Kannabiksen käyttö: Onko marihuana terveydelle haitallista?

Kannabis (marihuana) on jo pitkään ollut keskeisessä asemassa ihmisten mielessä, sen mahdollisten hyötyjen sekä haittojen takia. Yleisesti sitä pidetään ensimmäisenä askeleena muille vakavammille ja paljon haitallisemmille huumeille, kuten metamfetamiinille, kokaiinille tai heroiinille. Riskeistä huolimatta, se on Suomessa yleisimmin käytetty laiton huume. Marihuanan yleisen käsityksen muuttamiseen on käytetty paljon aikaa, vaivaa ja rahaa. Kannabiksen käyttö ja tapa, jolla valtio kohtelee huumeidenkäyttäjiä, on myös muuttunut asteittain ajan myötä.

Kannabiksen vaarat

Kannabisteollisuuteen tehdään edelleen suuria investointeja ja yhä useampi tutkimus tekee parhaansa yrittääkseen dekriminalisoida ja lopulta laillistaa kyseisen huumeen. Sen laittomuus viittaa kuitenkin mahdollisiin vaaroihin. Kasvin sisältämien yhdisteiden tuntemus ja sen käytön mahdollisten vaarojen ymmärtäminen on käyttäjän kannalta ratkaisevan tärkeää.

Kannabista pidetään edelleen erittäin vaarallisena. Vantaa.fi:n mukaan ”kannabiksen käyttö lisää skitsofreniaan sairastumisen vaaraa ja masentuneisuutta”.1 Vaaroista huolimatta monet haluavat laillistaa kyseisen huumeen niin kuin eräät Yhdysvaltain osavaltiot.

Jatkuvan (kroonisen) marihuanan käytön vaaroja ovat:

  • Riippuvuus: tutkimukset ovat osoittaneet, että vähintään 10% marihuanan käyttäjistä kehittää riippuvuuden.
  • Lisääntynyt syöpäriski: tutkimukset ovat tunnistaneet vähintään 6 000 samaa kemikaalia kannabiksessa kuin tupakansavussa. Useat valtiot tekevät paljon tupakoinnin vähentämiseksi, joten kyseinen lukema on huolestuttava.
  • Psykoottisten sairausten riski: tutkimukset ovat vahvistaneet, että marihuanan käyttö varhaisessa iässä voi johtaa lisääntyneeseen psykoottisten sairauksien todennäköisyyteen, kuten skitsofreniaan ja muihin lievempiin mutta myös hyvin ongelmallisiin psykoottisiin jaksoihin, kuten ahdistuneisuuteen, paranoiaan ja hallusinaatioihin.
  • Keuhkoputkentulehdukset: marihuanan polttaminen on edelleen tupakointia. Keuhkoihin liittyvien sairauksien riski lisääntyy huomattavasti, kun tupakoi mitä tahansa ainetta. Keuhkoputkentulehdus ilmenee, kun keuhkot ärsyyntyvät ja tulehtuvat. Samoin kuin tupakointi, marihuanan savu voi asettaa keuhkot vaaraan.
  • Lisääntynyt keuhkosyövän riski: Samoin kuin keuhkoputkentulehdus, keuhkosyöpä voi ilmetä tupakoinnin seurauksena riippumatta siitä, poltatko tupakkaa vai kannabista. Kannabiksen käyttäjät ovat yleensä tietämättömiä siitä, että marihuanan polttaminen on lähes yhtä haitallista keuhkoille kuin tupakointi.

Onko kannabiksen käytöllä hyötyjä?

Voivatko kannabiksen mahdolliset edut olla suuremmat kuin sen tutkitetusti todistetut negatiiviset vaikutukset? Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian tutkijat näyttivät olevan sitä mieltä. Vahvaa tutkimusnäyttöä oli esimerkiksi siitä, että kannabis ja kannabinoidit pystyisivät lievittämään kipua, kuten vähentämään kemoterapiahoidossa olevien syöpäpotilaiden pahoinvointia ja oksentelua. Vahvaa näyttöä oli myös siitä, että toisin kuin tupakointi, säännöllinen kannabissätkän polttaminen ei lisäisi syöpäriskiä esimerkiksi keuhkosyövän osalta. Sen sijaan muut tyypilliset tupakoitsijoiden vaivat, kuten krooninen yskä, toistuvat keuhkoputkentulehdukset ja lisääntynyt limaneritys vaivaisivat myös kannabiksen polttajia.2 Lisäksi monet ovat tuoneet esille muut kivunlievitykseen käytetyt lääkkeet ja sanoneet, että kannabis ei voi olla vaarallisempaa kuin muut kyseiset lääkkeet. Tämä ei kuitenkaan sinäänsä ole mikään kannabiksen hyöty.

Kannabis kivunlievittäjänä?

Kaikkein vakuuttavin argumentti marihuanan dekriminalisoinnista ja sen seuraamuksista on sen toimivuus kivunlievitykseen. Amerikkalaiset jalkapalloilijat ovat joukko sen tunnetuimmista kannattajista, sillä monet kyseisistä urheilijoista käyttävät marihuanaa kipulääkkeenä. Amerikkalaisessa jalkapallossa urheilijoille aiheutuu paljon fyysisiä ongelmia säännöllisin väliajoin. Tämä on lisännyt aiheen kiinnostavuutta ja uusia tutkimuksia kivun lievityksen suhteen.

Muut hyödyt

Ahdistuneisuushoito (pieninä annoksina): monet käyttävät kannabista rentoutumiseen, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että liian suuri annostus voi johtaa pahempiin ahdistuksen tunteisiin. Tästä huolimatta, pienet annokset voivat auttaa pitämään ahdistuneisuuden poissa.

Lihaskouristukset: kannabiksen kivunlievitystoiminto ylettyy lievittämään myös lihaskouristuksia.

Epilepsiakohtaukset: Kannabis voi tarjota apua myös epileptisiin kohtauksiin tai muihin samanlaisiin tilanteisiin.

Alzheimerin taudin hidastaminen: Todisteet tästä ovat edelleen hyvin vähäisiä, eräät tutkimukset kuitenkin osoittavat, että kannabis voi auttaa hoitamaan tiettyjä dementian käyttäytymisoireita. Siitä ei kuitenkaan ole mitään konkreettista näyttöä, että kannabis voisi hoitaa tautia.

Haitallista vai haitatonta?

Ajan kuluessa keskustelu kannabiksen käytöstä tulee luultavasti saamaan yhä enemmän kannattajia. Tästä huolimatta, olemme yhä enemmän tietoisia omasta tietämättömyydestämme kannabiksen käytön vaarojen suhteen. Entinen New York Timesin journalisti Alex Berenson mainitsee kirjassaan ’Tell Your Children’ linkistä kannabiksen käytön ja mielenterveysongelmien välillä, erityisesti skitsofrenian. Hän selittää pitkään jatkuvan käytön lisäävän riskiä entisestään. Hänen mielestään näyttöä on kertynyt tarpeeksi yhdistääkseen nämä kaksi toisiinsa.3

Tämän kaltaiset marihuanan vastaiset tutkimukset ovat ristiriidassa yleisen mielipiteen kanssa, sillä esimerkiksi Kanadassa kannabis laillistettiin vastikään koko maassa. Kanada oli kuitenkin vasta toinen maa, jossa kyseinen huume laillistettiin. Ensimmäinen oli Uruguay.

Yhteiskunta, yksilö ja kannabis

Voidaan väittää, että mahdollinen taloudellinen hyöty laillistetusta marihuanasta verotuksen kautta, olisi erittäin hyödyllistä valtiolle. Lisäksi, vankiloiden ja oikeuslaitosten ei tulisi toimia näiden vaarattomien rikosten pohjalta (kannabiksen hallussapito sekä käyttö). Valtion osallistumista kyseisiin ongelmiin voitaisiin laskea huomattavasti.

On kuitenkin tärkeää, että tasapaino marihuanan etujen ja kielteisten vaikutusten välisessä punnitsemisessa yksilö- sekä yhteiskunnallisella tasolla löytyy. Olisi tärkeää myös varmistaa, että marihuanaa ei pääsisi alaikäisten käsiin ja samalla pitää huolta siitä, että kannabiksen hyödyt ja haitat olisivat laajalti tutkittuja ja tieto helposti saatavilla.

Se on kuitenkin varmaa, että tarvitaan enemmän tietoa ja kattavia tutkimuksia siitä, että voidaanko kannabista laillistaa vai ei.

Lähteet:

  1. Kannabiksen vaikutukset – Vantaa
  2. Kannabiksen hyödyt – Tekniikkatalous
  3. Link between marijuana and schizophrenia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *