Inkontinens hos män är ett tabubelagt bekymmer men kan i de flesta fall botas med rätt behandling.

Inkontinens är urinläckage utan önskan. Det kallas även ofrivillig urinering och är ett problem som drabbar både män och kvinnor. Det är ett ämne som mycket få – särskilt män – pratar om. Problemet är relativt vanligt då många lider av tillståndet. Särskilt män över 60 år kan uppleva problem med att hålla inne urinen.

Information på den här sidan

Vad är urininkontinens hos män?

Det finns olika typer av inkontinens hos män. Det kan läcka små droppar urin genom snabba rörelser, vid nysning, hostning eller skratt. Detta kallas stressinkontinens. Om större urinläckage uppstår kan det uppstå ansträngningsinkontinens eller överrinningsinkontinens. Här hittar du en mer detaljerad beskrivning av de två vanligaste formerna.

Ansträngningsinkontinens 

Stressinkontinens brukar vara att man läcker urindroppar när man exempelvis hoppar, springer, nyser eller hostar. Det kan vara väldigt irriterande om det är något som händer ofta.

Ofta är orsaken till denna typ av ofrivillig urinering hos män en tidigare prostataoperation. Mekanismen mellan urinblåsan och urinröret kan skadas och det kan därför vara svårt att knipa tätt.

Överaktiv blåsa hos män

Denna typ av inkontinens förekommer som en mycket plötslig uppmaning att kissa. Därav namnet “överaktiv”. Det kan vara små eller större skvättar urin, eller hela blåstömningar.  Denna typ kan vara mycket problematisk, eftersom du ofta måste ha en toalett i närheten om det plötsligt skulle bli kris. Det kan vara stora svårigheter och besvär och göra det svårt att leva ett helt normalt liv.

Intresset uppstår därför att blåsmuskeln drar ihop sig och därför måste tömmas omedelbart. Det kan finnas olika anledningar till varför män upplever denna typ av urininkontinens. Detta kan inkludera förstorad prostata, vilket kan orsaka problemet, men även neurologiska sjukdomar och infektioner i urinblåsan kan bidra till dessa symtom. I vissa fall kan inte orsaken förklaras.

Vilken typ av inkontinens hos män är vanligast?

Hos män är överaktiv blåsa den vanligaste typen av inkontinens och står för upp till 80% av fallen.

Vad betyder det att ha ofrivillig urinering?

Det kan vara ett stort problem och leda till mycket destruktivt för vardagen när du är utan kontroll över blåsan. Tyvärr är inkontinens inte något man talar om på grund av att det är tabubelagt, därför känner många sig ensamma med besvären. Detta är dock ett mycket vanligt problem och det finns många saker du kan göra för att få bukt med problemen. Om du inte får behandling kan det leda till psykologiska konsekvenser, i värsta fall kan det leda till isolering och ensamhet på grund av de ibland pinsamma besvären.1

Vem kan drabbas av inkontinens?

Inkontinens är något som påverkar både män och kvinnor. Bland män är det mer vanligt och speciellt män över 65 år är frekvensen högre för problem med inkontinens. Det kan dock även uppstå för yngre män. För kvinnor kan det finnas en korrelation mellan övervikt och inkontinens. Men den här sammankopplingen har inte funnits hos män.

Det är ca 5% av alla män i åldern 50 år som lider av problemet. För män i åldern 75 år är andelen cirka 18%. Detta är alltså ett relativt utbrett problem.

Knipövningar för män

Om du lider av ofrivillig urinering som man, är det lyckligtvis mycket hjälp att få för att ha en bättre livskvalitét. Knipövningar har visat sig otroligt användbara för att avhjälpa inkontinensproblem män.

Dessutom har knipövningar också många andra fördelar för män, kan hjälpa till att åtgärda:

Det finns alltså många skäl att börja använda dig av knipövningar regelbundet. Om du gått igenom en prostataoperation kan det vara en fördel att börja träna bäckenbotten redan före operationen. Här kommer en guide till hur du som man gör knipövningar.

Hur gör jag knipövningar?

Innan du börjar göra knipövningar, bör du först veta vilka musklerna som ska tränas. Du kan ta reda på detta genom att försöka stoppa strålen medan du kissar. Det här är de muskler du behöver träna. När du har hittat och vet vilka muskler du behöver arbeta med är du redo att börja träna.

  • Ligg på golvet med böjda knän
  • Knip samman anus utan att trycka ihop pungkulorna
  • Håll positionen  i 10 sekunder
  • Slappna av alla musklerna
  • Upprepa 3 gånger
  • Gör sedan det i stående läge – 3 x 10 sekunder
  • Sedan i sittande läge 3 x 10 sekunder

Gör gärna bäckenövningarna varje dag tills du blir starkare i dina muskler. Då kan du göra det någon gång i veckan. Du behöver inte lägga ner speciellt tid för detta utan du kan göra det när du kör bil, gör mat eller pratar i telefon.

För vissa män som lider av inkontinens och som utövar knipövningar under en längre period, kan det vara tillräckligt för att lösa problemen. Naturligtvis måste det göras kontinuerligt. För vissa andra kanske det bara hjälper lite eller inte hjälper alls mot den ofrivilliga urineringen.

Inkontinens-medicin

Om knipövningarna inte ger tillräckligt resultat kan du få tillgång till medicin för inkontinens. Det är främst medicin mot trängselinkontinens som kan vara en effektiv behandling, exempelvis Destrusitol. Läkemedlet kan bidra till att dämpa urinblåsans ivrighet att tömmas och för att få mer kontrollerande sammandragningar i urinblåsan. Det kan vara en mycket effektiv behandling för vissa men medicinen kommer med vissa symtom.2

Källor:

  1. Information om tillståndet – 1177 Vårdguiden
  2. Användning av läkemedlet – FASS