Prostatan är en liten, fast körtel på storleken av en valnöt som finns i botten av blåsan. Prostatans framsida ligger runt urinröret, röret som transporterar urin och spermier ur kroppen. Förändringar i prostata kan göra urinröret hårdare, vilket gör det svårt att kissa. Bakre delen av prostata är mot ändtarmen. En läkare kan därför kontrollera prostatakörteln genom ändtarmen.

I fallet med godartad förstorad prostata har du ofta två typer av urinvägsskador: problem med att lagra urin och tömma blåsan. Typiska lagringssymtom är plötsligt och starkt behov till urinering, frekvent urinering med små volymer, nattlig urinering och urinläckage. Typiska symtom på att du har besvär med att tömma blåsan är svårigheter med att komma igång med urineringen, liten stråle, känsla av ofullständig tömning, efterdropp. Dessa problem kan leda till överfyllning av blåsan med gradvis ökning av tryck och smärta över blåsan.

Förekomsten av tillståndet ökar med åldern. 25% av alla män mellan 50 och 60 år och mer än 50% av alla män över 60 år har symptom på godartad prostataförstoring.

Information på den här sidan:

Orsaker till en förstorad prostata

Prostatan kommer att fortsätta växa med åldern. Urinvägen går från urinblåsan förbi prostatan fram till ollonet. När körteln växer kommer den delen av urinröret som går igenom området att bli ihoptryckt. Detta kommer ge de symtom som vi tidigare har nämnt. Att inte kunna tömma blåsan ordentligt kommer leda till att urin stannar kvar i blåsan efter urinering. Detta kan i sin tur leda till att blåsan snabbt fylls och du kommer behöva gå på toa oftare.

Det är inte helt säkert varför prostatan växer. Det manliga könshormonet dihydrotestosterone har troligtvis något att göra med prostataförstoring. 1

Symtom på prostataförstoring

Urinvägarna blir avslappnade och du får svårt att kissa och tömma blåsan helt. Många har också ett ökat behov av att kissa, både under dagen och på natten. Du kan ha svårigheter att hinna till toaletten så att du kissar på dig. I sällsynta fall kan urintömmningen hindras helt, så läkaren måste tömma blåsan med en kateter.

Du kan uppleva något eller några av dessa symtom om du har prostataförstoring:

 • Vänta innan du kan börja kissa
 • Du behöver trycka för att kunna kissa och tömma blåsan
 • Svagare urinstråle
 • Känn som att blåsan aldrig är helt tom
 • Urinera oftare än tidigare
 • Du har svårt att hålla dig
 • Du behöver kissa under natten
 • Känner plötsligt behov av att kissa samtidigt som du kissar
 • Det känns som att blåsan aldrig är helt tömd

Att ha en förstorad prostata kan även påverka dig på andra sätt. Du kan känna dig trött eftersom du aldrig får sova en hel natt. Det kan även vara jobbigt under dagen om du inte har tillgång till en toalett. Denna ångest kan påverka ditt dagliga liv genom att till exempel hindra dig från att idrotta, gå på bio eller göra andra offentliga saker.

Det är viktigt att du får dessa symtom undersökta av en läkare. En del av dessa symtom liknar de av mer allvarliga hälsotillstånd som till exempel prostatacancer. Din läkare kan även hjälpa dig med vägledning som kan minska dina symtom utan behandling.

Behandling för prostatan

Målet med behandlingen är att eliminera besvär som kan reducera din livskvalite och för att förhindra komplikationer. Det finns även några saker du själv kan göra hemma för att förbättra situationen.

Självbehandling

Innan du börjar med behandlingen kan du reducera den mängd du dricker. Detta för att du inte ska behöva gå upp mitt i natten och kissa. Du kan göra följande:

 1. Kissa som vanligt
 2. Vänta några minuter innan du kissar igen
 3. Om det kommer urin kissa igen

Det finns även några andra saker du kan göra:

 • Undvik att dricka stora mängder vätska
 • Undvik att dricka innan du lägger dig
 • Minska mängden alkohol du dricker (alkohol kan stimulera blåsan)
 • Dra ner på kaffe, te, koks eller andra drycker som innehåller koffein
 • Diskutera din medicin med hjälp av en läkare. Vissa antihistaminer (läkemedel som används för att behandla allergier) och vissa läkemedel som används för att behandla depression kan göra dina problem med urinering värre

Medicinsk behandling

Det finns två kategorier av läkemedel – alfablockare och 5-alfa reduktashämmare. Patienter med symtomatisk, godartad prostataförstoring och IPSS-värden på 8-19 kan dra nytta av läkemedelsbehandling.2

Några mediciner som su skulle kunna komma att använda är:

Alpha-blockers

Detta fungerar genom att öppna blåsan så att urinen lättare flyter från urinblåsan till urinröret. Effekten kommer efter några veckors behandling, men tyvärr fungerar den inte för alla. Biverkningar av detta läkemedel uppträder vid ca 10% och inkluderar yrsel, trötthet och lågt blodtryck. Vid dessa biverkningar bör dosen minskas. Alfa-blockerare är det första valet av läkemedel i de flesta situationer. Om produkten inte påverkar symtomen inom åtta veckor, kontakta en läkare.

5-alfa-reduktas

Detta hjälper till att minska prostataformen och förbättrar dränering på detta sätt. Effekten är långsam, det kan ta upp till 6 månader innan man får full effekt. Då har prostatan minskat med 20-30%. Denna behandling minskar risken för helt stopp av urinröret, vilket minskar behovet av operation. Denna läkemedelskoncern anses vara andrahandsval efter alfa-blockerare. Förberedelserna hjälper bara om prostatan är märkbart förstorad.

Kirurgi

Det är lämpligt för kirurgi när det finns irriterande symptom som inte kan behandlas tillräckligt bra med läkemedel. Det finns flera olika metoder. Den vanligaste (över 90%) är den så kallade transuretral resektion (TUR-P) där kirurgen går in i en urinröret och skalar av de delar av prostatan som bildar ett stopp.

Källor:

 1. Benign prostate – NHS
 2. Enlarged prostate – Prostate Cancer UK