Kiusallisen ja elämänlaatua merkittävästi laskevan virtsankarkailun eli inkontinenssin hoitoa voidaan tehostaa kliinisesti testatuilla ja turvallisilla lääkkeillä. Etenkin pakkoinkontinenssin eli yliaktiivisen rakon ja pakkovirtsatuksen tapauksissa lääkkeillä on huomattu olevan selkeää vaikutusta virtsankarkailun hoidossa.

Detrusitol on turvallinen ja laajasti saatavilla oleva, lääkärin määräämä lääke inkontinenssiin. Sitä käytetään hillitsemään voimakakasta ja tihentynyttä virtsaamisen tarvetta ja virtsankarkailua. Tämäntyyppisen virtsankarkailun taustalla voi olla esimerkiksi virtsarakon tulehdus, kasvain, aiemmin tapahtunut aivoverenkierron häiriö, dementia, Parkinsonin tauti, MS-tauti, diabetes tai selkäydinvamma. Detrusitolin avulla on mahdollista saada apua ikävään ja kiusalliseen vaivaan, jonka syy on jopa 80% tapauksista täysin tuntematon.1

Sisältö

Miten Detrusitol toimii?

Pakkoinkontinenssi-tyyppinen virtsankarkailu aiheutuu siitä, kun virtsarakon seinämien lihakset supistelevat kontrolloimattomasti, joka aiheuttaa virtsaamisen pakon tunnetta ja virtsan vuotamista. Detrusitolin vaikuttava aine on tolterodiini, joka on antikoligerninen lihaksia rentouttava lääkeaine.2 Tolterodiini vaikuttaa ei-tahdonalaisiin virtsarakon seinämissä ja virtsaputken sulkijassa sijaitseviin lihaksiin rentouttavasti estämällä lihaksen pinnassa sijaitsevien reseptorien toiminnan. Tällöin tunne virtsaamisen tarpeesta harvenee ja virtsa myös pysyy paremmin rakon sisällä.

Detrusitolista on apua yliaktiivisen rakon tapauksessa, johon kuuluu:

 • Tunne siitä, ettei pysty pidättelemään virtsaa
 • Tunne siitä, että rakko on jatkuvasti täynnä
 • virtsan tahaton vuotaminen
 • Vessassa käyminen hyvin tiheään ja sinne kiirehtiminen yhtäkkiä

Lääkityksen lisäksi virtsankarkailun keskeisiä hoitomuotoja ovat lantionpohjan lihasten vahvistaminen, rakon tahdonalainen koulutus ja elämäntapojen muutos esimerkiksi painonpudotuksen ja tupakoinnin lopettamisen muodossa. Virtsankarkailun hoidossa paras keino onkin yhdistää tehokas lääkitys inkontinenssin ei-lääkkeellisiin hoitokeinoihin, esimerkiksi rakon tahdonalaiseen harjoittamiseen. Detrusitolin vaikutuksen vuoksi tunne vessassa käymisen pakosta vähenee, joka auttaa potilasta myös henkisesti totuttautumaan säännöllisiin, tietyin väliajoin tapahtuviin vessassa käynteihin.

Detrusitolin käyttö

Mahdollinen lääkehoito virtsankarkailuun suunnitellaan aina yksilöllisesti lääketieteen ammattilaisen kanssa. Lääkäri määrää sopivan annostuksen, ja lääkärin antamia ohjeita lääkkeen nauttimisesta on syytä aina noudattaa. Tyypillinen annos on yksi 2 mg tabletti kaksi kertaa päivässä. Kapselit niellään veden kera tyhjään mahaan tai aterian yhteydessä, ja lääke alkaa vaikuttaa nopeasti. Vaikuttava lääkeaine vapautuu hiljalleen verenkiertoon päivän aikana. Lääkettä ei tule käyttää raskauden tai imetyksen aikana, paitsi jos lääkäri pitää sen käyttöä välttämättömänä. Detrusitolia ei suositella alle 18-vuotiaille.

Detrusitol-kuuri jatkuu yleensä 2-3 kuukautta, jonka jälkeen arvioidaan sen vaikutus. Tämän ensimmäisen käyttöjakson jälkeen arvio suoritetaan vuosittain ja lisäksi aina silloin, kun inkontinenssin oireet uusiutuvat.

Detrusitolia ei tule käyttää, jos:

 • Olet allerginen tolterodiinille tai lääkkeen muille ainesosille
 • Et pysty virtsaamaan eli sinulla on virtsaumpi
 • Sinulla on ahdaskulmaglaukooma (kohonnut silmänpaine ja siihen liittyvä näön heikentyminen), jota ei ole saatu hoidolla hallintaan
 • Sinulla on myasthenia gravis (voimakas lihasheikkous)
 • SInulle on paha haavainen paksusuolitulehdus
 • Sinulla on ns. toksinen paksusuolen laajentuma

Ole varovainen Detrusitolin käytön suhteen, jos

 • sinulla on virtsaamisvaikeuksia ja/tai heikko virtsasuihku
 • sinulla on jokin ruoansulatuskanavan sairaus, joka vaikuttaa ruoan kulkuun ja/tai sulamiseen
 • sinulla on munuaisvaivoja
 • sinulla on maksasairaus
 • sinulla on verenpaineeseen, suolentoimintaan tai seksuaaliseen toimintaan vaikuttava hermostohäiriö
 • sinulla on palleatyrä
 • kärsit joskus hitaasta suolentoiminnasta tai vaikeasta ummetuksesta
 • sinulla on jokin sydänsairaus, esimerkiksi epänormaali sydänsähkökäyrä tai hidaslyöntisyys
 • sinulla on epänormaalin matala veren kaliumtaso kalsiumtaso tai magnesiumtaso

Tolterodiini-lääkeaineella voi olla sivuvaikutuksia seuraavien kanssa:

 • Jotkin antibiootit
 • Sienilääkkeet
 • HIV-lääkkeet

Detrusitolin sivuvaikutukset

Kuten kaikkien muidenkin lääkkeiden tapauksessa,  sivuoireet voivat toisinaan vaikuttaa inkontinenssilääkityksen käyttöön. Detrusitolin yleisin sivuvaikutus on suun kuivuminen. Toisinaan voi esiintyä myös päänsärkyä, huimausta, uneliaisuuden tunnetta, silmien kuivumista, näköhäiriöitä, vatsavaivoja tai ärtymystä. Tutustu lääkkeen pakkausselosteeseen huolellisesti ennen käyttöä. Tarkkaile mahdollisia sivuvaikutuksia ja ota tarpeen vaatiessa yhteys lääkäriin.

Lähteet:

 1. Virtsankarkailu naisella – Terveyskirjasto
 2. Detrusitol tabletti – Lääkeinfo