En astmaattack kännetecknas av en plötslig och akut förvärring av de symtom som kopplas till astma, något som leder till allvarliga andningsförsvåringar. Alla astmatiker vet att dessa attacker kan utlösas av olika faktorer, även kallat triggers. Dessa kan variera kraftigt och kan även påverka olika individer på olika sätt. Det finns alltså ingen generell astmatrigger, men det är möjligt att sortera ut de vanligaste som även påverkar den största andelen av alla astmatiker. Vanligtvis anses inandning av allergener vara den vanligaste utlösande faktorn, men även här spelar den exakta typen av allergener stor roll i risken att utlösa en astmaattack.

Information på den här sidan

Hur kan jag identifiera mina astmatriggers?

Eftersom det inte finns några generella astmatriggers behöver varje astmatiker lära sig känna igen sina symtom och de faktorer som påverkar hens astma. Frågan är dock hur en lär sig känna igen dessa triggers på andra sätt en ren chans?

En metod som ofta rekommenderas är att hålla en dagbok där du skriver ner dina dagliga aktiviteter och de symtom du eventuellt upplevt när du gjort dessa. Till slut kommer du känna igen vissa mönster och därmed förstå vilka faktorer som riskerar utlösa en attack.

Nedanför kommer en lista med de vanligaste utlösande faktorerna för astma, något som kan vara bra att använda som utgångspunkt. Det finns ingen garanti att någon av de nedan nämnda orsakerna kommer orsaka en astmatisk reaktion för dig, men de är de faktorer som påverkar flest människor. Det är även värt att nämna att en del kräver stimuli från flera faktorer samtidigt för att få en attack medan för andra räcker det med en faktor.

Astma och Alkohol

Enligt en studie publicerad av US National Library of Medicine upplever omkring 35% av alla astmatiker förvärrade symtom efter det att de konsumerat alkohol. 1 Forskare tror att detta orsakas av det histamin, en naturligt förekommande ämne som även produceras i kroppen som en del av en större allergisk reaktion, som finns i många alkoholhaltiga drycker.

Histaminnivåerna är särskilt höga i rött vin och öl och dessa drycker innehåller även sulfiter och konserveringsmedel som en del astmatiker reagerar på.

Om du lider av astma kan det alltså vara bättre att undvika alkoholhaltiga drycker helt och hållet, speciellt om du inte har druckit tidigare. Samtidigt finns det en chans att du tillhör de 65% som inte drabbas av förvärrade på grund av alkohol.

Hur kan jag förebygga en alkoholorsakad astmaattack?

De enklaste sättet att förebygga en attack orsakad av alkohol är såklart att helt och hållet undvika alkohol. Hursomhelst, om du är van vid att dricka kan det vara bra att lista ut vilka drycker som du reagerar värst på.

Till exempel innehåller sprit som vodka, gin och tequila vanligtvis lägre nivåer av histamin. Om denna teori visar sig stämma kan dessa drycker därmed leda till en mindre intensiv reaktion.

Det är alltid bra att komma ihåg att ta med en inhalator för säkerhets skull när du bestämmer dig för att dricka alkohol.

Olika typer av mat

En hälsosam och välbalanserad diet är förmodligen en av de vanligaste råden för god hälsa, och detta stämmer även när det gäller att förebygga en astmaattack. Det finns en del tecken på en direkt koppling mellan ökad konsumtion av fisk, frukt och grönsaker och minskad förekomst av astma.

Dessutom kan vissa astmatiker uppleva förvärring av symtom som ett resultat av matallergi.

Till skillnad från alkohol finns histamin inte lika ofta i olika sorters livsmedel men om man är allergisk mot en viss typ av man börjar kroppen naturligt frigöra histamin och orsakar karaktäristiska symtom på astma.

Hur kan jag förebygga och minska astma orsakad av livsmedel?

I bästa fall kommer du att känna igen vilka livsmedel som förvärrar ditt tillstånd när du konsumerar dessa och därmed lära dig vilka matvaror som kan ge en allvarlig reaktion. Hursomhelst är det inte en bra idé att helt strunta i hela matgrupper innan du konsulterat en läkare. Att drastiskt förändra sin diet kan vara väldigt farligt då det kan leda till kompromisser som gör att du inte får i dig de näringsämnen och mineraler du behöver för en balanserad diet vilket är motsatsen till det du vill åstadkomma. För att lära dig exakt vilka födoämnen som orsakar en allergisk reaktion för dig kan en läkare föreslå att göra en pricktest som kommer hjälpa till med att avgöra vilken specifik typ av mat som kan vara en trigger. Genom att använda testresultaten kan en läkare anpassa en ny diet för dig som inte innehåller de livsmedel du är allergisk mot samtidigt som du inte kompromissar en god och varierad kosthållning.

Träning, sex och fysisk aktivitet

Människor som drabbas av ansträngningsastma kan uppleva astmaattacker som ett resultat av intensiv fysisk aktivitet, men även för andra kan en ökad hjärtrytm ibland leda till förvärrade symtom. Under träning eller sexuell aktivitet blir andningen vanligtvis tyngre. Vanligtvis blir den luft som andas in uppvärmd i näsan innan den når lungorna men vid fysisk aktivitet är det troligare att man andas med munnen, något som leder till att kallare och torrare luft når lungorna. Astmatiker har en högre sannolikhet att reagera på dessa förändringar så det är viktigt att du är medveten om dessa när du ska vara aktiv.

Hur handskas jag med ansträngningsastma?

Med denna typ av astmatriggers är försiktighetsåtgärder den bästa lösningen. Att gradvis värma upp innan fysisk aktivitet har visat sig vara hjälpsamt i de flesta situationer, precis som att byta från utomhus till inomhusträning under årets kallare månader. Att ha en inhalator till hands är även det en nödvändig försiktighetsåtgärd.

Till sist, om sexuell aktivitet är en trigger är det bra att han en inhalator nära till hands och även hitta en position som inte orsakar något tryck över bröstkorgen.

Föroreningar och rökning som astmatriggers

Både luftföroreningar och rökning kan vara mycket skadligt för de flesta astmatiker. Dessa luftpartiklar kan även öka känsligheten för andra triggers och långvarig utsatthet kan även leda till nedsatt lungfunktion. Vi kommer inte ens nämna alla de välkända farorna med rökning och den direkta länken mellan vanan och flertalet seriösa hälsoproblem.

Vad kan jag göra om luftföroreningar och tobak triggar igång min astma?

Astmatiker som även är rökare är starkt rekommenderade att sluta röka då denna dåliga vana dramatiskt minskar lungkapaciteten och ökar risken att drabbas av en eventuellt dödlig astmaattack. Även astmatiker som inte är rökare själva rekommenderas att undvika passiv rökning så gott det går och särskilt inomhus. Luftföroreningar är tyvärr väldigt svårt att undvika, särskilt om du bor i en stad med mycket föroreningar. Om detta är din situation bör du vidta vissa åtgärder som begränsar din utsatthet. Det är även till hjälp att regelbundet kontrollera nivån av partiklar i luften och alltid ha en inhalator nära. Du bör även försöka begränsa din tid utomhus och undvika kraftigt trafikerade områden. Till sist bör du se till att dina fönster och dörrar är stängda under dagen.

Pollen som en utlösande faktor

Pollen kommer naturligt in i vår atmosfär från växter och träd under en viss tidspunkt av året. Partiklarna består av olika typer av protein som de flesta människor inte reagerar på, men samma forskning visar att omkring var femte människa upplever en hyperaktiv respons på pollen vilket orsakar utlösningen av histamin och leder därmed till symtom såsom:

  • Röda, kliande ögon
  • Rinnig näsa
  • Nysningar
  • Hosta

Hur kan jag hantera min astma om jag reagerar på pollen?

Ofta är inte folk allergiska till all typ av pollen och därför drabbas de flesta astmatiker av förvärrade symtom under några specifika månader om året. Om ditt tillstånd är någorlunda säsongsbundet är det troligtvis pollen som ligger bakom dina besvär. Skriv ner när dina symtom dyker upp så kommer du efter ett tag kunna se tydligt vilka månader dina besvär är som värst. Med denna information kan du enkelt ta reda på vilka växter som pollinerar under samma tid på året. Det är även möjligt att besöka en doktor som kan testa dig för olika sorters pollen.

För att minska dina symtom bör du försöka hålla fönstren och dörrarna stängda när du är inomhus, samt att duscha på en gång efter det att du kommit hem och byta kläder. Håll ett öga på pollennivåerna och anpassa dina planer enligt dessa kan också hjälpa dig att förebygga en attack.

Mögel och astma

Mögel är en sorts mikroskopisk svamp som trivs i fuktiga miljöer. Kalla och fuktiga byggnader, ofta kombinerat med hög ålder, bidrar till att göra detta ett vanligt problem på flera ställen i världen. Oftast hittar man mögel kring fönsterkarmen eller bakom tapeter och kakel. Mögel är osynligt för blotta ögat och kan enkelt transporteras genom luften och eventuellt andas in.

Hur hanterar jag astma som triggas av mögel?

Det kan vara en bra idé att fråga din läkare om du kan testas för olika sorters mögel för att enklare kunna undvika dessa så gott som möjligt. Ibland är det dock lättare sagt än gjort att bara undvika mögel och i dessa fall är försiktighetsåtgärder oftast mer användbara. Till exempel kan du hålla ditt hem ventilerat genom att öppna upp fönstren, kolla om ditt hem drabbats av mögel regelbundet och ringa efter hjälp så fort du märker av något. Till sist är det viktigt att inte låta gamla löv samlas och ruttna då detta leder att olika typer av mögel kan gro.

Dammkvalster som utlösande faktor

Kvalster i hemmet kan bo i mattor, mjuka möbler och liknande objekt vilket gör dem så gott som omöjliga att undvika. Många astmatiker upplever en signifikant förvärring av symtomen när de kommer i kontakt med kvalster.

Vad kan jag göra om kvalster triggar igång min astma?

Eftersom kvalster i alla tillfällen är oundvikliga, är det bästa rådet för att undvika detta problem att försöka ta hand om din astma på bästa sätt för att undvika en astmattack. Detta innebär att du ska ta alla läkemedel som ordinerats av din läkare exakt enligt instruktionerna.

Studier har visat att bekämpningsmedel, regelbunden dammsugning och användning av luftfilter inte minskar dina chanser att komma i kontakt med dammkvalster.

Päls som triggers av astma

Djurallergier är vanliga världen över och kan utvecklas när som helst i livet. Några exempel visar på att du till och med kan leva med samma djur i flera år men en allergi kan ändå utvecklas helt utan förvarning.

Vad ska jag göra om mitt husdjur ger mig astma?

Att identifiera en allvarlig pälsallergi är vanligtvis en enkel uppgift. I de flesta fall börjar symtomen dyka upp så fort du kommer i kontakt med djuret. Ett pricktest kan genomföras hos läkaren för att konfirmera dina aningar.

Om du inte äger några djur behöver du inte oroa dig så länge du vet att du inte kommer utsättas för päls. Att ta förebyggande mediciner, inkluderande antihistaminer, innan du träffar ett djur kan reducera dina symtom rejält. Om du istället bor med ett djur finns det en del förebyggande åtgärder som bör vidtas. Till exempel ska du hålla djuret borta från de rum du sover i, låt någon annan städa de områden djuret vistas i och se till att ditt husdjur får klippa sig regelbundet.

Väder och astma – vad är länken?

Enligt en studie genomförd av Asthma UK, den ledande organisationen för astma i Storbritannien, upplever upp till 75% av alla astmatiker en förvärring av symtom när vädret plötsligt ändras. Detta betyder alltså att väder är en viktig och ofta underskattad orsak till astmaattacker. Olika faktorer som kall luft, fuktighet, vind, regn, blixt, lufttryck och hetta kan alla påverka dina astmabesvär.

Människor som är drabbade av detta tillstånd har mycket känsliga luftgångar vilket leder till att den minsta förändring i luftkvalité har en direkt konsekvens på andningen.

Vad kan jag göra om mitt tillstånd är triggat av väder?

Du kan förstås inte kontrollera vädret så den bästa lösningen är att alltid vara väl förberedd. Detta betyder att du bör ta hand om dina besvär ordentligt genom att använda de mediciner du fått utskrivna av en doktor på rätt sätt, gå på regelbundna kontroller och hålla ett öga på vädret där du bor.

En vanlig astmatrigger är kall luft – vid inandning leder den plötsliga temperaturförändringen i lungorna till att luftgångarna kan påverkas negativt, något som kan leda till en väldigt allvarlig astmaattack.  

Detta är orsaken till varför det är viktigt att hålla sig varm och torr under årets kallare månader, samtidigt som alltid ha en inhalator nära till hands. Att lösa linda in en halsduk runt din näsa och mun kan vara överraskande effektivt när det kommer till att värma upp den kalla luften. Dessutom kan du även lita på att kroppens naturliga mekanism kommer hjälpa dig med att förhindra att kall luft når dina lungor – genom att helt enkelt andas genom näsan.

Känslor och stress som astmatriggers

Olika intensiva känslor som stress, ilska, glädje eller sorg kan alla potentiellt leda till förvärrade astmasymtom. Alla kan påverkas av dessa triggers men risken minskar drastiskt om du ser till att ta hand om din astma korrekt.

En förändring i känsla är i de flesta fall följt av stora psykologiska förändringar samt förändring av hjärtrytmen. Något som är ännu farligare är det faktum att vi ofta andas genom munnen och tar kortare eller längre andetag än vanligt när vi är emotionella. Dessa är väldigt farligt för astmatiker som har väldigt känsliga luftgångar som på en gång kan känna av denna förändring vilket leder till en astmaattack.

Vad kan jag göra om känslor triggar min astma?

Det är förstås omöjligt att helt kontrollera sina känslor – och vi kan inte heller konstatera att det är det bästa sättet att hantera situationen. Det bästa du kan göra är istället att ta hand om din astma så bra som möjligt. Detta betyder att du följer de instruktioner och rekommendationer du fått av en läkare när det gäller terapi och personlig plan för att hantera astma.

Sjukdomar och hälsotillstånd som astmatriggers

Att bli förkyld eller drabbas av influensa är jobbigt nog även när du inte är drabbad av ett kronisk hälsotillstånd. För astmatiker kan dessa vanliga hälsoproblem bli en källa för riktiga problem. Då dessa infektioner drabbar vårt andningssystem med inflammation och en ökad produktion av slem kan de enkelt trigga igång en allvarlig attack.

Vad ska jag göra för att undvika en attack orsakad av sjukdom?

Det är förstås svårt att kontrollera om du får en förkylning eller inte – om vi kunde bestämma skulle ingen någonsin bli sjuk! Vad du kan göra är att vidta alla åtgärder för att stärka ditt immunförsvar. Att tvätta händerna regelbundet, hålla en hälsosam och balanserad diet, träna, hålla goda sovvanor och vaccinationer kan alla hjälpa till att reducera risken att bli sjuk från första början. Hursomhelst, om du trots detta blir sjuk – se till att kontakta din läkare för att kontrollera ifall dina receptfria mediciner påverkar den astmabehandling du tar för tillfället.

Källor:

 

 

  1. Allergic and Asthmatic Reactions to Alcoholic Drinks – Vally H. and Thompson PJ.