Är rekreationella droger skadliga? Marijuana skadoanalys

Marijuana, örten som hittades på kung Salomons grav (den klokaste mannen som någonsin var) – det är i alla fall så historien går – har länge varit i centrum för frågor om dess potentiella fördelar och potentiella skadliga effekter på människans kropp. Generellt betraktas den som en så kallad gateway-drog, som tar en till andra, mer allvarliga och skadliga droger såsom; metamfetamin, kokain, heroin etc. Uppfattningen och reglerna när det gäller användning av marijuana har börjat förändras snabbt de senaste tiderna.

Mycket tid, ansträngning och finansiering har gjorts för att förändra den allmänna uppfattningen av marijuana. Användningen av drogen och det sätt på vilket staten behandlar droganvändare har också börjat förändras gradvis med tiden.

Även känt rent medicinskt som cannabis och med andra slang-termer såsom: gås, weed, pot, dope, gräs och en mängd andra termer så är det en av de mest använda drogerna i Sverige, men ca 3% av befolkningen som har brukat marijuana de senaste 12 månaderna1 Cannabis upptar en unik plats inom läkemedelsområdet och har klassificerats som olagligt i de flesta jurisdiktioner runt om i världen. Dess medicinska fördelar och egenskaper kommer du att upptäcka när du läser den här texten. Emellertid har dess negativa inverkan, särskilt på ungdomar, sällan, om ens någonsin, ifrågasatts.

Farorna med Marijuana

Eftersom stora investeringar fortsätter att göras i den växande cannabisindustrin, med allt mer forskning som görs för att avkriminalisera och så småningom legalisera drogen är det utan tvekan att det fortfarande finns faror. Att känna till föreningarna i växten och förstå de potentiella farorna med det är av stor vikt för en användare.

Cannabis anses fortfarande vara mycket farligt. Det finns starka bevis för detta. Även med stora investeringar och inflytelserika personen som förespråkar legaliseringen av marijuana så är det fortfarande vida känt att cannabis har sina faror.

Faror med vanlig (kronisk) marijuanaanvändning inkluderar:

 • Potentialen för beroende – Forskning har visat att minst 10% av regelbundna marijuanaanvändare utvecklar ett beroende av drogen. Även om detta kan tyckas vara ett relativt litet antal, är det ett faktum att kroniskt beroende är något som är anledning till oro.
 • Ökad risk för cancer – Rökning marijuana kan vara farligt. Forskning och noggranna vetenskapliga analyser2 har identifierat minst 6 000 av samma kemikalier i marijuanarök som man kan hitta i tobaksrök. En problematisk upptäckt, särskilt med tanke på de massiva ansträngningarna från staten för att minska användningen av tobak.
 • Ökad risk att utveckla psykotiska sjukdomar – Forskning har bekräftat att marijuanaanvändning från tidig ålder kan resultera i ökad sannolikhet för psykotiska störningar, allt från schizofreni till andra mildare, men också mycket problematiska, psykotiska episoder såsom: ångest, paranoia, hallucinationer etc.
 • Ökad risk för bronkit – Trots allt, att röka marijuana är fortfarande att röka. Potentialen för lungrelaterade sjukdomar ökar drastiskt när man röker vad som helst. Bronkit uppstår när lungorna blir irriterade och inflammerade. På samma sätt som när man röker tobak kan marijuanarök sätta dina lungors hälsa i fara. Det är bra att försöka sluta röka helt och hållet.
 • Ökad risk för lungcancer – Liksom bronkit kommer lungcancer som resultat av rökning, oavsett om det är användning av tobak eller marijuana. Marijuana-användare är ofta helt omedvetna om att marijuanarökning är nästan lika skadligt för ens lungor som är tobaksrökning.

Finns det några fördelar med marijuana?

Debatten fortsätter att rasa på angående eventuella fördelar med marijuana, samt frågan om huruvida de potentiella fördelarna med drogen överväger vad som historiskt har betraktats som dess negativa effekter. En detaljerad undersökning om de terapeutiska fördelarna med cannabis av läkarna Charles W. Webb och Sandra M. Webb förespråkar marijuana som fördelaktigt, enligt deras forskning. De noterar att ”den hippokratiska eden påminner om ‘först, gör ingen skada’. Det kan inte markerad nog att det aldrig har varit någon som dött av överdos av cannabis. I själva verket har inga dödsfall kunnat härledas till de direkta effekterna av cannabis. Cannabis har en säkerhet som är överlägsen överlägsen alla andra smärtstillande läkemedel.”3

Argumentet har konsekvent gjorts att cannabis inte kan vara värre än så många andra droger som används för smärtlindring. Med det som sägs uppträder det emellertid som en något låg ambition för att få tillgång till de potentiella fördelarna med ett läkemedel. Eftersom forskning har expanderat och cannabis har blivit vanligare och mer accepterat i samhället har det varit personliga erfarenheter som har noterat fördelarna med läkemedlet för terapeutiska användningar.

Marijuana som smärtlindring?

Det mest övertygande argumentet för avkriminalisering av marijuana och dess sanktionerade användning är att det ger en hel del smärtlindring. Exempelvis är amerikanska fotbollsspelare några av de mest framstående förespråkare för användning av marijuana som smärtstillande medel. Amerikansk fotboll är en sport där idrottare utsätts för stor fysisk skada på regelbunden basis, där överväldigande förespråkande av drogen som smärtstillande har ökat intresse för att undersöka ämnet.

NFL-spelaren (National Football League) och Championship-vinnaren Martellus Bennett gick så långt som att uppskatta att omkring 89% av NFL-spelare använder marijuana.4. Ett anmärkningsvärt nummer som, om det är korrekt eller till och med nära, kan ge en viss trovärdighet till marijuana som en legitim smärtstillande.

Andra fördelar med marijuana

Även om marijuana har visat tecken på att ge betydande lindring för smärta har det också visat sig ha fördelar på andra områden, såsom:

Ångestbehandling (i låga doser)

En allmän konsesus är att marijuana används av många som ett medel för att få avslappning, men det är bevisat att för mycket rökning av marijuana kan resultera i extremt höga nivåer av ångest. Med detta i åtanke genomfördes forskning för att hitta den idealiska balansen. Forskare vid University of Illinois undersökte och upptäckte att THC eller tetrahydrocannabinol – den viktigaste psykoaktiva föreningen i marijuana – i låga doser kan minska ångest5.

Muskelryckningar

Även om det ses som något till naturen anekdotiskt, så utmärker sig marijuanas hälsofördelar när det gäller fysisk smärtlindring även för att lindra muskelspasmer.

Hjälp vid behandling av epileptiska anfall (och andra typer av anfall)

En av de andra viktiga föreningarna som finns i marijuana – cannabidiol – CBD verkar hjälpa människor med behandlingsresistent epilepsi, enligt forskning6.

Kan sakta utvecklingen av Alzheimers sjukdom

Även om bevisen för detta fortfarande är mycket minimala har den ledande myndigheten på Alzheimers – Alzheimers Society, bekräftat att vissa studier visat på att cannabis kan hjälpa till att behandla vissa beteendemässiga symptom på demens.7 Det finns dock inga konkreta bevis på att du verkligen kan behandla sjukdomen med gräs.

Legalisering av cannabis i Sverige

Vägen till legalisering av cannabis i Sverige sträcker sig mellan att vara en politisk fråga å ena sidan och samtidigt vara en fråga om hälsa och moral – beroende på vilken sida av det politiska spektrat man råkar vara på.

Cannabis blev i Sverige olagligt för eget bruk på 80-talet. Sedan dess har användandet bara ökat, vilket vissa experter delvis beror på de ekonomiska kriserna sedan dess, vilket har satt människor i prekära situationer. Det är idag olagligt i Sverige att inneha marijuana samt att odla eller distribuera det. I få fall kan vissa former av marijuana skrivas ut i medicinskt syfte.

Marijuana och dess ”konstnärliga egenskaper”?

Trots att det inte anses vara en hälsofördel så har många konstnärer på många olika områden förespråkat marijuana som ett sätt att sporra sin kreativitet. Det ansågs vara en av de få ”säkrare” psykoaktiva drogerna, och cannabis har varit föremål för stort beröm och uppmärksamhet från musiker och skapare. Det har krediterats för speciella stunder av konstnärlig glans.

En av de mest kända användare och förespråkare av cannabis är reggae-legenden och musikikonen Bob Marley. Känd för sina medvetna texter och sitt engagemang för anti-kolonialism och frihetskamp ​​var Robert Nesta Marley hängiven den rastafariska religionen. En framträdande del av den rastafariska religionen är användningen av marijuana som ett sätt att skapa en tranceliknande tillstånd när du utför ritualer.Marijuana kallas vanligtvis av rastafarians som ganja.

Marijuana och Hip Hop

Användningen av marijuana är central för en av de mest populära musikartiklarna i världen idag – hiphop. Det är mest känt inom hiphop-kretsar under slangtermen weed och används främst i musikvideor av de mest populära hiphopartisterna såsom Snoop Dogg, Jay Z, Meek Mill, Drake, Lil Wayne och andra.

Faktum är att många inflytelserika hiphopartister faktiskt har investerat mycket av sina intäkter från musik i den växande cannabisindustrin. Från Snoop Dogg och Wiz Khalifa till TI och Xzibit har hiphopstjärnorna från både idag och igår börjat spela en viktig roll i den rättsliga cannabisrörelsen om de inte redan varit viktiga aktörer tidigare, som användare.

Så finns det någon slutsats om marijuana?

Allt eftersom tiden går och grunderna för stöd till legalisering av marijuana blir ännu starkare blir det tydligare hur lite vi vet om de potentiella farorna med cannabis i allmänhet. Tidigare undersökande reporter för New York Times, Alex Berenson i sin senaste bok ”Tell Your Children”8 hävdar att det finns tillräckligt trovärdig forskning som starkt förbinder cannabisanvändning och psykisk sjukdom.

I sin bok fortsätter författaren att citera den ideella gruppen National Academy of Medicine som noterar att: ”Cannabisanvändning kommer sannolikt att öka risken för att utveckla schizofreni och andra psykoser, desto högre användningen är desto större är risken…”9.

Den klara och direkta rekommendationen mot marijuanaanvändning står i stark kontrast till den allmänna trenden i den offentliga diskussionen runt om i världen. Faktum är att man i Kanada nyligen har legaliserat rekreationell marijuana över hela landet10. Kanada var dock bara det andra landet i världen efter Uruguay att legalisera drogen.

Kommer Cannabis att legaliseras i Sverige snart?

I Sverige blomstrar det då och då upp debatter om huruvida narkotika borde legaliseras eller ej. Många gånger handlar diskussionen inte om legalisering av rekreationellt användande, utan snarare avkriminalisering och frågan vilken institution som borde anses vara ansvarig för att hantera narkotika. Till exempel argumenterade en samling jurister nyligen för att ansvaret kring personligt användande av narkotika borde skjutas till sjukvården, och inte det juridiska systemet.11

Marijuanas potentiella ekonomiska fördelar

Det är svårt att avgöra hur mycket marknaden för cannabis egentligen omsätter i Sverige. Det många som lobbar för legalisering menar är att staten hade kunnat tjäna in stora pengar på att hantera gräset, istället för att pengarna skulle gå till kriminella gäng.

Det som är säkert är dock att det måste finnas mer forskning när det gäller marijuana och dess medicinska fördelar innan sådana beslut tas. En stor del har lagts på anekdotiska bevis som inte kan betraktas som pålitliga. Å andra sidan är det uppenbart att det har varit för mycket uppmärksamhet på att straffade dömda för innehav och användning av marijuana, med för mycket betoning på fängelse och mindre på rehabilitering.

Samhället, individen och marijuana

Argumentet kan göras att potentialen för större ekonomiska fördelar genom beskattning av marijuana skulle vara fördelaktig för Sverige. Koppla detta till den avlastning som skulle ges för rättsväsendets institutioner och fängelser genom att minska åtalet för dessa relativt oskyldiga brott (dvs. innehav av marijuana, marijuanaanvändning etc.) och den vikt som ligger på staten för att hantera dessa problem kan minskas kraftigt.

Det är emellertid viktigt att väga fördelarna och de negativa effekterna av marijuana, på individnivå och på en övergripande nivå i samhället. Att se till att marijuana inte hamnar hos minderåriga, samtidigt som man säkerställer att den information som är nödvändig för att det ska kunna användas effektivt (som vid medicinska användningsområden) är allmänt tillgänglig.

Även dess rekreationella användning, ideala mängder som används, branding, kvantiteter etc. är alla ämnen att överväga om marijuana borde bli allmänt tillgänglig och lagligt. Det är dock säkert att det finns ett större behov av mer information och omfattande forskning så att marijuana kan göras från att anses vara ett skadligt medel som inte kan fungera som ett läkemedel (som lagen för närvarande ser det som) till en ekonomiskt fördelaktig och användbart läkemedel.

Källor:

 1. Cannabisanvändning i befolkningen – Folhälsomyndigheten
 2. Orsakar marijuana cancer? – Psychology Today
 3. Terapeutiska fördelar med cannabis – Webb & Webb
 4. Ungefär 89% av NFL-spelare använder marijuana
 5. Låg dos av THC kan lindra stress, mer gör precis det motsatta
 6. Cannabidiol hos patienter med behandling sresistent epilepsi
 7. Cannabis oc demens – Alzheimer’s Society
 8. Länk mellan marijuana och schizofreni
 9. Cannabis och Cannabinoiders hälsoeffekter
 10. Kanadas brist på marijuana efter legalisering – SvD
 11. Avkriminalisera bruk av narkotika i Sverige – Aftonböadet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *