hjälpa dig. Liksom med andra läkemedel är resultaten individuella och man kan inte på förhand veta hur läkemedlet kommer att påverka just dig. Oftast upplever äldre människor problem med ofrivillig urinering men produkten kan användas av alla åldersgrupper. 

Vem ska inte använda läkemedlet?

För vissa drabbade passar inte just detta läkemedel mot inkontinens. Dessa gäller vid:

 • urinstopp
 • ulcerös kolit
 • obehandlad grön starr
 • muskelsjukdomen myasthenia gravis
 • graviditet och amning eftersom det inte finns tillräckligt med forskning om detta

Dessutom bör man i vissa fall ta hänsyn till:

 • förstorad prostata
 • dåligt fungerande njurar
 • gastrointestinala störningar
 • neurit
 • när du tar andra typer av medicinering

Berätta alltid för din läkare vilka typer av medicin du eventuellt  tar och om du har något annat sjukdomstillstånd, detta för att få rätt behandling.

Detrusitol biverkningar

De flesta har en okomplicerad behandling med få biverkningar. Det är dock viktigt att vara medveten om de biverkningar som kan uppstå.

De vanligaste är:

 • muntorrhet
 • trötthet
 • matsmältningsbesvär
 • kräkningar
 • huvudvärk
 • smärtsam urinering
 • torra ögon
 • sömnstörningar
 • torr hud

Några upplever också mer allvarliga biverkningar som hjärtproblem, förvirring, nervositet, yrsel, överkänslighet och utebliven urinering. Dessa biverkningar är dock väldigt ovanliga. Om du upplever några besvärande eller allvarliga biverkningar är det viktigt att du omedelbart kontaktar din läkare.2

Hur använder jag Detrusitol?

Läkemedlet är tillgängligt som depåkapsel som ska tas en gång om dagen. Tabletten ska sväljas. Den vanligaste dosen är 4mg per dag, men i vissa fall kan dosen minskas. Därför är det viktigt att du ger läkaren fullständig inblick i ditt nuvarande hälsotillstånd i samband med sjukdomar eller intag av andra läkemedel.

Hur kommer Detrusitol att förändra min vardag?

Att lida av inkontinens kan vara ett stort besvär i vardagen. Att plötsligt behöva springa till toaletten och inte kunna kontrollera sin urinering kan orsaka många otrevliga situationer i vardagen. Många vill vara nära en toalett hela tiden vilket kan vara svårt då man inte ständigt är hemma. Detta läkemedel kan lindra dina symtom och ge dig mer frihet i vardagen.

Hur börjar jag med läkemedlet?

Eftersom Detrusitol inte är receptfritt kan du antingen gå till din läkare eller snabbt och diskret besöka en legitimerad onlineklinik där du kan göra en undersökning. Om du är lämplig för behandling kan du få recept på Detrusitol online och sedan snabbt beställa hem Detrusitol som sedan levereras direkt hem till din brevlåda.

Källor:

 1. Information om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Information om läkemedlet – FASS