I denne artikkelen vil vi stole på informasjonen samlet fra Helsedirektoratet og folkehelseinstituttet Norge for å utforske utbredelsen av forskjellige kjønnssykdommer i Norge. Vi vil svare på spørsmålet om hva som er den vanligste infeksjonen i Norge, men vil også dykke inn i dypere data om ikke bare antallet de berørte, men også forekomsten av hver tilstand i begge kjønn og endringene i utbredelsen de siste ti årene.1

Informasjon på denne siden

Klamydia

Antall nye tilfeller årlig: 26 108

Per 100 000 av beregnet befolkning: 501

Tilfeller hos menn: (40%) fra 2016

Tilfelle hos kvinner: (60%) fra 2016

Årlig økning: + 0,5%

Gonoré

Antall nye tilfeller årlig: 1 399

Mann tilfeller: 1 181

Kvinner tilfeller: 218

Årlig økning: + 50%

Genital herpes

Antall nye tilfeller årlig: 2000

Per 1000 av beregnet befolkning: 40%

Kjønnsvorter

Antall nye tilfeller årlig: 70 % økning fra 2016, ukjent tall.

Per 1000 av beregnet befolkning: 10 %

Mann tilfeller: 207

Kvinnesaker: 499

Syfilis

Antall nye tilfeller årlig: 223

Per 1000 av beregnet befolkning: 0,1

Årlig økning: + 0.8%

Konklusjon

Ved å se på tallene, kan vi lett konkludere med at klamydia er den vanligste kjønnssykdommer i Norge, og med en stor margin. Faktisk er antall årlig diagnostiserte tilfeller av klamydia omtrent det samme som antallet av alle andre diagnostiserte sykdommene til sammen. Gonoré på andreplass er imidlertid stadig økende, med en årlig økning med svimlende 50% . Noen hevder at årsaken bak dette er fremveksten av nye antibiotikaresistente stammer av gonoré.

I tillegg til dette ser det ut til at omtrent 0.8% økning av pasientene som er diagnostisert med syfilis.

Les mer om kjønnssykdommer her.

Kilder:

  1. Statistikk – fhi.no