Lider du av brustet hjärta? Ja, det är ett riktigt tillstånd – har du det?

I litteratur, eller till och med i vardagliga konversationer, brukar en person med krossat hjärta vanligen känna emotionell besvikelse eller någon form av överväldigande stress, som sannolikt är relaterad till kärlek – dvs. en förlorad partner, ett avslutat förhållande, en missad möjlighet eller bara att ha förlorat någonting eller någon nära och kär. Det kan vara på en känslomässig nivå, eller till och med på psykologisk nivå, men sällan, om någonsin, har begreppet brustet hjärta uttryckts med en fysisk konnotation i åtanke. Nu ska det förändras. Under de senaste åren har forskare upptäckt vad många har misstänkt för länge sedan – att överdriven stress och till och med fysisk sjukdom kan leda till ett tillstånd som inom medicinen är känt som takotsubokardiomyopati eller mer känt som brustet-hjärtsyndrom, eller Broken Heart Syndrome. Det här syndromet är faktiskt vanligare hos kvinnor än män.

Vad kan orsaka syndromet brustet hjärta?

Oavsett om det beror på ett faktiskt krossat hjärta eller någon allvarlig sjukdom som orsakar stress, så kan broke heart syndrome nästan kännas som en hjärtinfarkt. Dessutom kan tillståndet också orsakas av en underliggande allvarlig sjukdom såsom cancer, hjärtsjukdom eller som ett resultat av svårigheter efter en operarion.

Broken Heart Syndrome betraktas som ett tillfälligt tillstånd med begränsad sannolikhet för dödlig utgång eller allvarlig skada, men kan vara ett tecken på ett allvarligt underliggande problem. Ur en rent medicinsk synpunkt kan tillståndet karakteriseras som en störning i hjärtats pumpning av blod. Hjärtat kan också reagera på en plötslig ökning av stresshormoner, vilket medför en grad av belastning på hjärtat och omgivande blodkärl, vilket resulterar i symptom som är relaterade till hjärtinfarkt.

Är ett känslomässigt brustet hjärta kopplat till Broken Heart Syndrome?

Den lätta kopplingen mellan både det fysiska tillståndet av brustet hjärtsyndrom och känslomässig hjärtsmärta är för uppenbart att inte nämna. Forskning har bekräftat att höga stressnivåer (som kan upplevas efter en tumultartad separation) är nära kopplat till brustet hjärtsyndrom.

Övervakning av stressnivån är avgörande för att förhindra otillbörligt tryck och belastning på hjärtat och organen som omger det. Uppkomsten av takotsubo kännetecknas av en försvagning av vänster ventrikel, som är hjärtats främsta pumpkammare. Detta uppstår vanligtvis när det finns en ökning av stresshormoner i och runt hjärtat. Eventuella plötsliga händelser som leder till otillbörlig stress på vad som kan vara ett redan oroligt organ kan medföra takotsubokardiomyopati.

Påverkan av känslomässig stress på ditt hjärta

En känslosam separation kan ge sådan mental och fysisk stress att ens kropp kan reagera på okonventionella sätt. Forskning som presenterades i den berömda publikationen Psychology Today visade resultat som bekräftade hypotesen att en tumultartad social eller känslomässig händelse, specifikt vid ett uppbrott i den här forskningen, kan påverka människan fysiskt lika mycket som det påverkar en psykologiskt. Psychology Today uttrycker sig om saken: ”Genom att använda fMRI-skanningar, bedömde forskarna vilka hjärnområden som lyser upp när deltagarna tittade på bilder av sina ex-partner och samtidigt tänkte på erfarenheter som de hade delat… Forskarna fann att samma delar av hjärnan lyste upp när individer tittade på partnerbilder eller tänkte på erfarenheter av fysisk smärta, men inte när de tittade på vilder av vänner.”1 En anmärkningsvärd upptäckt på många sätt; Men många av oss kanske redan har varit intuitivt medvetna om detta.

Broken-heart syndromet är till 99,9% förekommen av en känslomässigt traumatisk händelse. Dessa händelser kan inkludera men är inte begränsade till: en älskad persons plötsliga död, känslomässig förödelse dvs. separation, förlust av en vän, ekonomiska problem, psykologiska problem, dvs. psykisk sjukdom, depression etc. En av de mer auktoritativa listorna av potentiella orsaker till Broken Heart Syndrome skrevs av American Heart Journal och innehåller följande:

Stressfaktorer associerade med Broken Heart Syndrome

 • Plötsligt blodtrycksfall
 • Allvarlig sjukdom, operation eller medicinsk procedur (t ex. hjärtstresstest)
 • Svår smärta
 • Våld i hemmet
 • Astmaattack
 • Dåliga nyheter (såsom en diagnos av cancer)
 • Bilolycka eller annan olycka
 • Oväntad förlust, sjukdom eller skada av nära släkting, vän eller husdjur
 • Häftigt bråk
 • Ekonomisk förlust
 • Stark rädsla
 • Tala inför publik
 • En överraskningsfest eller annan plötslig överraskning

Källa: Prasad A, et al. American Heart Journal (2008), vol. 155, nr 3, sid. 408-17.

Även om detta tillstånd har visat sig vara fullständigt återställbart, så bör det tas på allvar. Den emotionella orsaken för det mer konventionella hjärtfelet som orsakas av partnerseparation borde inte tas lätt eftersom det som tidigare noterats kan leda till verkliga skadliga fysiska effekter.

Här är några likheter mellan broken heart syndrome och den mer traditionella känslomässiga känslan av ett krossat hjärta:

 • Det är troligen tillfälligt (även om vissa kanske argumenterar annars)
 • Det är förknippat med en hög grad av känslomässig stress

Lider du risk för Broken Heart Syndrome?

Att vara medveten om de faktorer som sätter dig i risk för att lida av hjärtsyndrom eller andra typer av hjärtrelaterade sjukdomar är viktigt, särskilt med tanke på det otroligt stora antalet dödsfall som orsakats av hjärtrelaterade sjukdomar, vilket är en av de vanligaste anledningarna till för tidig död. Det finns dock ett ljus i slutet av tunneln. En av de viktigaste positiva sakerna när det gäller detta syndrom är att det är helt och hållet återställbart. I själva verket är man enligt Harvard Health återställd efter en månad.2

Forskningen har först nu startat på en väsentlig nivå för att undersöka andra orsaker och potentiella förebyggande åtgärder för takotsubokardiomyopati. Det var först år 1990 som sjukdomen beskrevs i Japan efter det att man sa att en patients hjärta liknade en japansk bläckfiskkruka – följaktligen namnet takotsubo. Koppla samman detta med det faktum att det australiska medicinska broderskapet först ansåg detta som ett legitimt hälsotillstånd för bara tio år sedan, och vi har ett fall av ett tillstånd som kräver mycket mer omfattande forskning.

Hantera ett brustet hjärta på ett hälsosamt sätt

Med allt detta sagt är det viktigt för tålamodet att se till att inte bara hålla fysiskt hälsosamma vanor och hålla sig i gott skick, men se till att ditt psykologiska och emotionella välbefinnande också är prioriterade när du ser till din övergripande hälsa.

Användningen av vissa typer av läkemedel och mediciner kan också öka risken för Broken Heart Syndrome genom att öka flödet av stresshormoner till hjärtat.

Läkemedel som potentiellt kan bidra till Broken Heart Syndrome:

 • Epinefrin (EpiPen, EpiPen Jr), som används för att behandla allvarliga allergiska reaktioner eller ett allvarligt astmaattack
 • Duloxetin (Cymbalta), en medicin som ges för att behandla nervproblem hos personer med diabetes eller som behandling för depression
 • Venlafaxin (Effexor XR), som är en behandling för depression
 • Levotyroxin (Synthroid, Levoxyl), ett läkemedel som ges till personer vars sköldkörtlar inte fungerar ordentligt

Kan jag dö av ett brustet hjärta?

Det beror på. Sannolikheten för att man lever ett fullt och hälsosamt liv efter att ha lidit av det medicinska tillståndet är helt möjligt. I ett visst fall, efter jordbävningen i Christchurch 2011 som dödade 185 personer i Nya Zeeland, konstaterades att över 20 patienter drabbades av brustet hjärtsyndrom i efterdyningarna.3 Den uppenbara chocken och traumat av en sådan händelse – en jordbävning – påverkade individerna så oerhört i den utsträckning att de kvarstod med de återstående effekterna i form av takotsubokardiomyopati. Det har inte rapporterats om huruvida dessa patienter hade redan existerande tillstånd av någon form. Broken Heart Syndrome undersöks och studeras fortfarande, men det anses för närvarande inte vara en dödlig sjukdom, även om det i värsta fall kan resultera i svår hjärtsvikt. Därför är det kritiskt viktigt att ringa till en läkare vid allvarliga bröstsmärtor eller andra misstänkta hjärtproblem.

När det gäller känslomässigt tillstånd för ett ”brustet hjärta” är det ett fall helt i sig självt. Det sätt på vilket vi alla tar itu med känslomässig hjärtbrist varierar. I de flesta fall tar det tid. Som det gamla ordspråket går: tiden läker alla sår.

Betydelsen av psykologisk och emotionell hälsa

Att upprätthålla ett jämt humör, hålla kontroll över sina känslor och säkerställa en välbehövlig balans mellan arbete och fritid är avgörande för att upprätthålla ens övergripande hälsa. Många gånger efter en svår händelse i livet, är de allmänna vanorna som följer lika viktiga eller till och med mer än vanligt för ens välbefinnande. Frigörelsen från sociala kretsar, om det är vänner eller familj, och de negativa vanorna som vad man äter, alkoholism etc. kan förvärra vad som bara kan ha varit mindre hälsofrågor. Faktum är att dessa vanor spelar lika stor roll för att döma en till långa perioder på sjukhuset eller till och med att möta sin grav alltför tidigt.

Det finns fem rekommendationer som viktiga för att hjälpa till att upprätthålla ett stabilt och positivt mentalt tillstånd4:

 • Anslut – Utveckla relationer och håll dig socialt uppkopplad. Familj och vänner är viktiga, trots allt är vi sociala varelser.
 • Var aktiv – Det betyder inte nödvändigtvis att du måste gå till gymmet, men du borde vara så aktiv som möjligt och träna regelbundet. Sport, promenader, jogging, vad som helst håller dig mentalt och fysiskt igång.
 • Fortsätt lära – Kontinuerligt lärande ger en känsla av prestation och något att se fram emot.
 • Ge till andra – En liten handling av vänlighet känns överallt. Det hjälper inte bara mottagaren, utan också den som ger.
 • Var uppmärksam – Var medveten om nuet; var ”självmedveten” och njut av nutiden. Det förflutna är förflutet, och framtiden kommer komma hit snart nog.

Källor:

 1. Neurovetenskap om separation – Psychology Today
 2. Broken Heart Syndrome – Harvard Health
 3. Ja, du kan dö av ett krossat hjärta – ABC News
 4. Förbättra mental välbefinnande – NHS

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *