Metronidazol är ett antibiotika som snabbt och effektivt kan behandla bakteriell vaginos. Läkemedlet attackerar bakteriella infektioner som skapats av encelliga organismer och är därför ett effektivt medel för kvinnor som upplever bakteriell vaginos. Sjukdomen är inte farlig men den kan orsaka obehag med exempelvis luktar som kan vara mycket irriterande. Därför är det viktigt att få behandling så att underlivet kan komma tillbaka i balans igen.

Metronidazol hjälper till att döda bakterierna så att du kan återgå till en normal balans i slidan. Förutom att användas för bakteriell tillväxt i slidan kan den också användas till exempel genomgått eller genomgår en inflammation i mag- och tarmkanalen och som förebyggande vid kirurgi.

Information på den här sidan

Hur fungerar medicinen?

Bakteriell tillväxt i slidan kan uppstå när PH-balansen i miljön störs. Detta kan leda till bättre trivselmiljö för bakterierna och en stor tillväxt kan därför uppstå. Metronidazol innehåller det verksamma ämnet metronidazol, vilka verkar genom att hämma enzymets syntes i mikroorganismer. Det innebär att de inte kan utvecklas och därmed inte sprida sig. Bakterierna kan inte överleva och försvinner och då kan kroppen återfå sin naturliga balans.

Vi har bakterier överallt i vårt system. Det är bara när bakterierna växer ohämmat, eller när det kommer främmande bakterier i vårt system som det uppstår problem.

Hur använder jag medicinen för bakteriell vaginos?

Behandlingen består av Metronidazol tabletter och är därför enkla att ta. Beroende på din behandling finns det olika doser.. För inflammation i slidan gäller följande: 400-500 mg 3 gånger om dagen i 7 dagar eller 2 g vid behandling 1- 3 dagar.

Följ alltid anvisningarna på bipacksedeln. Om din läkare har gett dig andra instruktioner, följ alltid läkarens instruktioner.

Hur lång tid tar behandlingen?

En behandling för bakteriell vaginos tar vanligtvis 7 dagar. Det innebär att du antingen tar din medicin varje dag i en vecka eller två gånger i veckan beroende på vad din läkare har ordinerat.

Då kommer bakterierna att förstöras och infektionen kommer att vara borta. Om du fortfarande upplever några symtom, ska du kontakta din läkare igen.

Vem kan använda behandlingen?

Behandlingen är lämplig för kvinnor som har bäckeninflammation. Gravida kan också använda behandling om det behövs. Men du måste vara försiktig då ämnena kan gå till bröstmjölken, därför ska du inte amma om du tar behandling under en längre tid.

Dessutom finns det ett antal andra läkemedel som inte ska tas samtidigt som Metronidazol. Detta gäller bland annat epilepsimedel och celldödare. Därför berätta alltid för ditt samråd med alla läkemedel du tar. Du behöver även ha försiktighet om du lider av den sällsynta sjukdomen Cockaynes syndrom. Om du har en sämre njur- eller leverfunktion, kan du behöva en lägre dos. Därför berätta för din läkare om dessa utmaningar, så att du kan få rätt dos.1

Metronidazol biverkningar

Även om de flesta har problemfri behandling kan det finnas biverkningar som andra antibiotika. De vanligaste biverkningarna av metronidazol kan vara:

 • diarré
 • förstoppning
 • illamående
 • smärta i magen
 • kräkas
 • muskelsmärta
 • inflammation i slemhinnorna

Dessa biverkningar kan påverka upp till 10 av 100. De flesta kommer därför att ha en mycket jämn körning.

Mindre vanliga biverkningar, såsom 1 av 100, kan vara:

 • ledvärk
 • allergiska reaktioner och svullnad
 • synstörningar
 • metallsmak i munnen

Mycket sällan finns också allvarligare biverkningar, såsom nervinflammation och leversjukdom. Läs därför alltid bipacksedeln innan du börjar och kontakta en läkare om du upplever allvarliga biverkningar.2

Metronidazol alkohol?

Om du behandlas med läkemedlet ska du inte konsumera alkohol. Kombinationen kan orsaka obehagliga symtom. Dessa kan innefatta:

 • illamående
 • kräkningar
 • ansiktsrodnad
 • stark huvudvärk
 • generell sjukdomskänsla

Därför ska alkohol inte konsumeras under behandling och upp till 3 dagar efter behandlingens slut. En behandling varar vanligtvis 7 dagar, så du borde hålla sig borta från alkohol i minst 10 dagar från starten av behandlingen.

Kan jag köpa Metronidazol receptfritt online i Sverige?

Behandlingen är receptbelagd och du måste gå genom en läkare för att köpa produkten. Om du har symtom på bakteriell vaginos eller bäckensinflamation, kontakta din läkare eller besök en godkänd onlineklinik.

Symtom på bakteriell vaginos är ofta mycket karakteristiska på grund av den fiskiga lukten. Därför kan läkaren ofta bedöma dig från din förklaring om det är bakteriell vaginos. I vissa fall kan ett test vara nödvändigt. Om din läkare anser att du lider av åkomman kommer du att få recept utskrivet. Då kan du hämta din medicin på apoteket. Om du har ett samråd via en onlineklinik får du din behandling via post.

Om du har symtom som inträffat efter samlag med en ny partner, kan det också vara en bra idé att kontrollera alla sexuella överförbara sjukdomar som sjukdomen klamydia och den problematiska könssjukdomen gonorré.

Källor:

 1. Information om bakteriell vaginos – 1177 Vårdguiden
 2. Läkemedelsfakta – FASS