Circadin kan hjälpa dig att förhindra jetlagen som uppstår när du reser över flera tidszoner. Circadin är ett läkemedel som är en syntetiskt producerad version av hormonet melatonin. Hormonet finns naturligt i kroppen och hjälper till att reglera våra sömnmönster. Läkemedlet har visat särskilt bra resultat vid behandling av jetlag som kan uppstå vid flygning över flera tidszoner. Det är ett receptbelagt läkemedel som endast kan skrivas ut av en läkare.

Vill du resa långt och vill undvika svåra besvär med jetlag? Då kan Circadin vara ett alternativ. Få mer information om behandlingen här.

Information på den här sidan

Hur fungerar Circadin?

För att bli mer medveten om hur läkemedlet Circadin fungerar, måste vi först förstå vilken roll melatonin har i kroppen.

Melatonin är ett naturligt hormon som är den aktiva ingrediensen i läkemedlet Circadin som används för behandling av jetlag. Hormonet bildas i hjärnan och i näthinnan i ögat. Det kallas också vårt ”sömnhormon” eftersom det bildas speciellt under dagens mörka timmar och hjälper oss att göra oss sömniga. Hormonet har en viktig funktion i förhållande till vår sömn och justerar vår dagliga rytm. Dessutom bidrar det till att justera andra viktiga hormoner i kroppen.

Hormonet bildas i den del av hjärnan som kallas tallkottkörteln. Den har nervanslutningar mot ögonen, vilket innebär att mängden ljus som påverkar ögat hjälper till att bestämma hur mycket melatonin ska produceras. Om det finns mycket ljus på ögonhinnan, kommer mycket av sömnhormonet inte att produceras, medan det kommer att producera mer när det blir mörkt. Därför är det inte lämpligt att titta på telefonen eller TV-apparaten strax före du skall sova. Kort efter födseln börjar vi producera hormonet och når sitt högsta peak från 3-5 år till vuxen ålder. Därefter minskar produktionen genom åren.

När du tar mediciner med melatonin absorberas det snabbt i kroppen. Det kommer att ha sin högsta koncentration i blodet efter 30 minuter och upp till 2 timmar efter att du tagit den. Hur snabbt det verkar är individuellt och inte beroende av matintag eller liknande. Ämnet sönderdelas i levern och kan sedan utsöndras i urinen.1

Hur använder jag Circadin 2 mg?

Circadin finns som depottabletter där en tablett innehåller 2 mg melatonin. Tabletten ska sväljas hela och får inte krossas, delas eller tuggas. De måste tas i efter en måltid eller i samband med  mat.

Tabletten ska tas 1-2 timmar innan du lägger dig. Det vill säga om du anländer till den nya tidszonen på eftermiddagen i den nya tidszonen och du brukar gå och lägga dig i sängen klockan 22.00 så tar du en tablett vid cirka 20.00. Melatonin kommer då att börja förbereda kroppen för att sova. Melatonin har sin högsta effekt efter 30 minuter till 2 timmar efter att tabletten tagits. Det kan dock variera från person till person hur snabbt den påverkar kroppen.

Behandlingen är avsedd som en kortvarig behandling av sömnstörningar, och är därför inte ett läkemedel som ska tas över en lång tidsperiod. Det kan dock tas upp till 13 veckor.

Circadin biverkningar

Eftersom hormonet i tabletterna också finns naturligt i kroppen, upplever få symtom med behandlingen. Det är även individuellt hur man svarar på tabletterna och därför är det viktigt att vara medveten att biverkninga kan ske.

De vanligaste biverkningarna vid användning av Circadin är:

 • Buksmärta
 • Högt blodtryck
 • Ångest
 • Yrsel
 • Migrän
 • Hyperaktivitet
 • Inflammation i huden
 • Leverpåverkning

Det finns även mycket sällsynta biverkningar som kan vara:

 • Förvirring
 • Depression
 • Hjärtproblem

Läs alltid bipacksedeln innan du påbörjar en behandling och kontakta en läkare om du upplever obehagliga biverkningar.2

Vad behöver jag veta vid användning av Circadin?

När du tar Circadin bör du inte använda den när:

 • Behandlingen ska inte användas om du har en dålig fungerande lever
 • Skall inte användas vid körning eller användning av stora maskiner
 • Det kan ge en större effekt på andra sovande och lugnande medel
 • Använd inte alkohol före, under och efter att du har tagit tabletterna.
 • Ska inte tas med läkemedlet Fluvoxamin eller andra läkemedel mot depression. Därför ska du alltid berätta för din läkare vilken annan medicin du tar.
 • Gravida och ammande kvinnor borde undvika behandling eftersom det inte finns tillräcklig kunskap i området.
 • Ta inte läkemedlet om du är allergisk mot någon av ingredienserna

När ska jag använda behandlingen?

Läkemedel med melatonin har dokumenterat effekten av sömnstörningar, inklusive jetlag. Det har visat särskild förmåga när du åker österut, där du behöver påskynda din sömn, eftersom dagen blir kortare när du reser österut. Till exempel reser från Europa till Kina, Thailand eller Indien. Se till att vid långa resor även läsa på och skaffa läkemedel för exemplevis resediarré och malaria

Kan jag köpa Circadin receptfritt online?

Om du ska resa och vill förebygga de värsta jetlag-symtomen kan du få ett recept för behandlingen. Du kan få recept utskrivet hos din egen läkare eller via en godkänd onlineklinik där du svarar på några enkla frågor om din hälsa. Du kan efter att du fått recept på Circadin enkelt beställa hem circadin online.

Circadin pris

Priset på Circadin skiljer sig från apotek till apotek.

Källor:

 1. Sömnsvårigheter vid resande – 1177
 2. Information om läkemedlet – FASS