Utvecklat och marknadsfört av läkemedelsföretaget IVAX, Salamol är en astmabehandling som finns i många olika former. Oavsett om det kommer som standardinhalator, så kallad Easi-Breathe-inhalator eller Steri-Neb (nebuliseringsform), är Salamol ett av de ledande läkemedlen som finns tillgängliga på marknaden för behandling mot astma.

Information på den här sidan

Denna medicin har utvecklats för att lätta på akuta symtom eller förebygga en attack när behandlingen används 15 minuter innan du utsätts för en känd astmatrigger. Därmed kan Salamol både verka direkt när symtomen förvärras  och som ett förebyggande medel exempelvis innan träning eller om du ska till ett område som drabbats av allergener. Med dess snabba verkningsmekanism är det inte svårt att se hur läkemedlet fått sådan stor popularitet.

Salamolsulfat och astmahantering

Within the United Kingdom alone, there are more than 5.5 million diagnosed asthmatics, with a number of people inadequately managing their condition being even higher. The symptoms associated with asthma are easily recognizable and are a part of common knowledge today. They range from coughing and shortness of breath, to more severe breathing difficulties and wheezing. Salamol is designed to address these symptoms and provide immediate relief.

While there is, as of now, no consensus in the medical community regarding the root causes of asthma, much is known about this condition. Most importantly, the scientist have identified or disruption of regular sleep patterns can bring on an exacerbation of symptoms in some individuals.

Symptomen som är associerade med astma är lättigenkännliga och de flesta känner även igen de mest klassiska symtomen på astma. De sträcker sig från hosta och andfåddhet, till svårare andningssvårigheter och väsande andning. Salamol är utformad för att hantera dessa symptom och ge omedelbar lättnad.

Medan det hittills inte finns någon förståelse kring de grundläggande orsakerna bakom astma vet man ändå väldigt mycket om själva tillståndet. Viktigast av allt har forskare identifierat de faktorer och stimuli som spelar en viktig roll vid astmaattackernas början och beskriver också noggrant de processer som äger rum i lungorna som kan anses vara den fysiologiska grunden för de symptom som kan utvecklas. Dessa upptäckter gjorde det möjligt för läkemedelsföretag att utveckla effektiva läkemedel som syftade till att förhindra dessa processer och hjälpte därmed astmatiker att bättre kunna undvika möjliga utlösare.

De vanligaste utlösande faktorerna kan vara mycket varierade. Allt från rök, kall luft och damm till allergener som pollen, mögel och djurhår kan ligga bakom ett anfall. Även saker som stress eller avbrott i vanliga sömnmönster kan medföra en förvärring av symtom hos vissa individer.

Salamol för att lindra astmaattacker

När symtomen på astma förvärras och manifesterar sig i plötsliga, svåra episoder kallas detta astmaattacker. De farligaste kräver omedelbar medicinsk hjälp men de mildare, som vanligtvis upplevs av astmatiker, kan hanteras med kortverkande beta-2 agoinst som Salamol. Denna typ av medicin kommer att ge en kort, men omedelbar lättnad som tillåter användaren att andas normalt och fortsätta med sina vardagliga aktiviteter.

Eftersom huvudorsaken till astma är inflammation i de luftvägar som förbinder lungorna med luftrören måste de läkemedel som behandlar besvären ta itu med detta problem i första hand. När den drabbade får förvärrade besvär kommer muskelvävnaden som omger de inflammerade luftvägarna att börja kontrahera, ytterligare inskränka luftvägarna och göra andning svår, speciellt när överflödigt slem är närvarande.

Salamol delar sin aktiva substans, salbutamol, med det mer populära läkemedlet Ventolin. Salbutamol verkar genom att stimulera beta-2 receptorer i lungorna. På så sätt bidrar det till avslappning av muskelvävnaden i lungorna vilket leder till utvidgning av bronkerna och minskning av intensiteten hos symtomen.

Hur använder jag Salamol?

Precis som med alla receptbelagda läkemedel är det viktigt att följa en läkarens instruktioner vad gäller metod och användningsfrekvens. En sjukvårdspersonal ger dig alla detaljer som du behöver veta när du använder dig av Salamol och genom att följa dessa instruktioner garanterar du maximal effektivitet av behandlingen med minimal risk för eventuella biverkningar.

Hur använder jag Salamol Easi-Breathe?

Salamol Easi-Breathe skiljer sig inte mycket från den vanliga inhalatorn, även om det är lite lättare att använda och som därmed kan det också vara lämpligt för barn. De vanligaste riktlinjerna vid användning är följande:

 • Utgångspunkten är en puff för de flesta patienter
 • Efter du tagit en dos är det nödvändigt att vänta minst fyra timmar innan du tar en till
 • Ta aldrig mer än fyra doser per dag
 • Använd endast läkemedlet för att lindra symtomen på astmaanfall
 • Förebyggande användning rekommenderas endast när exponering för utlösande faktorer anses vara troligt
 • För att använda medicinen tar du först av locket
 • Skjut ett par testskott i luften
 • Skaka enheten
 • Andas ut helt
 • Sätt inhalatorn mot din mun
 • Andas in djupt
 • Håll andan i 10 sekunder, eller så nära denna längd som du kan
 • Om din dos är mer än en puff, vänta minst en minut innan du tar den andra

Vilka biverkningar finns?

Nästan alla receptbelagda läkemedel kommer med sitt eget utbud av potentiella biverkningar, och detsamma gäller Salamol. De som du bör vara särskilt medveten om inkluderar symptom som liknar allergisk reaktion eller den allmänna försämringen av astmasymptom. Om något av dessa inträffar, var noga med att kontakta akuten omgående och be om professionell rådgivning.

Bortsett från dessa mycket farliga problem som är gemensamma för alla astmaläkemedel har några andra mer vanliga problem identifierats, bland annat:

 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Irritation i mun och hals
 • Muskelkramper
 • Lägre nivåer av kalium i blodet
 • Svårighet att sova
 • Klåda

Är det säkert för mig att använda Salamol?

Salamol anses vara en säker astmabehandling men det finns vissa kontraindikationer och situationer där läkare kan råda mot användningen av detta läkemedel. Till exempel kan andra läkemedel störa Salamol vilket kan ha potentiellt oförutsägbara konsekvenser. Du ska i generellt sätt inte använda Salamol om du för närvarande tar:

 • Betablockerare
 • Tricykliska antidepressiva medel
 • Diuretika
 • Metronidazol
 • Disulfiram

På samma sätt kan vissa underliggande förhållanden vara problematiska, och dessa inkluderar:

 • Problem med sköldkörteln
 • Högt blodtryck
 • Diabetes
 • Hjärtsjukdom
 • Oregelbunden hjärtrytm
 • Angina
 • Glaukom
 • Hypoxi

Slutligen, om du är gravid eller ammar, är det bäst att samråda med din läkare om säkerheten för din behandling. Det finns inga hårda regler när det gäller detta och den möjliga förändringen av medicin beror mest på den dos du har ordinerat.