Hur stress påverkar studenter på universitet

Hvordan påvirker stress unge

Att lära sig att hantera stress är ett viktigt verktyg i livet. Första gången de flesta av oss möter någon form av allvarlig stress är vanligtvis när en börjar på universitetet. Att vara medveten om hur man handskas med stress på universitetet och hur man kommer förbi de hinder som många av oss möter är viktigt för att uppnå framgång, inte bara i skolan utan även i senare i livet.

Effekten av stress på studenter kan ofta tas för givet, något som gör att man ofta glömmer hur stress påverkar ens akademiska resultat och allmänna studentliv. En studie har visat hur överdriven och långvarig stress (speciellt hos universitetsstudenter) kan trigga igång flera olika sjukdomar vilket potentiellt kan leda till långvarig sjukdom. 1

Verkligheten är den att stress kan leda till permanenta skador på ens livskvalitet och förstöra den delen av livet som annars skulle vara en äventyrlig och njutningsfull tid full av lärande och utforskande. Vad som är mer, dina akademiska resultat riskerar att försämras om stress och ångest inte handskas med korrekt.

Vad är stress?

Vad är egentligen stress? När du är stressad är det nästan som om din kropp är i ett konstant stadie av beredskap. Du drabbas sedan av stressrelaterade symtom vilka kan vara väldigt jobbiga beroende på din allmänna nivå av stress. Det är vanligtvis vid denna punkt människor börjar förstå att något står fel till.

Enligt Harvard Health leder stress till en kronisk aktivering av den mänskliga överlevnadsmekanismen.2 När man utsätts för detta under en längre tidsperiod kan det leda till en försämrad hälsa på lång sikt.

Delar av hjärnan aktiveras vid stress

När du upplever ett stressfullt moment skickar amygdalan(området i hjärnan som är ansvarigt för emotionella reaktioner) en signal till hypotalamus(hjärnans kontrollcenter). Hypotalamus – området som kontrollerar vilka nervsignaler som skickas ut i kroppen och autonoma funktioner reaktioner som till exempel blodtryck och andning – kommunicerar sedan vidare detta till resten av kroppen. Denna signal leder till en ökad puls, blodflöde och andra symtom som är relaterade till stress.

Stressfaktorer för studenter

Vilka är faktorerna som orsakar stress hos studenter? Som många av oss vet kan alla deadlines och tentorna vara lite jobbiga. En del av oss kan bara vifta bort dessa bekymmer och ta det som det kommer, men för en stor andel kan det nästan kännas som liv eller död. Vare sig var pressen kommer från kan det kännas som om du bär hela världen på dina axlar.

Vad orsakar stress för studenter?

Akademisk stress

Enligt en studie defineras akademisk stress som “ångest och stress som härstammar från skolning och utbildning”3 Att kunna balansera de akademiska kraven med andra aktiviteter har visat sig vara en stor utmaning för många studenter.

Dålig tidshantering

Även för vuxna kan det vara svårt att balansera jobb och vardag, så bara gissa hur svårt det måste vara för en genomsnittlig student. Se till att du lägger ner lagom mycket tid på alla de saker du behöver få gjort för att vara säker på att få lite lugn och ro i sinnet.

Press att kombinera betalt arbete med studier

Att ha ett deltidsjobb vid sidan av studierna är en verklighet för många studenter. Enligt forskning genomförd av Georgetown University Center on Education and the Workforce har omkring 70% av alla studenter under de senaste 25 åren varit anställda under tiden de studerat på universitetet. 4 Det är en väldigt stor andel av alla universitetsstudenter, och sätter verklig press på att balansera skolarbete med jobb.

Studielån/Ekonomi

Svårigheter med att få ekonomin att gå ihop är en av de största stressfaktorerna. Problem med att hitta studiestöd eller med att betala tillbaka lån kan leda till enorma mängder stress för många studenter.

Dåliga matvanor

För många studenter räcker det med att försöka få en utbildning. Att även behöva tänka på att äta varierat och nyttigt kan bli alldeles för svårt att hantera.

Effekten av stress bland studenter

Effekterna av stress på studenter kan både vara kortvariga och långvariga. Som student kan de negativa konsekvenserna av akademisk stress leda till många problem och även potentiellt förhindra dig att framgångsrikt klara av dina studier. När du väl har blivit utsatt för stressfulla situationer under en längre tid kan din kropp reagera på följande sätt:

Utbrott

Oro orsakad av stress kan leda till att du börjar se situationer i ett dåligt ljus. Även i de situationer då du endast drabbas av mild irritation kan dina muskler redan vara så pass spända att minsta lilla känsla av störning kan leda till ett oproportionellt stort utbrott.

Inaktivitet

Enligt en studie genomförd av forskare på Yale Stress Center, Yale University School of Medicine finns det en direkt korrolation mellan psykologisk stress och fysisk aktivitet. 5 Inte bara leder det till en minskad motivation utan orsakar även en minskad allmän aktivitet. Som student finns det inget värre, då det är nödvändigt att vara engagerad och aktiv för att nå sina önskade resultat.

Minnesluckor

Har du någonsin känt att du inte kan komma ihåg allt du läste natten innan tentan? Troligtvis är det bara vanlig nervositet som många känner innan de ska skriva prov. Tänk dig nu att du har denna nervositeten mest hela tiden. Det kan leda till minnesluckor orsakade av stress. Emotionella sjukdomar som stress och ångest kan orsaka glömska, förvirring och koncentrationssvårigheter. Detta kan var mycket svårt att handskas med som student. 6

Social ångest

I en del extrema fall kan höga nivåer av stress och ångest leda till oro i sociala situationer och resultera i social ångest. Enligt forskning gjord av Bonn Universitetet i Tyskland undviker personer med social ångest siutationer när de riskerar att bli dömda av alla, något som kan leda till att man undviker situationer i livet. 7 Denna forskning har satt särskilt fokus på de genetiska kopplingarna till social ångest och betonar symtom som hjärtklappning, darrningar och andnöd, symtom som påminner väldigt mycket om stress.

Symtom på stress kan också inkludera:8

 • huvudvärk
 • muskelspänning eller smärta
 • yrsel
 • sömnproblem
 • känner sig trött hela tiden
 • äter för mycket eller för lite

Handskas med stress på universitetet

Problemet här är att handskas med stress kan även i sig själv vara stressigt. Universitetsstress och ångest bland studenter har varit en del av vårt samhälle under en lång tid. Om du lider av symtom på stress är det viktigt att du tar dessa seriöst och kom ihåg att det

Några tekniker som kan hjälpa dig att handskas med stress är:

 • Förbättra din tidshantering
 • Undvik nikotin, koffein och alkohol
 • Se till att få mer sömn
 • Bli mer fysisk aktiv
 • Prata med någon
 • Le mer!

Källor:

 1. Stress & Quality of Life among University Students – Science Direct
 2. Understanding the Stress Response – Harvard Health
 3. Study on Academic Stress – IJHSSI
 4. Working while Studying – Georgetown University
 5. Effects of Stress on Exercise – NCBI
 6. Memory Loss – Mayo Clinic
 7. Social Phobia – University of Bonn
 8. How to Deal with Stress – NHS

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *