Omeprazol er en vanlig udstedt medicin, der anvendes til behandling af gastroøsofageal reflukssygdom (GERD) og dermed relaterede symptomer såsom mavesyre, sure opstød, halsbrand og i nogle tilfælde udleveres det endda parallelt med antibiotika til behandling af helicobacter pilori. Som en generisk version af mærket Losec fremstilles Omeprazol i enterokapsler af diverse virksomheder, bl.a. Sandoz.

Information på denne side:

Hvordan lindrer Omeprazol mavesyre?

Årsagen ti alle problemer, der er forbundet med GERD, skyldes lukkemusklernes manglende evne (musklerne, der fungerer som en slags ventil mellem fødevaren og maven) for at lukke og forhindre mavesyren i at komme ind i spiserøret og yderligere forårsage ubehagelige symptomer og skade i nogle mere alvorlige tilfælde. Hovedårsagen til dette problem kan variere fra tilfælde til tilfælde: hos nogle individer kan musklerne blive påvirkede, mens øget pres kan forårsage samme problem ved andre tilfælde (f.eks. blandt overvægtige).1

Som en generisk version af Losec virker omeprazol ved at hindre de såkaldte protonpumpers aktivitet, som er til stede i cellerne i maveforingen. Protonpumper har til formål at producere og frigive mavesyrer, som er essentielt for fordøjelsen. Når medicinen er til stede i maven, vil det hæmme denne funktion og dermed nedsætte mængden af mavesyre, hvilket gør det mindre sandsynligt for at det stiger til vejrs og kommer ind i spiserøret. Følgeligt vil symptomerne på mavesyre, som halsbrand, begynde at formindske, og i sidste ende forsvinde helt.

Kan jeg købe medicinen på nettet?

Ja, det er muligt at købe denne medicin på nettet. Dog er det en receptpligtig medicin, hvilket betyder, at du kun kan købe det mod en gyldig lægeerklæring udstedt af en medicinsk sagkyndig: ligesom andre lægemidler, der tilhører samme kategori, som for eksempel Nexium. Hvis du derimod ønsker at fornye din recept, skal du stadig give den allerede udstedte recept til den online klinik du har valgt. Hvis alt klikker, vil lægen blot bede dig om at besvare nogle andre spørgsmål og vil så forny din recept og dermed sende lægemidlet til den adresse, du har angivet.

Men hvis det er første gang du køber omeprazol, skal du først og fremmest have fat i recepten. Heldigvis kan du gøre dette forholdsvis nemt gennem de fleste online klinikker, som florerer i Danmark. Du bliver nødt til at tale med en læge og give ham relevant information, så han kan vurdere din tilstand, din egnethed til behandlingen samt dine sundhedsdate og sygehistorie. Dette opnås normalt via en slags chat app eller, mere almindeligt, et detaljeret og tilpasset medicinsk spørgeskema.

Når du giver lægen alle de nødvendige oplysninger, vil lægen dermed vurdere din egnethed til behandling med omeprazol. Hvis du får det grønne lys, vil der blive udstedt en recept og i samme øjeblik sendes lægemidlet til den adresse, du har angivet.

Hvordan anvendes det?

Inden behandlingen påbegyndes, bør du sikre dig, at du føler dig helt sikker ved alle aspekter af behandlingen. Hvis du ligger inde med ubesvarede spørgsmål, skal du diskutere disse med din læge. Hvis du tilmed har brug for at genopfriske din hukommelse, kan du altid henvises til indlægssedlen, der vedlægges i alle pakker indeholdende medicinen.

For at hjælpe vores læsere med at få et klarere billede af, hvad behandling med Omeprazol kan indebære. Så husk at den følgende sektion ikke er beregnet til at blive brugt som en udtømmelig instruktion, men mere som et overordnet eksempel. For en mere detaljeret vejledning, da bør du henvises til indlægssedlen, til din læge eller lokale apotek.

  • Anvend altid medicinen som anvist
  • Den sædvandlige startdosis er én 10 mg kapsel dagligt
  • Hvis dit spiserør beskadiges af tilstanden, kan lægen anbefale en øget dosis på 20 mg eller i de mest alvorlige tilfælde 40 mg
  • Behandlingen kan vare et sted mellem 4 og 8 uger med mulighed for yderligere forlængelse af behandlingen, hvis det er nødvendigt
  • Indtag kapslerne hele med vand, uden at tygge eller knuse dem
  • Overskrid aldrig den foreskrevne dosis
  • Hvis du forpasse en dosis, skal du ikke forsøge at kompensere denne ved at fordoble den næste. I stedet skal du blot fortsætt med behandlingen som hidtil

Er der bivirkninger involveret?

Selvom det ikke er alle, der bruger dette lægemiddel, som oplever bivirkninger, er det stadig vigtigt at blive fortrolig med dem, så du handler korrekt, hvis noget går galt. Vigtigst bør du være i stand til at skelne mellem nogle af de farligere bivirkninger, der kan kræve, at du stopper behandling med omeprazol helt og længe, og søg omgående lægehjælp og dem, der kan være meget ubehagelige, men ganske ufarlige. De bivirkninger, som du bør være opmærksom på, omfatter symptomer, der tyder på en allergisk reaktion, alvorlige hudproblemer samt symptomer på leverbetændelse.

Andre dokumenterede bivirkninger kan omridses på følgende måde:

Almindelig (1 af 10 patienter) Uncommon (1 af 100 patienter) Rare (1 af 1000 patienter)
·       Hovedpine·       Diarré

·       Mavepine

·       Forstoppelse

·       Luft i maven

·       Kvalme

·       Hævede fødder·       Søvnløshed

·       Svimmelhed

·       Prikkende fornemmelser

·       Stikkende fornemmelser

·       Søvnighed

·       Vertigo

·       Udslæt

·       Allergiske reaktioner·       Lavt natriumniveau

·       Humørsving

·       Smagsforstyrrelser

·       Mundtørhed

·       Trøske

·       Leverproblemer

·       Hårtab

·       Overfølsomhed overfor lys

·       Muskelsmerter

Vær opmærksom på, at dette ikke er en udtømmelig liste over alle dokumenterede bivirkninger. For et mere omfattende overblik henvises til medicinens indlægsseddel.

Er medicinen sikker for mig at bruge?

Mens Omeprazol er en relativt sikker medicin, er der nogle situationer, hvor lægen kan fraråde brug af medicinen. Dette kan være tilfældet, hvis du anvender andre lægemidler sideløbende med, som kan kontraindicere Omeprazol, såsom blodfortyndere, Perikorn, phenytoin eller cilostazol. Alternativt kan brug af omeprazol kontraindiceres, hvis du har en anden medicinsk tilstand, der kan forværres af omeprazol.2

Kilder:

  1. Information om GERD – Den offentlige sundhedsportal
  2. Information om Omeprazol – Pro medicin