Flutide Nasal nässpray är en högst effektiv medicinering som används för behandling av allergisk rinit. Den ger resultat för att lätta hösnuvor och allergier som har orsakats av dammkvalster, mögel och djurpälsar. Flutide är utvecklat och producerat av GlaxoSmithKline. Sprayet är klassificerat som en kortikosteroid och dessutom tillgängligt som näsdroppar. Det är receptbelagt men kan ge fantastiska resultat med att lätta symptomen för allergi, inclusive svullnad och irritation i näsan och halsen.

Information på den här sidan:

Vad är Flutide Nasal?

De som drabbats av allergier mot luftburna allergener kan ofta ha svårt att undvika exponering sina bästa ansträngningar till trots. I vissa situationer är det på gränsen till omöjligt att vara helt säker från exponering av allergener och då är det enda alternativet att använda receptbelagda läkemedel för att minimera symtomen. Flutide är en sådan behandling. Den har utvecklats och marknadsförs av GlaxoSmithKline och är en kortikosteroidmedicin baserad på den aktiva ingrediensen fluticasonpropionat.

Hur fungerar kortikosteroider?

Flutide håller symptomen av allergisk rinit under kontroll genom att störa processen för en allergiska reaktion på biokemisk nivå. Närmare bestämt när immunsystemet felaktigt identifierar ett annars godartat ämne som en allergen och ser den som en infektion. Då kommer den att börja frigöra vissa kemikalier och rikta dem mot kontaktplatsen för att bekämpa det upplevda hotet.

De föreningar som immunsystemet bygger på är emellertid de som faktiskt är ansvariga för symptomen på en allergisk reaktion, inklusive inflammation och svullnad. Flutide verkar genom att hämma aktiviteten hos dessa kemikalier och deras effekter på kroppens celler, vilket eliminerar symtomen och ger lättnad.

Är Flutide Nasal receptfritt?

Nej, tyvärr. I Sverige kan du bara göra detta med ett giltigt recept utfärdat av en legitimerad läkare, vilket är fallet med alla andra läkemedel baserade på kortikosteroider. För att köpa Fluitide Nasal online måste du ha ett recept att utnyttja på ditt apotek. Om du inte har ett kan du skaffa ett från den onlineklinik du använder.

De flesta onlinekliniker erbjuder nu möjlighet att diskutera ditt tillstånd med en läkare – antingen via en chattapp eller genom ett skräddarsytt frågeformulär som hjälper läkaren att bedöma din lämplighet för läkemedlet.

Förutsatt att allt är okej och läkaren är säker på att du kan använda Flutide Nasal, kommer denna att utfärda receptet som du sedan kan använda för att beställa medicinen.

Hur använder jag nässprayen?

När du använder Flutide ska du noggrant följa instruktionerna från din läkare för att säkerställa maximal nytta och minimal risk för oönskade biverkningar. Utöver dessa anvisningar bör du bekanta dig med instruktionerna i den officiella patientinformationen som kommer med varje förpackning av läkemedlet1.

Texten nedan ska inte användas som en komplett instruktion, utan snarare en guidande översikt som ger dig en tydligare bild av vad du kan förvänta dig av Fluitide Nasal-behandling.

Hur använder jag Fluitide Nasal nässpray?

 • Använd alltid som ordinerat
 • Den vanliga dosen är två sprayduscher i varje näsborre, varje morgon
 • Om symtomen förbättras minskar du din dos i enlighet med det
 • Innan dosen administreras måste du pumpa flaskan fram till att den börjar frige en fin dimma
 • Var försiktig så att du inte får vätskan i ögonen
 • Snyt dig före användning
 • Stäng en näsborre med fingret medan du sätter in munstycket i den andra näsborren
 • Luta huvudet framåt något, så mycket som behövs för att hålla flaskan upprätt
 • Börja inhalera och tryck samtidigt på knappen
 • Andas ut
 • Upprepa processen och applicera sedan Fluotide på den andra näsborren
 • Rensa munstycket med en torr trasa eller papper efter användning

Hur använder man Flixonase Näsdroppar?

Flixonase Näsdroppar är en version av samma medicin, från samma företag, som istället kommer i form av näsdroppar – en flytande lösning som appliceras direkt i näsan2. Som sådan används de lite annorlunda i motsats till sprayversionen, men den ger samma resultat.

 • Den dagliga dosen ligger ofta på 0,4 mg, delat mellan de båda näsborrarna en eller två gånger per dag, beroende på svårighetsgraden av ditt tillstånd.
 • Börja med att bryta en dosbehållare från förpackningen
 • Skaka behållaren lätt för att blanda innehållet
 • Öppna dosen genom att vrida och ta bort fliken
 • Snyt dig före användning
 • Böj ditt huvud bakåt så mycket som möjligt, eller lägg dig ner på sängen med huvudet hängande över sängens kant
 • För in applikatorn i en näsborre och kläm för att administrera en dos
 • När applikatorns sidor möts har hälften av dosen applicerats och resten av innheållet ska administreras till annan näsborre
 • Håll huvudet böjt i ungefär en minut efter administrering av dosen för att säkerställa att hela dosen har absorberats

Ett par saker som du bör tänka på för de båda behandlingarna:

 • Var försiktig så att du inte får Flixonase i dina ögon – om det ändå händer, skölj med vatten så snart som möjligt
 • Översti aldrig den ordinerade dosen
 • Om du har missat en dos ska du bara hoppa över den och fortsätta med din behandling som vanligt

Finns det några biverkningar för Fluitide Nasal eller Flixonase?

Fastän inte alla som använder detta läkemedel nödvändigtvis att kommer att uppleva biverkningar, är det fortfarande viktigt att bekanta sig med dem innan behandlingen påbörjas så att du enkelt kan skilja mellan potentiellt farliga biverkningar som kan behöva omedelbar medicinsk behandling och de som är obehagliga, men annars godartade. I övrigt bör du tala med din läkare för att se till att inte utsätta dig för farliga situtationer med din allergi.

De biverkningar som kan behöva uppmärksamhet är:

 • Plötsligt och högt väsande ljud
 • Hosta
 • Andningssvårigheter
 • Svaghet och yrsel
 • Svullnad i ansikte, mun eller tunga
 • Hudutslag och rodnad

Om du känner av några av dessa biverkningar, bör du omedelbart kontakta din läkare eller akutmottagning.

Andra dokumenterade biverkningar inkluderar:

Frekvens Bieffekt
Väldigt vanliga (1 av 10 användare eller mer) Näsblödningar
Vanliga (1 av 10 användare eller mindre) Huvudvärk, obehagliga smaker eller lukter, torr och smärtsam näsa och hals
Väldigt ovanliga (1 in 10.000 users) Hudutslag, ögonproblem, skada till näsan

Tänk på att detta inte är en fullständig lista över biverkningar, utan snarare en allmän översikt. För en mer detaljerad lista, se den officiella patientinformationen som kommer med Flutide Nasal nässpray. Om Flutide inte är optimalt för dig, leta efter annan kortison mot allergi.

Källor:

 1. Detaljerat om läkemedlet – FASS
 2. Mer om dropparna – FASS