Gikt kallas ofta podagra. Det är en inflammation i lederna på grund av att kristaller av urinsyra är förekommer i lederna. På grund av inflammationen blir lederna smärtsamma, varma, och svullna.

Urinsyra är ett ämne som bildas i kroppe från sönderdelning av purinrika näringsämnen. Generellt är det en balans mellan produktion och utsöndring av urinsyra från kroppen. I gikt är det oftast för mycket urinsyra i blodet. Detta beror vanligtvis på att utsöndringen genom njurarna inte är lika effektiv som normalt, men det kan också orsakas av överdriven produktion av urinsyra.

Information på den här sidan

Orsak till att man får ledinflammationen

Höga nivåer av urinsyra i blodet och obalans i urinsyrakoncentrationen leder till att ett urinsyra-anfall utlöses. Attackerna ses i stora vävnadsskador, kirurgi, hunger, allvarlig diarré med vätskebrist, törstighet, diuretika. Ibland kan rikligt intag av purinhaltiga livsmedel, såsom mat, ärtor, bönor, sardiner, jäst och öl, orsaka anfall. 1

Urinsyra är en av kroppens avfall som utsöndras genom njurarna. När mängden urinsyra i kroppen ökar kan urinsyrakristaller utsöndras i lederna och akut inflammation i lederna uppträder. Förhöjt urinsyrahalt i blodet leder emellertid inte nödvändigtvis till tillståndet.

Det finns många anledningar till varför mängden urinsyra i kroppen ökar:

 • Vissa har genetisk ökad risk
 • Vissa människor äter stora mängder mat som bland annat bryter ner i urinsyra, som kött, foder, makrill och ansjovis
 • Vissa sjukdomar med högcellsomsättning, t.ex psoriasis, ökar urinsyrahalten
 • Vid nedsatt njurfunktion utsöndras mindre urinsyra. Detsamma gäller alkoholkonsumtion, vilket är en vanlig orsak till akut urinering
 • Högt intag av fruktsocker (fruktos). I synnerhet finns det ett problem med ett ökat intag av söta sodavatten, som industriellt tillsätts till fruktosinnehållande sockerarter. Intag av söt frukt i normala mängder ger knappast något problem, och på grund av att fruktens andra fördelaktiga hälsoeffekter inte avskräcker från en vanlig konsumtion av söt frukt
 • Artificiellt sötad sodadrycker leder inte till en ökning av koncentrationen av urinsyra i blodet

Det finns också andra faktorer som säkerställer höga blodureumhalter i blodet:

 • För hög alkoholkonsumtion, särskilt öl
 • Högt intag av rött kött
 • Övervikt
 • Kombinationen av hjärtsjukdomar, högt blodtryck, diabetes och högt kolesterol
 • Användning av vissa läkemedel, såsom diuretikum mot högt blodtryck och vanlig acetylsalicylsyra

Symtom på gikt

Ledsmärta uppträder vanligtvis plötsligt, vanligtvis över några timmar. Artros uppträder vanligen som en attack. Men det finns andra symtom än det. Vanligtvis påverkar urin systolisk roten till stortån, men även andra leder i fot, fotled, knä, handled, fingrar eller armbåge kan vara smärtsamma. Det verkar som regel att du upplever akut svullnad, rodnad och smärta i en enda ledd. Smärtan är våldsam men de minskar inom en veckas tid. Urinsyran kan avleda sig i huden, där den ses som små, guldvita knutar. Om urinsyror kommer till njurarna kan du få njursten.

Klara kristaller kan också bildas under huden på dina händer, knän, handleder, armbågar eller öron. De ser ut som vita klumpar, och läkarna kallar dessa klumpar för tophi. Läkaren kommer förmodligen att kunna diagnostisera urinsyra genom en vanlig undersökning. Förmodligen behöver du också ett blodprov för att kontrollera hur mycket urinsyra du har i blodet.

Under attacken känner man sig sjuk, ofta med feber, svettningar och illamående. Smärtan kan så småningom öka, särskilt om nätterna, och lederna med omgivningen blir så heta och svullna att allt kan minnas en infektion. Vid undersökning av artrit upptäcks många typiska spetsiga urinsyrakristaller tillsammans med ökat antal vita blodkroppar.

Adenuric som behandling för gikt

Adenuric tabletter innehåller den aktiva substansen febuxostat och används för att behandla gikt, vilket är förknippat med ett överskott av en kemikalie som kallas urinsyra (urat) i kroppen. Hos vissa människor förekommer för hög mängd urinsyra i blodet.
Detta läkemedel är tillgängligt som tabletter (80 och 120 mg). Det fungerar genom att minska urinsyrahalten. Att hålla urinsyrahalten låg med hjälp av detta läkemedel en gång om dagen förhindrar att kristaller byggs upp i kroppen, och över tiden kommer det att minska symtomen.

För behandling av förhöjda urinsyrahaltar är den rekommenderade dosen av Adenuric 80 mg en gång om dagen. Detta minskar vanligtvis blodurinsyrahalten inom två veckor, men dosen kan ökas till 120 mg en gång dagligen om blodets urinsyrahalt håller sig högt efter två till fyra veckor. Giktattacker kan fortfarande inträffa under de första behandlingsmånaderna, så det rekommenderas att patienter tar andra läkemedel för att förhindra giktutbrott under åtminstone de första sex månaderna av Adenuric.

Adenuric biverkningar

De vanligast rapporterade biverkningarna med Adenuric är giktblödning, onormala levernivåer, diarré, illamående, huvudvärk, utslag och svullnad. Dessa biverkningar var mestadels milda eller måttliga i svårighetsgrad. Sällsynta allvarliga överkänslighetsreaktioner (allergiska) reaktioner på adenuric har inträffat. Några kända biverkningar inkluderar:

 • Utslag, inklusive blåsor på huden
 • Klåda
 • Svullnad av lemmar och ansikte
 • Svårt att andas
 • Illamående
 • Diarre
 • Huvudvärk

Var medveten om att du också kan uppleva yrsel, trötthet, svimning och domningar eller stickningar / stickande känslor under behandlingen och att du inte ska köra bil eller använda maskiner om du upplever detta.

Adenuric kontraindikationer

Detta läkemedel rekommenderas inte för personer som är:

 • Gravida
 • Ammar
 • Personer som tar mediciner som merkaptopurin eller azatioprin
 • Personer med hjärtsvikt eller annan hjärtsjukdom
 • Det rekommenderas inte för personer som har haft organtransplantationer
 • Detta läkemedel rekommenderas inte för personer som behandlas för höga nivåer av urinsyra beroende på cancer eller Lesch-Nyhan syndromet
 • Adenuric tabletter rekommenderas inte för barn eller ungdomar.
 • Laktosintolerant

Observera att om du är allergisk mot febuxostat eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel, får du inte använda detta läkemedel. Om du märker några biverkningar med detta läkemedel, kontakta omedelbart läkare.2

Kan jag köpa Adenuric online med recept i Sverige?

Ja, du kan köpa detta läkemedel från en onlineklinik. Men först måste du fylla i en medicinsk formulär och sedan få råd om du är lämplig för behandling. Din läkare kommer då att granska din blankett för att säkerställa att produkten är lämplig för dig. Läkemedlet kommer sendan skickas till hem till dig snabbt och effektivt.

Observera att detta läkemedel inte säljs utan recept i Sverige, så det är viktigt att vara medveten om webbplatser som säljer detta läkemedel utan receptbelagd behandling. Dessa läkemedel kan innehålla olagliga ämnen som kan vara farliga för dig och din hälsa. Om du tar andra läkemedel och är osäker på om detta läkemedel kommer att fungera negativt med andra medel du använder, ska du alltid ge sådan information genom den samtalsmetod du väljer.

Källor:

 1. Information om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Information om läkemedlet – 1177 Vårdguiden