Bakteriell vaginos är ett relativt vanligt tillstånd som påverkar kvinnor i reproduktiv ålder. Det uppstår när vaginalfloran störs. Detta kan hända när en eller flera typer av bakterier, som vanligen är naturligt förekommande i slidan, men i mindre antal blir alltför framträdande och når mycket större antal än vad som är vanligt. Detta tillstånd orsakas detta vanligtvis inte av en introduktion av en ny typ av mikroorganismer, utan en obalans i bakteriernas befolkning som redan lever normalt i slidan. Vanligtvis är bakteriell vaginos markerat med en starkt luktande flytningar från vaginan i en vit färg.

Medan sexuellt aktiva kvinnor har en signifikant högre risk att drabbas kan bakteriell vaginos inte anses vara en könssjukdom eftersom det i ett betydande antal fall orsakas av andra faktorer. Dessa inkluderar uttorkning av slidan genom användning vissa typer av schampo eller användning av antibiotika.

Information på den här sidan

Hur behandlas bakteriell vaginos?

Detta tillstånd kan vara utan symtom under långa perioder, då är det såklart extremt svårt att identifiera tillståndet. Eftersom tillståndet inte är särskilt skadligt kan behandling emellertid inte krävas alls om symtomen inte är närvarande. Men om symtomen uppträder, rekommenderas lämplig behandling.

Detta tillstånd bekämpas vanligen genom användning av receptbelagd antibiotika, med vanligaste användning som Flagyl och dess generiska version som har samma namn som den aktiva substansen i detta läkemedel – Metronidazol. Dessa läkemedel fungerar genom att förhindra ytterligare bakterietillväxt i kroppen, vilket hjälper immunsystemet att bekämpa infektionen och återställa balansen mellan mikroorganismerna i normala fall.1

Hur fungerar Flagyl (metronidazol)?

Den aktiva beståndsdelen i både läkemedlet Flagyl och den generiska Metronidazol fungerar genom att hindra bakterier från att syntetisera och frigöra vissa självbärande kemikalier som bakteriecellerna använder för att stabilisera sina cellulära funktioner och reproducera. Utan sin viktiga förening kommer bakterier inte att kunna öka ytterligare i antal, så att de blir enkla för kroppens egna immunsystem att ta hand om.

Vilken behandling ska jag använda? 

Skillnaderna mellan dessa två läkemedel är begränsade till namn, förpackning och, givetvis, priset, Metronidazol är betydligt billigare som en generisk behandling, i motsats till läkemedlet Flagyl. Det betyder att den generiska versionen kommer med samma koncentration av samma aktiva ingrediens och används för att behandla samma förhållanden på samma sätt, även med samma biverkningar.

Det är viktigt att notera att innan du får någon av dessa läkemedel, måste du få recept utskrivet av en läkare, detta innebär att ditt tillstånd först måste bekräftas genom en konsultation. Du kan göra det antingen genom att besöka en klinik, din vårdcentral eller göra ett hemmatest.

Hur används Flagyl och Metronidazole?

Eftersom båda läkemedlen är antibiotika är det viktigt att följa instruktionerna från din läkare medan du följer alla säkerhetsråd som finns i den officiella bipacksedeln som följer med medicinen.

 • Ta alltid tabletter enligt anvisningarna
 • För behandling av bakteriell vaginos är den typiska dosen en 400 mg tablett som tas två gånger per dag
 • Försök sprida ut doserna så mycket som möjligt – till exempel genom att ta en på morgonen och den andra på kvällen
 • Slutför kuren enligt föreskrift, även om symtomen kan försvinna tidigare
 • Ta tabletten hel med vatten
 • Ta tabletten med mat eller efter att ha ätit
 • Var försiktig så att du inte överskrider den föreskrivna dosen per dag
 • Undvik alkohol medan du använder detta läkemedel
 • Om du missar en dos, ta inte den dubbla för att kompensera för det – fortsätt istället behandlingen som vanligt

Vilka är biverkningarna?

När det gäller potentiella biverkningar anses antibiotika vara ganska säkra, med endast en liten andel patienter som rapporterar några biverkningar. Det enda undantaget från detta är en relativt vanlig metallisk smak i munnen under behandlingens gång, vilket är en olägenhet, men inte någon fara på något sätt. Biverkningarna kan lika könssjukdomen klamydia på vissa sätt.

Det är fortfarande viktigt att vara bekant med de potentiella biverkningarna, så du kan kontakta din läkare om du upplever dem. Om så är fallet kan du behöva byta behandling.

Rapporterade biverkningar av Flagyl och Metronidazol inkluderar:

 • Allergisk reaktion
 • Diarre
 • Illamående, kräkningar eller magont
 • Förvirring
 • Leverproblem
 • Sår
 • Blåmärken
 • Blödande tandkött
 • Dåsighet
 • Huvudvärk
 • Förändring i urinens konsistens
 • Muskelsvaghet, domningar, stickningar eller smärta

Flagyl and Metronidazole interaktioner med andra läkemedel

Det finns vissa läkemedel som är kända för att kompromissa med effektiviteten av metronidazolbehandling, därför är det viktigt att informera din läkare om eventuella läkemedel eller tillskott som du tar för tillfället. De du bör vara särskilt medvetna om är:

 • Epilepsi-läkemedel (fenytoin, primidon, fenobrabiton)
 • Antikoagulantia
 • 5 fluorouracil
 • Busulfan
 • Ciklosporin
 • Litium

Kontraindikationer

Det finns vissa situationer där användningen av metronidazolbaserade läkemedel inte rekommenderas. En av dessa situationer innefattar en närvaro medicinska tillstånd som kan göra antibiotikabehandling farlig. Du bör alltid berätta din fullständiga sjukdomshistoria för din läkare och du bör inte inta Metronidazol när du har:

 • Leverproblem
 • Njurproblem (behandlas genom dialys)
 • Sjukdomar i nervsystemet

Ett annat scenario när denna behandling inte skulle rekommenderas är om du är gravid eller för närvarande ammar. Undantag från detta kan göras, men endast om behandlingen är absolut nödvändig.2

Metronidazole försiktighetsåtgärder

Medan du använder detta läkemedel bör du undvika att konsumera alkohol eftersom det avsevärt kan öka risken för biverkningar. Även efter att behandlingen är klar bör du vänta minst 48 timmar sedan den du tog den sista tabletten innan du konsumerar alkohol.

Under de tidiga behandlingsdagarna bör du undvika att köra bil och använda tunga maskiner eftersom biverkningar är mer framträdande under de första dagarna.

Källor:

 1. Information om bakteriell vaginos – 1177 Vårdguiden
 2. Läkemedelsfakta i Sverige – FASS