Det är bara naturligt att känna sig lite orolig om du skulle få en allergidiagnos, men det är inte det värsta som kan hända! Faktum är att de flesta som drabbas av allergier lever helt vanliga liv. När du väl har fått diagnosen kommer din läkare att råda dig att undvika de allergener som du reagerar på i så stor mån som möjligt. Fastän det kommer att innebära vissa förändringar behöver det inte påverka ditt liv i stor utsträckning. Mycket sitter i vanorna. Så, vad exakt kommer du att behöva förändra och i vilken skala?

Information på den här sidan:

Kommer jag att behöva ändra min diet?

Om du har diagnostiserats med en matallergi, måste du naturligtvis göra vissa ändringar i din kost. Eftersom det bästa sättet att undvika anafylaktiska reaktioner är att undvika utlösare – allergener – är det något som inte kommer att kunna undvikas tyvärr. Så, till exempel, om allergitestet visade att du är reagerar på jordnötter kommer du sannolikt att behöva eliminera dem helt från din diet. Så om du påverkas av en annan typ av allergi kommer du i linje med detta att behöva överväga vissa förändringar i din kost.

Histamin: Allergi och dess orsaker

De flesta allergisymtom är direkt kopplade till frisättningen av en naturligt syntetiserad förening som kallas histamin, som bevisligen förvärrar symtomen. Vissa livsmedel kan bidra till ökade nivåer av histamin även om de inte fungerar som allergener i ordets vanliga mening. Så du kommer sannolikt att rekommenderas att undvika dessa livsmedel eller åtminstone minska deras intag, särskilt under de perioder då andra utlösande substanser vanligtvis förekommer (till exempel under våren om du påverkas av pollenallergier). Livsmedel som är kända för att frisätta ett överskott av histamin innefatta:

 • Citrusfrukt
 • Tomater
 • Fisk
 • Fläsk
 • Kryddor

Det är dock viktigt att du rådgör med din läkare innan du gör några större förändringar i din kost. På så sätt kommer du att se till att din kost är forfarande väl balanserad trots de förändringarna. Allergier kan komma i många former – för att läsa mer om det kan du läsa vår artikel som dyker ner mer djuplodat i ämnet.

Medelhavsdieten för matallergier

Medelhavsdieten är världskänd – känd för att bidra till hälsa och välbefinnande hos individen, samtidigt som det avhjälper många problem; bland annat högt blodtryck, fetma, kranskärlssjukdom, eksem, astma och, lägligt nog, även matallergier. Fastän de flesta medier var skyndsamma med att publicera artiklar om denna underdiet, krävs ytterligare forskning för att bekräfta dessa antaganden.

Medelhavsdieten är utan tvekan hälsosam och välbalanserad, eftersom dess karakteristiska måltider är mestadels baserade på färsk frukt och grönsaker, fisk, nötter och begränsade mängder rött kött. Däremot har dess medicinska egenskaper ännu inte undersökts utförligt eller helt bekräftats.

Att använda probiotika

Vissa studier har haft till syfte att undersöka de möjliga sambanden mellan matsmältning och immunsystemets hälsa. För nu är förhållandet mellan de två ännu inte helt förstått och området är relativt outforskat. Medan vissa tillverkare tenderar att marknadsföra sina produkter som att de innehåller ”bra” bakterier (dessa produkter brukar kallas probiotika), är den verkliga effekten av dem ännu ej bekräftade.

Du är dock rekommenderad att börja använda probiotika – inte på grund av deras påstådda roll för att öka immunförsvaret, men på grund av deras förmåga att kompensera för de obalanser som kan uppstå när du ändrar din diet på grund av matallergier. Naturligtvis, efter samråd med din läkare, hjälper denna dig att antingen göra en ny kostplan eller genom att hänvisa till en specialist som hjälper dig med det. Det är viktigt att aldrig ändra din kost före rådfrågning med sjukvårdspersonal. Du bör se till att din kost täcker alla områden och är välbalanserad, vilket innebär att du intar föda från alla huvudmatgrupper.

Kan jag få en anafylaktisk reaktion efter träning?

Ja det kan hända, men det är ofta tvärtom! Att regelbundet motioner och delta i fysiska aktiviteter är särskilt viktigt för de som kämpar med överkänslighet. Beroende på hur ditt tillstånd ser ut kan vissa försiktighetsåtgärder dock behöva vidtas, och modifieringar kan göras för att minska sannolikheten för träningsformer som utlöser symtomen.

En betydande andel av de som kämpar med allergier kommer att uppleva vissa andningsreaktioner. Dessa kan vara, men är inte begränsade till:

 • Rinnande näsa
 • Täppta luftvägar
 • Stramhet i bröstet
 • Väsande lungor

Nästan alla dessa tillstånd kan förvärras av tung andning, vilket innebär att du borde prioritera att eliminera denna träningsformer som ökar risken för detta. När kroppen är under fysisk belastning tenderar man att andas genom munnen. Detta kan orsaka vissa problem på grund på flera sätt. För det första fungerar näsan som ett naturligt filter, och värmer luften innan det kommer in i andningsvägarna. Utöver detta innebär inandning av potentiella allergener genom munnen att ämnena sannolikt kommer att komma djupt in i andningsorganen.

Minska risken för allergisk reaktion vid träning

Lyckligtvis finns det flera handlingar du kan utföra för att minska sannolikheten för en anafylaktisk reaktion. Dessa inkluderar1:

 • Ordentlig uppvärmning
 • Att ta med dina mediciner när du ska träna
 • Håll koll på vädret – speciellt pollen- och föroreningsnivåer
 • Var väl utrustad – använd lämplig klädsel och ta nödvändig medicinering med dig (som lunginhalatorer eller EpiPen-enheter)
 • Var öppen med dina allergiproblem med din träningsinstruktör

Om du sedan tidigare har upplevt symtom på allergi efter fysisk aktivitet bör du kanske börja träna lätt i en säker miljö, där du ökar intensiteten av träningen allteftersom. De som har diagnostiseras med träningsinducerad anafylaxi rekommenderas också att träna, men att vara noga med att välja ett mindre intensivt träningspass. När det gäller träningsinducerad anafylaxi (inte att förväxlas med träningsinducerad astma) verkar det som att joggning ger störst risk för försämrat tillstånd. Då kan du till exempel försöka att springa på löpband inomhus istället2

Simsport och allergier: träna med astma

En träningsform som ofta framhävs som relativt säker, och till och med fördelaktig för människor som kämpar med allergier, är att simma. Inte bara för att det är en övning som aktiverar hela kroppen, men också den varma fuktiga luften kan minska sannolikheten för luftvägskomplikationer. Det är också värt att notera att det kan att ta lite tid och experimentlusta med de olika aktiviteterna innan du får hittar vad som sannolikt kommer att utlösa en allergisk reaktion för dig. För att kunna förstå dina triggers bör du vara uppmärksam på olika faktorer, bland annat:

 • Väder
 • Tid på dagen
 • Pollennivåer

Om du upplever en allergisk reaktion, försök att komma ihåg dessa detaljer och med tiden kan du hitta mönster i reaktionerna, vilket gör det enklare för dig själv att undvika utlösande faktorer i framtiden. Du kan hitta pollennivåerna via bland annat Pollenrapporten3.

Hur kommer allergin att påverka min livsstil?

Att införa träning och en balanserad diet i sitt liv är redan märkbara livsstilsförändringar. Fastän förändringarna kan kännas stora så är de på många plan positiva, eftersom de kommer att bidra till att uppnå och bibehålla ett hälsosamt kroppsindex (BMI) och allmän hälsa. Detta är något som alla bör bry sig om, eftersom träning och hälsosam kost är mycket fördelaktigt för allmänhälsan och för personer som drabbats av andra tillstånd, liksom högt blodtryck, högt kolesterol eller olika andra hjärt-kärlsjukdomar. Slutligen har nyare studier visat att fetma kan öka risken för allergier, särskilt hos barn, så dessa livsstilsförändringar kan också ses som förebyggande praxis.

Om du upplever att det finns andra sätt som tillståndet påverkar ditt liv eller ditt barns liv, kan vara en bra idé att prata med din läkare eller allergispecialist eftersom de kan ge dig värdefulla förslag på hur du eliminerar den negativa påverkan. För att läsa mer om hur du kan hantera ditt barns allergi, kan du läsa vidare om det här.

Källor:

 1. Träning och astma – Astma- och Allergiförbundet
 2. Så hanterar du din pollenallergi – Allt om Pollen
 3. Pollenriskprognos – Pollenrapporten