Virtsankarkailulla eli inkontinenssilla tarkoitetaan tahatonta virtsaamista tai virtsan vuotamista. Naisilla virtsankarkailu on yleisempää, mutta sitä esiintyy myös miehillä erityisesti ikääntymisen myötä. Virtsainkontinenssi on hoitamattomana merkittävä sosiaalinen ja hygieeninen haitta elämässä.

Nuorilla miehillä ja keski-ikäisillä virtsankarkailu on yleensä varsin harvinaista. Se liittyy yleensä hermostollisiin tai rakenteellisiin ongelmiin. Ikääntymisen myötä miesten inkontinenssi kuitenkin lisääntyy. Yli 70-vuotiaista miehistä noin joka neljännellä esiintyy haittaavaa virtsanpidätyksen häiriötä.1

Sisältö:

Virtsankarkailu: oireet ja toteaminen

Satunnainen virtsankarkailu on tavallista. Jos toisinaan urheilusuorituksen aikana muutama tippa virtsaa pääsee karkaamaan, ei ole vielä syytä huolestua.  

Toisinaan satunnaisen virtsankarkailun taustalla voi olla lievä virtsatietulehdus eli virtsatieinfektio. Tämä selviää lääkärin testillä nopeasti. Tulehduksesta johtuva inkontinenssi häviää oikean hoidon myötä.

Jos vaiva on jatkuva, voidaan inkontinenssin tyyppi selvittää lääkärin kyselyllä. Toisinaan on myös syytä pitää virtsaamispäiväkirjaa diagnoosin tarkentamiseksi. Virtsankarkailun kolme päätyyppiä ovat pakkoinkontinenssi, ponnistusinkontinenssi ja ylivuotoinkontinenssi. Lisäksi joillain esiintyy sekaisin eri tyyppien oireita (ns. sekamuotoinen inkontinenssi).

Pakkoinkontinenssiin liittyy yliaktiivinen rakko. Sen oireita ovat:

 • Jatkuva virtsaamispakon tunne ja tunne siitä, että rakko on täynnä
 • Virtsan karkaaminen tunteen poistuttua
 • Heräily vessaan öisin ja tiheä vessassakäynti

Tämä tyyppi voi liittyä virtsatietulehduksiin tai virtsateiden leikkauksiin. Taustalla voi olla monenlaisia ongelmia, esimerkiksi hermoston ongelmia, MS-tauti kasvain tai diabetes. Oikea diagnoosi on aina syytä selvittää lääkärillä. Pakkoinkontinenssi on yleinen inkontinenssin tyyppi miehillä.

Ponnistusinkontinenssissa virtsaa karkaa ponnistettaessa ilman aiempaa tarvetta virtsata esimerkiksi urheillessa tai kovaa yskiessä. Lantionpohjan lihakset ja sidekudokset antavat periksi ja vatsaontelon paineen nousu aiheuttaa virtsan karkaamisen virtsaputkesta.

Miehillä tyypillinen virtsankarkailun muoto on ylivuotoinkontinenssi.  Siinä virtsarakko kärsii tyhjenemisen ongelmista. Tällöin virtsaa ei saada virtsatuksi kertymisestä huolimatta, ja karkaaminen tapahtuu, kun rakko täyttyy yli omien rajojensa. Karkaamista saattaa tapahtua tipoittain jatkuvasti ilman vessahädän tunnetta. Ylivuotoinkontinenssia on syytä epäillä etenkin jos virtsa karkaa yöllä tai päivätorkuilla.

Miesten virtsankarkailun syyt

Miehen inkontinenssin taustalla voivat olla monenlaiset ongelmat. Koska virtsankarkailu on usein oire jostain muusta, on aina syytä hakeutua lääkärin tutkittavaksi.  

Syitä virtsankarkailuun voivat olla esimerkiksi:

 • Vanhenemiseen liittyvät muutokset, kuten munuaisten toiminnan heikentyminen ja suurempi virtsan eritys
 • Virtsarakon kutistuminen vanhuuden kudosmuutosten myötä
 • Virtsaputken sulkijalihaksen heikentyminen
 • Eturauhasen liikakasvu
 • Eturauhassyöpä ja sen hoitotoimenpiteet
 • Yleissairaudet, kuten keskushermoston sairaudet, dementia, masennus, diabetes, tulehdussairaudet ja häiriöt suolen toiminnassa
 • Lääkitys, esimerkiksi sympaattiseen hermostoon vaikuttavat lääkkeet sekä nesteenpoistolääkkeet

Virtsankarkailu ja eturauhasen ongelmat

Miehillä virtsankarkailun taustalla ovat usein eturauhaseen liittyvät ongelmat. Ylivuotoinkontinenssia tapahtuu etenkin niillä miehillä, joilla on voimakkaasti suurentunut eturauhanen. Tämä hyvänlaatuinen eturauhasen liikakasvu aiheuttaa esimerkiksi tihentynyttä virtsaamistarvetta, virtsatietulehduksia ja tunnetta, ettei rakko tyhjene täysin. Laajentunutta eturauhasta voidaan hoitaa höyläys- tai lasertoimenpiteillä, jotka saattavat lopettaa myös virtsankarkailun ongelmat, kun eturauhanen lakkaa painamasta rakkoa. Toisaalta höyläystoimenpide voi myös aiheuttaa inkontinenssia. Suurin osa lääkärin hoitoon virtsankarkailun takia hakeutuvista ikääntyneistä miehistä on läpikäynyt eturauhasleikkauksen, jossa eturauhanen on poistettu.

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä Suomessa. Se aiheuttaa erilaisia virtsaamiseen liittyviä ongelmia, jotka ovat oireiltaan samantyyppisiä kuin hyvänlaatuisessa eturauhasen liikakasvussa. Koska virtsankarkailun taustalla voi olla vakavia piileviä terveysongelmia, on aina syytä hakea lääkärin apua vaivaan.

Miten voin ehkäistä virtsankarkailua?

Myös miehillä ylipaino ja heikko lihaskunto voivat aiheuttaa virtsainkontinenssia. Virtsarakkoa ympäröivät lihakset heikkenevät vanhemmiten, ja ylimääräinen paine alkaa painaa rakkoa. Jos virtsankarkailun taustalla ei ole sairaus, voi yksinkertaisilla elämäntavan muutoksilla pyrkiä korjaamaan tilannetta. Hyvä fyysinen kunto, toimintakyvyn ylläpito ja painon pudotus auttavat. Kahvia ja alkoholia on syytä nauttia rajoitetusti, sillä ne kiihdyttävät virtsaamistarvetta.

Myös mies hyötyy lantionpohjan lihaksia vahvistavista harjoituksista. Lihaksia voi vahvistaa esimerkiksi harjoittelemalla virtsan pidättelyä istuessaan sekä “katkomalla” virtsasuihkua virtsaamisen aikana.

Vaikka virtsankarkailua esiintyisi, elämänlaatua voi parantaa käyttämällä erilaisia inkontinenssisuojia, kuten vaippoja.

Lääkärin tutkimukset ja lääkehoito virtsankarkailuun

Lääkäriin on syytä hakeutua, kun virtsankarkailu haittaa merkittävästi elämää. Syyt ongelman taustalla on aina syytä selvittää.

Jos aiheuttajana on jokin tulehdus tai eturauhaseen liittyvät ongelmat, voidaan näitä lievittää oikeanlaisella lääkityksellä ja toimenpiteillä. Inkontinenssia voidaan hoitaa myös virtsaputken sulkijalihaksen toimintaa parantavalla lääkityksellä. Runsasta sulkijalihaksesta johtuvaa karkailua voidaan hoitaa möys kolmiosaisella sulkijalihasproteesilla. Joissain tapauksissa ylivuotoinkontinenssia on hoidettava toistuvalla katetroinnilla.

Lähteet: 

 1. Virtsankarkailu – Terveyskirjasto