Hypotyreos är en åkomma som har sitt ursprung i sköldkörteln. Denna körtel må vara liten, men den har stor betydelse för kroppens funktion. Den matar ut hormoner som når de flesta av kroppens celler. Om den hamnar i obalans kan det påverka den generella hälsan och skapa problem. En underaktiv sköldkörtel, eller Hypotyreos som det också kallas, kan bland annat orsaka trötthet, viktökning och depression. Om underskottet av sköldkörtelns hormoner inte behandlas kan det ge allvarliga konsekvenser. I den här artikeln kommer du att få läsa om orsaker, symptom och behandling för Hypotyreos.

Information på den här sidan:

Varför uppstår Hypotyreos?

Sköldkörteln är en fjärilsformat organ som sitter i den nedre delen av halsen, framför luftstrupen och strax under adamsäpplet. Dess främsta funktion är att reglera metabolismen i kroppen, eller att styra energin. Det innebär att den styr hur ämnesomsättningen i kroppen fungerar genom att producera två hormoner, Trijodtyronin (T3) och Tyroxin (T4). Dessa styr i sin tur hur snabbt cellerna arbetar. Detta påverkar många funktion i kroppen, bland annat:

 • Andning
 • Hjärtrytm
 • Det centrala och perifera nervsystemet
 • Kroppsvikt
 • Muskelstyrka
 • Menstruationscykeln
 • Kroppstemperatur
 • Kolesterolnivåer

Låg ämnesomsättning är alltså en av de största effekterna av underaktivitet i sköldkörteln. Om det produceras eller frisätts för mycket eller för lite utav de två hormonerna kan det ge stor effekt på resten av kroppen, då dessa når nästan alla celler i kroppen. Sköldkörteln styrs i sin tur av Hypofysen och Hypotalamus i hjärnan, som kontrollerar och utsöndrar en signalsubstans, tyreoideastimulerande hormon (TSH), för att frisätta sköldkörtelns ämnen. Problem med sköldkörteln kan alltså ha sitt ursprung i något av dessa.

Det finns många anledningar till varför sköldkörteln kan krångla. En vanlig orsak till låg aktivitet i körteln är Hashimotos sjukdom. Det är en autoimmun åkomma där kroppen bryter ner vävnaden i sköldkörteln, vilket hämmar dess funktion. Vid insjuknandet kan man dock ha höga nivåer av TSH, så symptom för hypertyreos (det motsatta till hypotyreos) kan upplevas till en början. Några andra utlösande faktorer kan vara strålbehandling i nackområdet, medicinering med radioaktivt jod, vissa hjärtmediciner, operation i sköldkörteln, graviditet, eller om man har haft problem med körteln vid födseln.

I ett globalt perspektiv är jodbrist en vanlig orsak till den låga produktionen. Detta är dock ovanligt i Sverige. Det enda sättet att förebygga den här sjukdomen är att se till att få i sig ordentligt med jod. Till exempel kan man köpa matsalt som med tillsatt jod i dagligvaruhandeln.

Vilka är symptomen?

Underskottet av hormoner från sköldkörteln kan utvecklas över tid, så det är inte säkert att man upptäcker symptomen av sin sjukdom direkt. Om man upplever några av de symptom som är listade nedan bör man uppsöka läkarrådgivning. De symptom som brukar dyka upp allra först är1:

 • Trötthet och utmattning
 • Depression
 • Koncentrationssvårigheter
 • Känslighet för låga temperaturer

I ett senare skede kan även dessa symptom framkomma:

 • Saktare hjärtrytm än normalt
 • Viktuppgång
 • Sömnproblem
 • Torrt hår och hud
 • Frekventa och rika menstruationer
 • Smärta i leder och muskler
 • Förändringar i menstruationscykeln
 • Nedsatt kognition och långsamt rörelsemönster
 • Förstoppning
 • Svullnad av sköldkörteln
 • Karpaltunnelssyndrom
 • Nedsatt libido
 • Sprött hår och naglar

Äldre personer med en underaktiv sköldkörtel kan också uppleva minnessvårigheter. Tonåringar kan hamna i puberteten tidigare än normalt. Väl värt att nämna är att om spädbarn eller små barn lider av sjukdomen kan symtomen se lite annorlunda ut med andra symptom, till exempel kan det ta sig uttryck genom nedsatt tillväxt, gulnande hud och ögonvita och svullnad i ansiktet.

Komplikationer

Extremt låga nivåer av sköldkörtelhormon kan ge en allvarligt låg kroppstemperatur samt orsaka ett tillstånd vid namn Myxedema, vilket är ovanligt men kan vara livshotande och orsaka patienten att tappa medvetandet eller hamna i koma. Obehandlad underaktivitet kan ge symptom liksom struma, hjärtproblem, infertilitet, ledsmärta, lägre röstläge, samt järnbrist. Fetma är en komplikation som kan leda till kardiovaskulära komplikationer, då kolesterolhalten höjs.

Om du lider av hypotyreos under en graviditet kan både fostret och modern påverkas. Komplikationer som då kan uppstå är havandeskapsförgiftning, järnbrist och för tidig förlossning hos modern samt bland annat underaktiv sköldkörtel och utvecklingsproblem hos barnet.

När kan jag drabbas av underaktiv sköldkörtel?

Alla kan drabbas av en underaktiv sköldkörtel, och problemen kan uppstå under alla stadier under livets gång. Vissa grupper löper dock större risk än andra. Dessa kan vara:

 • Äldre
 • Kvinnor
 • Andra autoimmuna sjukdomar, samt personer vars familjemedlemmar lider av en autoimmun sjukdom
 • Personer med tidigt grånande hår
 • Personer med tunna ögonbryn
 • Bipolaritet
 • Downs Syndrom
 • Turners syndrom

När ska jag behandla hypotyreos? Diagnos och medicinering.

För att diagnostisera sjukdomar kopplade till sköldkörteln är det oftast säkrast att gör mer än en sorts test.

Diagnos för en underaktiv sköldkörtel börjar ofta med blodprov för att mäta nivåerna av hormoner i blodet. Dessa mäter oftast TSH och T4, men ibland även T3. Till en början säkerställer man var problemen har sitt ursprung. Detta kan göras genom att mäta nivåerna av hormonerna som Hypofysen och Hypotalamus utsöndrar2. Om dessa är för låga kan man anta att det är härifrån symptomen kommer från. Om man har höga nivåer av TSH men normala nivåer av T4 kan detta vara en indikation på att patienten är i en tidig fas av sjukdomen.

Tester kan också göras genom fysiska undersökningar, till exempel genom ultraljud eller scanning av sköldkörteln.

Levaxin och annan medicinering

En vanlig medicinering är en syntetiskt T4-hormon som tas dagligen, ofta används Levaxin med det verksamma ämnet Levotyroxin. Medicineringen behöver vanligtvis tas för resten av livet, men med rätt mediciner kan patienten ofta leva ett helt vanligt liv. Tabletterna skall oftast tas på fastande mage med vatten, för att minimera risken för att effekten förtas av andra livsmedel.

Om du har milda symtom kan medicinering vara överflödig. I så fall får du medicinering vid inträffandet av mer markanta symtom.

Regelbundna kontroller med blodprov kan behövas för att säkerställa att doseringen är korrekt. Det kan ta ett antal tester innan man hittar den rätta dosen för varje patient, och det kan dessutom ta tid innan symptomen för hypotyreos är försvunna trots medicinering.

Källor:

 1. Mer information – 1177 Vårdguiden
 2. Blodprov – 1177 Vårdguiden