Circadin er et legemiddel som er syntetisk fremstilt av hormonet melatonin. Hormonet finnes naturlig i kroppen og er med på å regulere vårt søvnmønster. Legemidlet har hatt spesielt gode resultater som behandling av jetlag som kan oppstå når man flyr over flere tidssoner. Det er et reseptpliktig legemiddel som kun kan skrives ut av lege.

Hvis du skal ut og reise langt og gjerne vil unngå store plager med jetlag så kan Circadin være en mulighet. Her får du mer informasjon om behandlingen.

Informasjon på denne siden

Hvordan virker Circadin?

For å forstå hvordan legemidlet Circadin virker må vi først undersøke hvilken rolle melatonin har i hjernen.

Melatonin er et naturlig hormon i kroppen som dannes i øyets netthinne samt i pinealkjertelen i hjernen. Det dannes særlig om kvelden og om natten når det er mørkt ute og bidrar til å gjøre deg søvnig så du kan få en god natts søvn. Hormonet er derfor en viktig brikke i vårt såkalte indre klokke, altså den rytmen som kroppen har i forhold til døgnets våkne og sovende timer. 1

Når vi flyr over flere tidssoner blir dette indre uret forstyrret. Plutselig skal vi enten være trøtt “før tiden” eller holde oss våkne mye lenger enn normalt for å tilpasse oss den nye tidssonen. Det kan gi problemer med jetlag. Den nye døgnrytmen kan forstyrre kroppens naturlige utskillelse av melatonin på det tidpsunktet hvor man har bruk for det.

Circadin går inn og påvirker døgnrytmen og søvnen ved å gi tilskudd av hormonet melatonin. Ved å innta det et par timer før du skal sove kan det hjelpe til med å få kroppen inn i en god rytme i det nye tidssonen.

Circadin 2mg – hvordan bruker du behandlingen?

Ciracdin finnes som depottablett hvor en tablett inneholder 2 mg melatonin. Tablettene skal svelges hele og må ikke knuses, deles eller tygges. De skal tas etter et måltid eller litt mat.

Tabletten skal tas 1-2 timer innen man har tenkt å legge seg. Det vil si at hvis du ankommer den nye tidssonen om ettermiddagen i den nye tidssonen og du normalt legger deg kl 22, så tar du en tablett ca kl 20. Melatoninen vil begynne å forberede kroppen på å skulle sove.

Melatoninen har sin sterkeste virkning etter 30 minutter til 2 timmer etter inntak. Det kan imidlertid variere fra person til person hvor raskt den har innvirkning på kroppen. 2

Behandlingen er ment som en korttidsbehandling av søvnforstyrrelser og er altså ikke et legemiddel man skal ta over en lengre periode. Det kan imidlertid tas i en period på opptil 13 uker.

Bivirkninger ved Circadin

Da hormonet i tablettene også er naturlig i kroppen er det de færreste som opplever problemer med bruken av tablettene. Det er likevel individuelt hvordan man reagerer på tablettene og derfor er det viktig å være oppmerksom på eventuelle bivirkinger.3

De mest vanlige bivirkninger ved bruk av Circadin er:

Magesmerter Forhøyet blodtryk Angst Svimmelhet
Migrene Hyperaktivitet Betennelse i huden Leverpåvirkning

1 av 100 vil statistisk sett oppleve disse virkningene til mild eller sterk grad.

Svært sjeldne bivirkninger kan være hjertekrampe, depresjon og forvirring.

Les alltid pakningsvedlegget før du starter på en behandling, og kontakt en lege hvis du opplever ubehagelige bivirkninger.

Hva skal du være oppmerksom på?

Når du inntar Circadin skal du være oppmerksom på et par ting.

  • Behandlingen bør ikke brukes hvis du har lav leverfunskjon
  • Den bør ikke brukes hvis du kjører bil eller opererer store maskiner
  • Den kan ha en forsterkende effekt på andre sovemidler og beroligende midler
  • Ikke innta alkohol før, under eller etter inntak av tablettene
  • Den bør heller ikke inntas sammen med legemidlet Fluvoxamin mot depresjon samt andre legemidler. Opplys alltid derfor legen om hvilke andre medisiner du bruker
  • Gravide og ammende kvinner bør unngå behandlingen fordi det ikke er nok forskning på dette ennå
  • Innta ikke medisinen hvis du er allergisk mot ingrediensene

Når kan man vurdere å bruke denne behandlingen?

Legemidler som som melatonin har dokumentert effekt ved søvnforstyrrelser, spesielt ved jetlag. Det har vist særlig evne på reiser østover hvor du skal fremskynde søvnen fordi døgnet blir kortere når du reiser østover. Det kan for eksempel være reiser fra Europa til Kina, Thailand eller India.

Spesielt hvis du skal på forretningsreise eller idrettsstevner hvor du skal prestere kan det være ekstra viktig å raskere komme inn i en god døgnrytme.

Kan jeg kjøpe Circadin online?

Hvis du skal ut og reise og gjerne vil unngå de verste jetlag-symptomene så kan du få en resept på behandlingen. Du kan få den hos din egen lege eller på en godkjent nettklinikk. Her svarer du på enkle spørsmål og helsen din og hvis legen godkjenner det får du utstedt en resept online. Deretter vil behandlingen bli sendt til deg i posten.

Hvis du har bruk for produktet i forbindelse med andre søvnforstyrrelse, for eksempel søvnløthet, så skal du alltid gå til din praktiserende lege. Det er viktig å få sjekket hva søvnprobloblemene dine skyldes slik at du får riktig behandling.

Kilder:

  1. Melatonin – NHI
  2. Hjelpestoffer mot søvn – Felleskatalogen
  3. Bruk og misbruk – Tidsskriftet