Män som söker behandling för håravfall möter ett antal olika alternativ på marknaden – från receptbelagda läkemedel, till växtbaserade läkemedel, laser-hårborstar, speciella shampon eller balsam, till tvivelaktiga och helt ohjälpsamma metoder, det finns många potentiella alternativ som helst borde kunna sakta ner manlig skallighet eller till och med underlätta tillväxten av nytt hår.

Men med många alternativ finns många frågor, viktigast av allt – hur effektiva är de egentligen?

Här kommer vi att försöka svara på denna fråga genom att jämföra tre av de mest tillförlitliga behandlingarna som för närvarande finns på den Svenska marknaden.

Information på den här sidan

Propecia (finasterid)

Utvecklad och marknadsförd av läkemedelsföretaget Merck Sharp & Dohme, är Propecia förmodligen den mest framgångsrika och effektiva behandling av håravfall. Detta receptbelagda läkemedel har en unik verkningsmekanism som är rotad i sin aktiva beståndsdel, finasterid. Officiellt klassificerad som 5-alfa-reduktashämmare, minskar denna läkemedelsförening och inhiberar delvis aktiviteten av 5-A-R-enzym, ett ämne som är avgörande för omvandling av testosteron till dihydrotestosteron (eller DHT för kort). DHT har i sin tur identifierats som en slags katalysator som underlättar håravfall.

Denna omvandling av testosteron till DHT är helt naturlig och oundviklig eftersom det så småningom kommer att inträffa hos nästan alla män. Finasterid kommer att sakta ner denna process genom att sänka DHT-nivåerna, vilket minskar uttorkningen och avlägsnandet av håret, men bara så länge behandlingen fortsätter. När du slutar att ta Propecia börjar DHT-nivåerna återgå till nivåer som är gemensamma för din ålder, och med dem kommer problemen med håravfalls att återfå sin nivå innan behandlingen på 9 månader till ett år.

Som receptbelagt läkemedel har Propecia grundligt testats i flera kliniska studier. Dess prestation har uppmätts på olika sätt, bland annat:

 • Genomförande av ett hårräkning i en representativ cirkulär region, 1 tum i diameter
 • Visuell analys av certifierad expert, jämförande användarna av Propecia och de som administrerats med placebo
 • Fotografisk bedömning av Propecia-användare och placeboanvändare av en oberoende panel av hudläkare

Mätningar av faktiskt hårräkning tjänar som en signifikant indikator på effektiviteten av detta läkemedel. Forskarna som deltog i studiens genomförande kallade resultaten ”signifikanta”, med 107-hårstråskillnad inom en cirkel med 1 tums diameter mellan behandling och placebogrupper inom ett år. Denna skillnad ökade till 138 efter två år och 277 efter 5 år.

Slutligen publicerade forskarna sina resultat, med de viktigaste slutsatserna:

 • Inom ett år upplevde 65% av män ökad hårväxt (jämfört med 37% av de som använde placebo)
 • Inom två år ökade denna andel till 80% (jämfört med 47% av placeboanvändarna)
 • Efter 5 år ökade denna andel ytterligare till svimlande 77%, medan den i placebo-användare minskade till så låg som 15%

Liknande statistik finns i rapporten från oberoende panel av hudläkare som förlitade sig på analys av fotografiskt material:

 • Efter ett år hade 48% av männen som använde Propecia en ökning av hårets närvaro (jämfört med 7% med placebo)
 • Efter två år nådde procentsatsen 66% för Propecia-användare och 7% för placebo
 • Slutligen, efter 5 år, uppvisade 48% av behandlingsgruppen hårväxt, 425 hade inte visat någon förändring och 10% visade håravfall – placebogruppen hade däremot olika värden med 6% som upplevde ökad tillväxt, 19% med ingen förändring och 75% med märkbar håravfall

Dessa studier samlade 1 879 män i åldern 18 till 41 år.1

Rogaine (minoxidil) 2% och 5%

Regaine är, i motsats till Propecia, tillgängligt som skum eller en hårbottenlösning som kan köpas över disken (endast i en lägre dos – 5% lösning behöver fortfarande recept). Förmodligen är den viktigaste skillnaden jämfört med finasterid det faktum att den också kan användas av kvinnor.

Behandlingen finns i två styrkor på 2% och 5%, beror detta läkemedel på en åtgärdsmekanism som inte är fullständigt förstådd från och med nu. För närvarande finns det några indikationer på att det underlättar ökad blodcirkulation i hårbotten genom att utvidga blodkärl, med hårväxt är en sekundär effekt av detta läkemedel. När minoxidil patenterades gick det igenom noggrann klinisk provning.

Testerna utfördes på ett sätt som liknar försök som var inriktade på Propecia. Deltagarna delades in i tre grupper – en som använde 5% lösning, annan 2% lösning och den tredje som använde en typ av placebo-produkt som inte innehöll någon aktiv ingrediens alls. Fotografisk analys användes som metod och slutsatserna var:

 • Efter 48 veckor visade 60% av patienterna i gruppen med minoxidil 5% vilka forskare benämnades ”ökad hårbottenhet” (23% i placebogruppen)
 • Samtidigt uppvisade 35% tät eller måttlig återväxt (7% i placebogruppen)
 • 30% visade ingen förändring (i motsats till 60% i placebogruppen)

Som ett resultat drog forskarna slutsatsen att 4 av 5 användare av minoxidil 5% kan förvänta sig återväxt och stopp av håravfallsprocessen, i motsats till 3 av 4 i testgruppen. Så, medan Rogaine verkligen är effektivt, är dess effektivitet inte så stor som det är med Propecia.2

Koffeinshampoo

Koffeinshampoo är det senaste tillskottet till behandling av håravfall av de vi tagit upp här. Medan dess verkningsmekanism inte förstås i detalj, tycks nya studier tyda på att det fungerar genom att skydda hårsäcken mot den destruktiva effekten av dihydrotestosteron samtidigt som det ger en slags ”energi boost” som tjänar till att förlänga hårets tillväxtfas.

För närvarande saknas en detaljerad undersökning av detta behandlingsalternativ fortfarande. Från och med nu är den starkaste indikatorn på effektiviteten i detta tillvägagångssätt det faktum att när detta ämne appliceras på hårkulturer i ett laboratoriekärl, har det stimulerat tillväxten. Legitimiteten för dessa resultat kan emellertid ifrågasättas – ingen tvivlar på att forskare producerade dessa resultat, men frågan är att in vitro-studier inte realistiskt kan replikera användningen av shampoon på ett mänskligt huvud.

Vilken är bäst? – Propecia, Regaine eller Koffeinshampoo?

Det verkar som att den största fördelen med koffeinshampoo är det faktum att det kan köpas över disken, dvs utan recept. Men samtidigt betyder det att det inte har varit så noggrant testat vid behandling av manligt håravfall som de andra alternativen – i själva verket har seriösa studier på effektiviteten av koffeinshampoo inte gjorts. Det är därför inte möjligt att objektivt jämföra den kliniska framgången med koffeinshampoo till receptbelagda läkemedel som Propecia eller Regaine.

Samtidigt kan jämförelse mellan Propecia och Regaine också vara mycket mer komplicerat än det kan tyckas vid första anblicken, eftersom den förstnämnda testats under 5 år, medan den senare endast var 48 veckor. Med olika analysparametrar och olika tidsramar när effekterna ska märkas är det inte så lätt att jämföra resultaten.

Det verkar emellertid som att med mycket högre framgång än i jämförelse med placebo tar Propecia här förstaplatsen!

Källor:

 1. Information om läkemedlet – 1177 Vårdguiden
 2. Behandlingen som är receptfri – FASS